שלי על איומי כי"ל בפיטורים המוניים בנגב: "אלה דברים שלא קשורים לעולם הפרלמנטרי או הכלכלי - אלא לעולם הפשע"

9 בנובמבר, 2015

שלי השתתפה בישיבת ועדת הכספים בה אושר לקריאה שנייה ושלישית חוק ששינסקי 2, המגדיל את תשלומי התמלוגים של כי"ל למדינה. במסגרת הדיון, התייחסה לאיומי ניר גלעד, יו"ר כימיקלים לישראל, כי יפטר מאוד עובדים בנגב אם תעבור חקיקת ששינסקי 2. מתוך דבריה:

"חשוב לומר, דווקא בגלל הסבלנות שהפגנת כאן כלפי דברי הבלע של ניר גלעד, אני שוב רוצה להזכיר – מדובר בשכיר העשיר ביותר במשק, שבמהלך הישיבה כאן בועדת הכספים הוא מרוויח 10,000 שקלים לשעה על ישיבתו כאן. לכן לשמוע את דברי התוכחה וההאשמה שלו כלפי חברי הכנסת ואת דברי ההתרברבות שלו על כך שהוא מייסד הנגב והדואג לעובדיו ולתעשייה שלו, אלה דברים מקוממים. אנחנו רואים את האיומים, את הבריונות – מעשים שבאמת לא קשורים לעולם הפרלמנטרי או לעולם הכלכלי, אלא לעולם הפשע. אנחנו רואים אותם כאן בראש חוצות, בלי בושה, בוולגריות, בלי נסיון לכסות עליהם באיזה מכסה של פוליטקלי קורקט. אני רוצה לדחות את זה על הסף."

לאחר הישיבה הוסיפה בהודעה לעיתונות: "העובדה שמסקנות ששינסקי 2 עברו פה אחד בועדת הכספים, היא עדות לכך שכאשר הממשלה עושה דבר חריג ביותר ומעבירה לציבור את מה ששייך לו, היא מקבלת תמיכה עניינית ובלתי מסויגת מהאופוזיציה. חבל שמדובר ברגע כה נדיר, ויצוין  כי כי"ל שברה שיאים של עצמה בבריונות, בחזירות, בכוחנות ובסחיטה באיומים. הופעותיו של ניר גלעד בועדת הכספים היו ברוטאליות, מחוצפות ויהירות, ולרגע היה אפשר לחשוב שמשפחת עופר ושלוחותיה הם מפריחי השממה בנגב וממציאי אוצרות הטבע. להבא, במקום לנהל קרב מאסף על כל מהלך מינימלי, על הממשלה לשנות לחלוטין את גישתה ולהשתמש במניית הזהב שלה ובכוחה כריבון במקום להגיע לקו הגמר עם הלשון בחוץ ועם חוק מוחלש לעומת המסקנות המקוריות של ועדת ששינסקי."

לצפייה בדבריה המלאים:

תוכן הדברים המלא:

ח"כ שלי יחימוביץ':
קודם כל אני מודה לאוצר על ההבהרה הזאת, שממחישה שוב באופן ברור וצלול שאין קשר בין ששינסקי 2 לבין פיטורים מתוכננים במגנזיום או בברום. אני חושבת שקיבלנו תשובה גם מאוד מפורטת. הם בדקו גם את טענת הסינרגיה, שזו מילה אהובה במיוחד, והגיעו לכל חישוב אפשרי ולכל צל צילו של בן חישוב שאין קשר בין ששינסקי 2 ובין פגיעה במפעל המגנזיום או במפעל הברום. לכן אני על אחת כמה וכמה אני רוצה – אדוני היו"ר, אני אשמח אם תקשיב לי. תמיר, אפשר?
היו"ר משה גפני:
בבקשה. יש לנו עוד כמה בעיות.
ח"כ שלי יחימוביץ':
בסדר.
היו"ר משה גפני:
לא חשוב, שלי, אנחנו איתך.
ח"כ שלי יחימוביץ':
חשוב לומר, דווקא בגלל הסבלנות שהפגנת כאן כלפי דברי הבלע של ניר גלעד, אני שוב רוצה להזכיר – מדובר בשכיר העשיר ביותר במשק, שבמהלך הישיבה כאן בועדת הכספים הוא מרוויח 10,000 שקלים לשעה על ישיבתו כאן. לכן לשמוע את דברי התוכחה וההאשמה שלו כלפי חברי הכנסת ואת דברי ההתרברבות שלו על כך שהוא מייסד הנגב והדואג לעובדיו ולתעשייה שלו, אלה דברים מקוממים.
יתרה מכן, אדוני היו"ר, נאמרו כאן דברי איומים ובריונות שאנחנו צריכים להסתייג מהם ולדחות אותם על הסף. זה מצטרף גם לאירוע שהיה השבוע שבו התברר שכי"ל משתמשים בתשדירי השירות, מה שדיברתי עליו בפעם הקודמת, משתמשים בתשדירי הפרסום שלהם כדי לסחוט באיומים את הערוצים המסחריים. ואכן, הם הפסיקו פרסומות בערוץ 10 בעקבות כתבה ביקורתית עליהם. אנחנו רואים את האיומים, את הבריונות – מעשים שבאמת לא קשורים לעולם הפרלמנטרי או לעולם הכלכלי, אלא לעולם הפשע. אנחנו רואים אותם כאן בראש חוצות, בלי בושה, בוולגריות, בלי נסיון לכסות עליהם באיזה מכסה של פוליטקלי קורקט. אני רוצה לדחות את זה על הסף.
אני מודה לך על כך שאתה מעביר את ששינסקי 2 –
היו"ר משה גפני:
לא יודע, אם יהיה רוב.
ח"כ שלי יחימוביץ':
לא נראה לי שיש כאן מישהו שיצביע נגד הדבר הזה.
ח"כ באסל גטאס:
סמוטריץ'.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אני מדברת בשבתי כחברת כנסת באופוזיציה. מדובר בהצעה ממשלתית ששר האוצר עומד מאחוריה. לכן אני מוסיפה כאן, ומיקי (רוזנטל) נמצא כאן ותמר זנדברג, לכן גם קולות האופוזיציה מובטחים לכם.
היו"ר משה גפני:
תודה רבה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
עוד מילה, ברשותך.
היו"ר משה גפני:
בבקשה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אני רוצה להסתייג עמוקות מהדברים שאמר כאן אמיר ברקן (מנכ"ל משרד ראש הממשלה), שהיו סוג של אמירה שאני חושדת שנאמרה כדי לרצות את כימיקלים לישראל ולהראות להם שלמרות שששינסקי 2 עובר ולמרות שוועדת הארבעה לא מהינה לקרוא עליו תגר, בכל זאת משאירה להם איזה פתח של תקווה.
היו"ר משה גפני:
אני ביקשתי מהעוזר שלי שיתקשר למנכ"ל משרד ראש הממשלה וישאל אותו בעקבות הדברים מה עמדת משרד ראש הממשלה או ראש הממשלה. הוא אמר שמכיוון שוועדת הארבעה לא קיבלה החלטה נגד או בעד הדברים שנאמרו כאן, אז הם מקבלים את החוק כמו שהוא.
ח"כ שלי יחימוביץ':
כלומר, אני רוצה להדגיש –
היו"ר משה גפני:
אני רק אומר שמנכ"ל משרד ראש הממשלה, הם אומרים שבעקבות מה שקרה בוועדת הארבעה הם סומכים בסופו של דבר – אני לא יודע את הניסוח המדויק –
ח"כ שלי יחימוביץ':
כן, אבל נאמרו כאן דברים מפיו של אמיר ברקן –
היו"ר משה גפני:
רגע, רגע, מה אתה אומר?
שי באב"ד (מנכ"ל משרד האוצר):
