שלי במכתב למנהל רשות המיסים בנושא נסיונות חברות הגז להתחמק מתשלום מס

4 בינואר, 2016

לכבוד:

מנהל רשות המסים, עו"ד רו"ח משה אשר

 

הנדון: נסיונות חברות הגז להתחמק מתשלום מס

 

נכבדי,

 

ביום 30.12.2015, פורסמה בחדשות 10 כתבתו של איתי רום בעניין הנדון. בכתבה נחשפו תכתובות בין רשות המסים לבין שותפויות הגז וחברת נובל אנרג'י, מהן עולה כי החברות דיווחו על היקף הכנסות הנמוך במאות מילוני שקלים מהכנסות האמת שלהן.

כך, עולה כי בשנת 2011 דיווחו החברות על הכנסות של 382 מיליון דולר, בעוד הכנסותיהן לפי שומת הרשות היו חצי מיליארד דולר; ואילו ב-2012 הן דיווחו על הכנסות של 98 מיליארד דולר למול 193 מיליון דולר להערכתכם.

ככל שהדברים נכונים, אבקשך לחשוף את מלוא הנתונים, ההתכתבויות והמידע הנוגעים לדבר.

ידוע לי כי הרשות מקפידה על חשאיות בכל הנוגע להליכי המס מול יחידים וחברות, ואף מובן כי בגביית מס מורכב כגון היטל רווחי הנפט ייתכנו אי הסכמות מסויימות אודות שיעור ההכנסות והרווחים המדוייק. אך אם הדברים המתוארים בכתבה נכונים, מדובר במעילה חמורה ויוצאת דופן באמון המדינה, שמצדיקה סטייה מהנהלים הרגילים, ולו רק בשל היקפי המס האדירים שהחברות ניסו לכאורה להעלים, אך לא רק בשל כך.

רק לפני כשבוע חתם ראש הממשלה ושר הכלכלה על הסדר מקיף ומפליג שמכוחו נקבעה שורת הקלות רגולטוריות אל מול שותפויות הגז. הבסיס להסדר זה הוא האמון כי השותפויות ימלאו את חלקן בעסקה, יפתחו את מאגר לוויתן בשקידה הראויה ויקפידו על שאר מחוייבויותיהן כלפי אזרחי ישראל. עדות כה חמורה לכך כי כבר כעת החברות פועלות כדי להונות את הרשויות ולהעלים רווחים של מאות מיליונים, כפי שנחשפה לכאורה בכתבה, מהווה ראייה משמעותית, בעלת חשיבות ציבורית חריגה, לכך שאין בכוונתן לעשות זאת.

על כן, אבקשך לפרסם לציבור, או לכל הפחות להעביר לעיונם של חברי הכנסת והרגולטורים הנוגעים לדבר:

-          את היקף הפערים בין דיווחי השותפויות לשומת הרשות, לרבות הביאורים וההסברים הנדרשים, והערכתך בנוגע לסיבות לדיווח החסר;

-          את שומת המס שקבעה בסופו של דבר, לרבות הנימוקים להחלטה והפערים בין הצדדים;

-          כל התכתבות, מסמך או דו"ח הנוגע לנושא;

-          ככל שנקבע כי החברות דיווחו דיווח כוזב, אבקש את התייחסותך לצעדי הענישה שרשות המסים נקטה או מתכננת לנקוט כלפיהן. במידה שלא מתוכננים צעדים כאלו, אבקש את נימוקיך להחלטה;

-          היערכות רשות המסים לקראת המשך הליכי השומה והגבייה מול השותפויות, שצפויות לשלם מסים בהיקפים של עשרות ואף מאות מיליארדי שקלים בשנים הקרובות;

-          פרוט כללי אודות תכנוני המס הרווחים בענף הגז, והדרכים בהן רשות המסים מתעתדת לפעול כדי להתמודד עימם.

 

למותר לציין שאשמח להתגייס לכל תיקון חקיקה הנדרש בנושא, כדי להבטיח שחברות הגז ישלמו מס אמת, ואשמח לשתף עימכם פעולה בעניין.

 

אודה לתשובתך.

 

בברכה,

ח"כ שלי יחימוביץ'

 

העתק:

שר האוצר, ח"כ משה כחלון.

 

לקריאת תשובתו המלאה של מנהל רשות המיסים לחצו כאן.