שלי על הרשעת אולמרט: "שליח ציבור לא יכול להיות מושחת, נקודה. את השחיתות הזאת אנחנו חייבים לבער מקרבנו."

30 בדצמבר, 2015
האזינו:

שלי התראיינה ביומן הבוקר של רשת ב', "הבוקר הזה" עם אריה גולן, והתייחסה להרשעתו הסופית אתמול של אולמרט בבית המשפט העליון בפרשת הולילנד. מתוך דבריה:

"גולן: אני מבין שאת רואה את יום אתמול כיום אופטימי, למרות שקשה מאוד לחשוב שראש ממשלה לשעבר הולך לכלא לשנה וחצי.
שלי: זה צד אחד של הדברים, ואין ספק שמבחינתו זה קושי אישי עצום, אבל יש ליום הזה משמעות חינוכית מרחיקת לכת – חינוכית, חוקית, מוסרית. גם אם בציבור יש איזו תחושה שהוא לא קיבל את כל מה שבאמת הגיע לו, כלומר שהעונש הוא קטן ממה שמגיע לו, אז אנחנו צריכים להסתכל באמת על התמונה הכוללת ולראות את העובדה שראש ממשלה, האדם החזק ביותר בישראל, ששלט בחיינו, שהחליט החלטות מכריעות בדבר חיים, מוות, כלכלה ומדינה – היה משוחת עד היסוד ועכשיו הוא משלם את המחיר. זו קביעה שהיא חשובה כיוון שהיא גם מסמנת את ביעור השחיתות מקרבנו ואולי סוף סוף נורמות חדשות. כמו שיש נורמות חדשות בתחום ההטרדות המיניות, ככה יכול להיות שאנחנו לקראת תקופה שבה הציבור יקיא מקרבו פוליטיקאים מושחתים.
גולן: והמסר הזה לדעתך הוא ברור, למרות ששופטי העליון ברוב דעות בהרכב של חמישה שופטים קובעים שהוא לא יודע?
שלי: אני כמובן משוכנעת שהוא ידע, וגם הציבור יודע שהוא ידע.
גולן: אין הוכחות שהוא ידע.
שלי: לא, יש הוכחות שהוא ידע אבל ההוכחות לא יכולות לשמש במשפט הספציפי הזה כי הקלטות שחשפה שולה זקן בדיעבד כבר לא רלוונטיות למשפט הספציפי הזה. מבחינה משפטית, אני חושבת שהשופטים עשו את עבודתם. אני ברכתי על החלטת בית המשפט המחוזי, החלטתו של דוד רוזן אז, ואני מברכת על החלטתם של שופטי בית המשפט העליון עכשיו. אני סבורה שיש שופטים בירושלים. ההחלטה ההיא הייתה טובה ולגיטימית וגם ההחלטה הזאת היא טובה ולגיטימית.
גולן: למרות שההחלטה הזאת מתחה ביקורת על החלטתו של השופט רוזין.
שלי: אבל כך בנויה המערכת.
גולן: שהוא לא התבסס על ראיות אלא על תחושות.
שלי: אני לא משפטנית, אריה. אני שליחת ציבור, וכשליחת ציבור חשוב לי לגונן על מוסדות שלטון החוק ועל בתי המשפט. כך בנויה שיטת המשפט שלנו, והיא פועלת כך גם לגבי אנשים שאינם ראש הממשלה, שיש ערכאות ערעור וערכאת ערעור זו המשמעות שלה – שהיא יכולה להפוך החלטה, היא יכולה להחליש החלטה, היא יכולה לאשרר החלטה. כך פועלת מערכת המשפט. מה שמשמעותי כאן, אחד הדברים והדבר הכי משמעותי זה שאנשים רגילים רואים שבמדינת ישראל מהבחינה הזאת אין אדם שהוא חסין מפני משפט צדק ומפני שלטון החוק. אין אדם שהוא עשיר מספיק או חזק מספיק כדי שהוא לא יהיה נתון לביקורת של המשטרה, הפרקליטות, בתי המשפט. צחוק הגורל הוא ששלושת הגופים שמניתי עכשיו – המשטרה, הפרקליטות, בתי המשפט – היו הקורבן הגדול ביותר לרדיפה אלימה ביותר של אותו אהוד אולמרט, שכדי שהוא יצא נקי וקלונו ופשעיו לא יצאו ברבים הוא פשוט ניהל מערכת ממוסדת נגד המוסדות האלה, שעכשיו הוא נתון לשיפוטם. אשרינו שהוא כבר לא מופקד על המערכות האלה.
גולן: את נבחרת ציבור, פוליטיקאית, והוא שרת בחיינו כראש ממשלת ישראל. יש כאלה שאומרים שאולמרט הוא מושחת, הוא לא היחיד, אבל הוא היה ראש ממשלה מצוין, מנהל מעולה, ניסה להשיג הסדר עם הפלסטינים. כפוליטיקאית, זה לא משכנע אותך?
שלי: ראשית, אני לא מתפעלת מכהונתו כראש ממשלה. הוא לא השיג ולו פסיק אחד בהסדר מדיני עם הפלסטינים. אולי בדרך, כשכבר כתבי האישום רדפו אותו והחקירה כשהוא רץ לחדר המדרגות הוא צעק לאבו מאזן שהוא מוכן לתת כך וכך. בתקופתו היו שתי מלחמות – עופרת יצוקה ומלחמת לבנון השנייה – ואני נחרדת לחשוב שאדם שהיה מסובך כולו בפלילים וידע שהוא מסובך בפלילים קיבל הכרעות כאלה על חיים ומוות. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אריה, וזה מאוד חשוב – ניקיון כפיים, טוהר מידות ולא לקחת שוחד, זו לא איזו תכונה טרומית, נדירה, אקזוטית שמעט מאוד שליחי ציבור יכולים במקרה להיחנן בא. זה הבסיס. אלה האדנים. שליח ציבור אסור שיהיה מושחת, נקודה. אחר כך הוא יכול להיות כריזמטי, הוא יכול להיות חכם, הוא יכול להיות מנהיג. אבל זה תנאי בסיסי, ואת השחיתות הזאת אנחנו חייבים לבער מקרבנו."

להאזנה לראיון המלא: