שלי בועדת הכספים: להחזיר את המלצות ששינסקי המקוריות, בטרם כורסמו ע"י כיל

8 באוקטובר, 2015

שלי לניר גלעד בוועדת הכספים: "אדם שמרוויח 134,000 ש"ח ביום, איך אתה מעז להתלונן על שכר העובדים הפשוטים בכי"ל? אתם מסתירים נתונים על שיעור הרווחיות האמיתי שלכם בישראל, שהוא גבוה בהרבה מכל מדינה בעולם, רק כדי להימנע מתשלום מס הוגן."

בדיון בועדת הכספים אודות יישום מסקנות ועדת ששינסקי 2, אמרה חברת שלי:

"החוק הזה מגיע לשולחן ועדת הכספים אחרי שחיקה בהמלצות המקוריות של ועדת ששינסקי. פרופ' ששינסקי אמנם לא נקב במספרים, אבל אמר מפורשות שלו ההמלצות כלשונן היו מתקבלות, אזי ההכנסות למדינה היו הרבה יותר גדולות מאותם 500 מליון שקלים שמדובר עליהם כעת.

וגם אותן המלצות ניתנו אחרי שחברי ועדת ששינסקי שמעו אינסוף פעמים את טיעוני כימיקלים לישראל, ואחרי שהתחשבו בעמדותיה כמו שלא נעשה עבור אף בעל עסק קטן ובינוני. אז לאחר שהמסקנות המקוריות הושפעו מכיל, ולאחר שהן כורסמו ונחלשו בעקבות מאמצי הלובי של כיל – כעת אנחנו מתחילים את הכל מהתחלה, מסע הלחצים מתחיל מחדש. חמור במיוחד שכיל מסתירה מחברי הועדה את הנתון הבסיסי, שאנחנו והציבור חייבים לדעת: שיעור הרווחיות של החברה בישראל. זה לא סוד מסחרי. אפשר לחשוב שזו הנוסחה הסודית של קוקה קולה או סודות הגרעין. בסך הכל מספר פשוט, שורה שתחשוף את שיעור הרווח האדיר שלהם כאן.

שלי גם התייחסה לטרוניותיו בועדה של יו"ר כימיקלים לישראל, ניר גלעד, לפיהם 'יש בעיה עם מבנה השכר בכיל': "אומר את זה שיאן השכר במשק ב-2014, שהרוויח באותה שנה 43 מליון ש"ח. בשבע השנים שהיה מנכ"ל החברה לישראל, גלעד הרויח מאה ארבעים ושלושה מליון שקלים. אותו אדם שקובל על בעיות במבנה השכר של כיל הרוויח מאה ושלושים אלף שקלים ביום. ויש לו עוד בעיה עם העובדים. האוזניים מצלצלות כששומעים את הדברים המעוותים האלה.

אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיו פיטורים, זו סוגיה אסטרטגית קריטית לישראל, ויש לנו את הכלים לוודא שלא יהיו פיטורים. אבל הדרך לעשות זאת היא לא כרסום נוסף במסקנות הועדה."

לצפייה בדבריה המלאים בועדת הכספים:

תוכן הדברים המלא:

ח"כ שלי יחימוביץ':
קודם כל, פרופ' ששינסקי, אני מוצאת לנכון לציין שתענוג להיות איתך שוב בצד הנכון של המתרס. אני מקווה שזה יחזור להיות שיגרה.
אני רוצה להזכיר לך, אדוני היו"ר, שהחוק הזה מגיע אלינו בעצם לשולחן הועדה אחרי שחיקה בהמלצות המקוריות של ועדת ששינסקי ושל פרופ' ששינסקי, שאמנם לא נקב במספרים אבל אמר מפורשות שלו ההמלצות כלשונן היו מתקבלות כי אז היה מדובר בהכנסות הרבה יותר גדולות למדינה מאותם 500 מיליון שקלים שעליהם מדובר עכשיו. וגם המלצות ששינסקי ניתנו אחרי שהם שמעו אינסוף פעמים את טיעוני כימיקלים לישראל. בכלל, כל הדיבור הזה על התחשבנו בהערות, הם רצו ככה, הם הסכימו ככה, הסכמנו ככה, היינו מוכנים ככה – אני רוצה לראות שעם בעל עסק קטן ובינוני היו מתנהלים כאלה משאים ומתנים והיו שומעים את רצונו וקשובים כל כך לצרכיו כמו שקשובים לצרכיהם. זאת אומרת שגם המסקנות הלא מכורסמות היו כבר אחרי התחשבות בצרכים ובאינטרסים של כימיקלים לישראל, ואז הגיעו מסקנות מכורסמות ועכשיו אנחנו מתחילים את הכל מההתחלה בעצם. שוב מתחיל תהליך של שחיקה וכרסום.
כאן יש לנו תקפיד מאוד משמועתי, והם באים אלינו היום בלי נתוני בסיס. הנתון הבסיסי שאנחנו חייבים לדעת אותו זה מה הרווח התפעולי מהאשלג בישראל לעומת הרווח התפעולי בקנדה, באתיופיה, בבריטניה, בספרד. אל תספרו לי סיפורים שזה סוד עסקי. זה לא הנוסחה הסודית של קוקה קולה, לא המצאתם תרופה לסרטן. מדובר בסך הכל ברווח תפעולי. ספרו לנו. אני עכשיו מצהירה שאם אנחנו נקבל את הנתונים ונראה שבמדינת ישראל אחרי המלצות ששינסקי 2 רמת המיסוי היא יותר גבוהה בצורה משמעותית מאשר רמת המיסוי בספרד, קנדה, אתיופיה וכן הלאה ולכן הרווח התפעולי שלכם בישראל הוא יותר נמוך – אני מבטיחה לשקול מחדש את כל עמדתי בעניין הזה. אבל תביאו לנו את הנתונים ואל תספרו לנו על סודיות. אין שום דבר סודי, ואם אתם רוצים, אני לא יודעת, נקים ועדה סודית כמו ועדת תקציב הביטחון ונדון שם. באים אלינו עם נתונים מעוותים – דיבר על זה מיקי (ח"כ רוזנטל) ובצדק – על מס הכנסה שפתאום משנים בכלל חישובים של מס הכנסה. חברה מצהירה על המס שהיא משלמת ביחד עם המס שהעובדים משלמים.
ניר גלעד (יו"ר כימיקלים לישראל):
לא.
ח"כ שלי יחימוביץ':
זה שיטות חדישות.
ניר גלעד:
זה לא מה שהוצג.
ח"כ שלי יחימוביץ':
זה כן מה שהוצג.
ניר גלעד:
הוצג –
היו"ר משה גפני:
לא לא, ניר, ניר.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אמרתם מפורשות.
היו"ר משה גפני:
לא חשוב!
ח"כ שלי יחימוביץ':
זה כולל את מס הכנסה שהעובדים משלמים.
היו"ר משה גפני:
אה, אה - - -
ניר גלעד:
אנחנו גם הובטח לנו בדיון על חוק עידוד השקעות הון. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' אמרה שאם חוק עידוד השקעות הון היא הייתה יודעת שהוא יחול על כל הפעילות של החברה היא לא הייתה מאשרת אותו כי זו פגיעה חמורה בחברה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אל תצטט אותי ציטוטים מעוותים, תעשה לי טובה.
ניר גלעד:
זה כתוב בפרוטוקול.
ח"כ שלי יחימוביץ':
בסדר, אני יודעת בדיוק מה כתוב.
היו"ר משה גפני:
אני לא מסכים לעניין הזה, באמת. אנחנו יושבים פה –
ח"כ שלי יחימוביץ':
ולכן –
היו"ר משה גפני:
הועדה יושבת מהבוקר ויש לה הרבה ימים שהיא בעזרת השם צריכה לשבת. אני מבקש שכל אחד ידבר בתורו. בשער פולומבו, אני אומר את זה כל הזמן, אין שם את השלט 'מדבר שקר תרחק'. לכל אחד מותר להגיד הכל כאן. בסוף אנחנו מצביעים לפי האמת.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אני חושבת, גפני, שכששינינו את חוק עידוד השקעות הון – גם זה, אגב, עם לחצים מטורפים, באמת. היו כאן מחזות בלתי נסבלים –
היו"ר משה גפני:
מי ששכח, הייתה הצבעה אחת ואחרי זה הייתה הצבעה שנייה. היו חברים שבהתחלה הצביעו נגד ואחרי זה בהצבעה השנייה הצביעו בעד, ואני לא רוצה להאריך בעניין הזה אבל זה הסיכום מראש.
ח"כ שלי יחימוביץ':
לא, אבל באמת היו לחצים מטורפים על חוק עידוד השקעות הון.
היו"ר משה גפני:
טוב, מותר לספר את ההיסטוריה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אבל אני אומרת את זה רק כדי להזכיר שאנחנו נתנו את דעתנו באותו חוק ביסודיות רבה מאוד –
היו"ר משה גפני:
זה היה דיון ארוך מאוד.
ח"כ שלי יחימוביץ':
-  להפרדה בין הכרייה ובין יתר העיסוקים של כימיקלים לישראל ובפירוש הקדשנו לזה –