רק הבהרה בנושא הזה, אתמול בערב נערכה שיחה עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה והסיכום ביני ובינו היה שמאחר וועדת הארבעה לא הגיעה להחלטה מוסכמת בין כל ארבעתם וסיימה את החלטה הנושא יבוא לפתחה של ועדת הכספים להחלטה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
לא, חשוב לי לומר למען לא ישמשו הדברים האלה באיזו עתירה לערכאות, הדברים שנאמרו כאן מפי אמיר ברקן. הדברים שנאמרו כאן מפי אמיר ברקן אין בעצם משמעות, שי, אין להם בעצם לא לגבי ששינסקי 2 ולא לגבי חקיקה עתידית.
שי באב"ד:
המשמעות שדנו בה בוועדת הארבעה, כדי לחדד את מה שחברת הכנסת אומרת, דיברו על בעצם גם מפעלים בהקמה וגם נושא של פחת מואץ. שני הדברים האלה, בחקיקה הקיימת, לא באים לידי ביטוי.
ח"כ שלי יחימוביץ':
ניתנה איזו הבטחה לחקיקה עתידית? פיצוי על ששינסקי 2?
שי באב"ד:
אין שום הבטחה כזאת. למיטב ידיעתי, ואני חוזר שוב, כפי ששר האוצר אמר – החקיקה עוברת as is, כמו שהיא. נדבר בעברית במדינת ישראל.
היו"ר משה גפני:
ללא הטבות מס עתידיות?
שי באב"ד:
ללא הטבות כאלה ואחרות. אין שום הבטחה כזאת בשום דבר ועניין. החוק צריך לעבור כמו שהוא. זו עמדתו של שר האוצר.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אדוני היו"ר, עוד מילה? גפני?
היו"ר משה גפני:
כן.
ח"כ שלי יחימוביץ':
הייתה כאן עוד הבהרה שהדברים שנאמרו מפי ניר ברקן אין להם שום משמעות לא לגבי ששינסקי 2 ולא לגבי דברים עתידיים.
ח"כ מיקי לוי:
לא, שלי, לגבי הטבות מס עתידיות. שיד אחת לא תיתן ויד אחת תיקח ואז יגיעו לאיזון תקציבי.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אז מנכ"ל משרד האוצר הבהיר.
ח"כ מיקי לוי:
ועכשיו שי אמר את זה חד משמעית. אין על השולחן שום נושא של הטבות מס עתידיות ושירשם בפרוטוקול בבקשה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
מיקי, עוד שנייה. אני כן רוצה בעקבות האיומים הוולגריים והברבריים והשקריים לגבי המגנזיום, והעובדה שיושבים כאן אנשים שזה מטה לחמם. גפני.
היו"ר משה גפני:
כן.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אני קוראת אותך לסדר.
היו"ר משה גפני:
זה טוב.
ח"כ שלי יחימוביץ':
יושבים כאן אנשים שזה מטה לחמם והם משמשים נשק, כלי חי בידיים של החוצפנים האגרסיביים האלה כדי לאיים עלינו בששינסקי 2. אני כן הייתי רוצה שגם בעקבות ההבהרות של משרד האוצר –
היו"ר משה גפני:
אוקיי, תודה. חברת כנסת תמר זנדברג.
ח"כ תמר זנדברג:
רגע, היא באמצע משפט.
ח"כ שלי יחימוביץ':
כן הייתי רוצה שגם בעקבות ההבהרות המאוד נחרצות של משרד האוצר, גם בגלל שמדובר במטה לחמם של 800 אנשים חפים מפשע, עובדים טובים ומסורים, גם בגלל שמדובר בשקרים מפיו של ניר גלעד – אני כן מבקשת שאתה תאמר את דברך אדוני, כיו"ר הוועדה. גם צריך לזכור, יש מניית זהב למדינת ישראל.
ח"כ מיקי לוי:
ושלא יאיימו עלינו שיעזבו.
ח"כ שלי יחימוביץ':
יש מניית זהב למדינת ישראל.

מה קורה? קורה משהו יותר חשובים מששינסקי?
היו"ר משה גפני:
לא קורה שום דבר יותר חשוב. הכל דברים חשובים.
ח"כ שלי יחימוביץ':
גפני, הייתי רוצה ממך גם אמירה מאוד ברורה לגבי המגנזיום.
היו"ר משה גפני:
בסדר, אני אגיד. אני רוצה בסוף.
ח"כ שלי יחימוביץ':
ורק לומר שזה לא יעבור להם על סדר היום. אם תפגע שערה משערות ראשו של איזה עובד במפעל המגנזיום הם ימצאו אותנו שם באופן מאוד קשה ונוקב וכואב.