ניר גלעד:
חברת הכנסת שלי –
היו"ר משה גפני:
לא לא לא, ניר.
ניר גלעד:
זה לא נמצא ב –
היו"ר משה גפני:
לא מסכים! אתה לא יכול לעשות את זה. בוא, עם כל הכבוד –
ניר גלעד:
זה לא נמצא ב –
היו"ר משה גפני:
לא מסכים!
ח"כ שלי יחימוביץ':
אני מרשה לעצמי לגבש את עמדתי על כל הצעת חוק שמובאת בלי להתייעץ עם ניר גלעד קודם. אני לוקחת לעצמי את הפריבילגיה הזאת.
היו"ר משה גפני:
שלי, את יודעת שאת יכולה להגיד את כל מה שאת חושבת. תגידי, תשתדלי רק לתמצת את הדברים.
ח"כ שלי יחימוביץ':
בסדר, כבר הייתי מסיימת מזמן.
היו"ר משה גפני:
בבקשה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אני חייבת להגיד מילה על הציניות שבאמירה של ניר גלעד על זה שבכימיקלים לישראל יש בעיה עם מבנה השכר. אומר את זה שיאן השכר במשק ל-2014, שהרוויח –
ח"כ בצלאל סמוטריץ:
תגידי, זה רלוונטי פה לדיון?
ח"כ שלי יחימוביץ':
סליחה, אני עכשיו אומרת את עמדתי, לא את עמדתך. אם אתה רוצה לגונן על השכר של ניר גלעד, תגונן. אני לא מגוננת.
ח"כ בצלאל סמוטריץ':
לא מגונן. לא מגונן, אבל אני לא רוצה את הדיון הפופוליסטי הזה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אני יכולה בבקשה לומר את דברי בלי הפרעות מחברי כנסת - ?
ח"כ בצלאל סמוטריץ':
בטח שאת יכולה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
שמגוננים על ניר גלעד? תודה. אומר שיש לו בעיה עם מבנה השכר אדם שהרוויח במשך שבע שנים, ב-2014 הרוויח 43 מיליון שקלים, בשבע השנים שהיה מנכ"ל הוא הרוויח 143 מיליון שקלים, שזה –
ח"כ בצלאל סמוטריץ':
גפני, מה זה רלוונטי לדיון? ראבק, נו מספיק. אתה רוצה דיון נורמלי פה עכשיו או שאתה רוצה עכשיו שהיא תבוא תעשה פה את הפריימריז שלה? ראבק, נו מספיק.
היו"ר משה גפני:
בצלאל –
ח"כ בצלאל סמוטריץ':
לא, אנשים פה מעשר בבוקר. היא באה לתת את ההופעה שלה עכשיו בשביל שבתקשורת –
היו"ר משה גפני:
די, לא! מה אתה רוצה?
ח"כ בצלאל סמוטריץ':
לא, זה לא קשור לדיון.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אני לא יצא לי היום -
היו"ר משה גפני:
אתה רוצה שאני אצנזר חברי כנסת? לזה אתה רוצה להגיע? שלי, תעברי לסיום.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אדוני היו"ר, אני מתנצלת. לא יצא לי לעלות להר הבית היום כדי –
ח"כ בצלאל סמוטריץ':
תחזירי לי, מצוין. תעקצי עוד טיפה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
המשמעות של השכר הזה של אותו אדם שכובל על בעיות במבנה השכר של כימיקלים לישראל זה שהוא מרוויח 130 אלף שקלים ביום. אומר אדם שמרוויח 130 אלף שקלים ביום שיש לו בעיה עם מבנה השכר של העובדים! באמת, אין גבול -
היו"ר משה גפני:
הלאה, הלאה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
הזמן ש –
היו"ר משה גפני:
שלי, אבל הנושא הוא לא ניר גלעד. הנושא הוא החוק. חוק ששינסקי, זה הנושא.
ח"כ שלי יחימוביץ':
בסדר, אבל אני מתייחסת לדברים שעלו בועדה.
דיבר כאן בני ביטון (ראש העיר דימונה) ואני מאוד מזדהה איתו. באמת, מדובר בראש עיר מהשורה הראשונה. הוא אמר שהוא חרד לגורל התעסוקה, ובצדק הוא חרד לגורל התעסוקה. יש רק בעיה אחת קטנה – אין קשר בין הדברים. פשוט אין קשר בין הדברים. המס הוא מס על רווחי יתר. אין להם סיבה לפטר ולו עובד אחד ברמת הרווחים שלהם. אנחנו מדברים על רווח נקי של 18 מיליארד שקלים בחמש שנים, על 10 מיליארד שקלים דיבידינד. איך זה קשור לפיטורי עובדים? אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיו פיטורי עובדים, כי מדובר באמת על סוגייה שהיא אסטרטגית למדינת ישראל ויש לנו כלים למנוע מהם לפטר עובדים, אבל לא באמצעות ויתור וכרסום נוסף בהמלצות של ששינסקי.
אני מסכימה איתך לחלוטין, אדוני יו"ר הועדה, בכך שאם לא היית מתחיל היום את הדיון בחוק מן הסתם היינו מגיעים בלי אותו חוק מכורסם, ואני מברכת אותך על זה שאתה מתחיל את הדיון ולא מחכה לכל מיני תריזים שישימו לנו רגל והנחיות חדשות מועדת הארבעה וכן האלה וכן הלאה. אני מציעה שנדון בחוק הזה במהירות וביסודיות, ונעביר אותו לא רק כפי שהוא. גפני, אני מציעה, ונדבר על זה כשנקרא את החוק סעיף סעיף, אני מציעה שאנחנו נחזיר את החוק הזה למתכונתו הקודמת ברוח המלצות ועדת ששינסקי ולפני שהם כורסמו ע"י כימיקלים לישראל.