מכתב למנכ"ל תאגיד רשות השידור בנושא דרישות במכרזים למשרות בתאגיד החדש

7 בפברואר, 2016

לכבוד :                                                                                               

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד רשות השידור

 

הנדון: היעדר דרישה להשכלה אקדמית במכרזים למשרות בתאגיד החדש

 

בעקבות מספר פניות שהגיעו ללשכתי, ולאחר בדיקה, נוכחתי כי המכרזים שהוצאו למשרות בתאגיד החדש בתחום הרדיו לא כוללות, ברוב מוחלט של המקרים, דרישה להשכלה אקדמית כתנאי סף. כך, לדוגמה, המצב לגבי הניגשים למכרז למשרת עוזר/ת הפקה, מפיק/ה ועוזר/ה מפיק/ה ואף לתפקיד מנהל/ת רשת א' או רשת ב' או מפיק/ה ראשי/ת ברשתות אלו, להם ההשכלה האקדמית מהווה יתרון בלבד. למעשה, התפקיד היחיד הדורש השכלה אקדמית כתנאי סף הוא מנהל/ת פרומו ברדיו. הדברים האמורים נכונים גם למכרזים בתחום הטלוויזיה, בהם הוצגה השכלה אקדמית כדרישת סף רק לתפקיד מנהל/ת תוכן – תכניות טלוויזיה.

השמטת הדרישה להשכלה אקדמית, שאפיינה רבים ברשות השידור, במכרזים לתפקידים שהוזכרו לעיל, מעלה חשש שיתאפשרו מינויי מקורבים ומינויים פוליטיים ללא כל חסם. ולמותר לציין את ההשלכות החמורות של מינויים שכאלה.

אודה לך על התייחסותך מדוע ארע הדבר וכיצד נקבעו הקריטריונים כך שהדרישה להשכלה אקדמית נעלמה מהם.

                                                                                                        בברכה,                                                                                                                     ח"כ שלי יחימוביץ'

 

לקריאת תשובתו המלאה של מנכ"ל תאגיד רשות השידור לחצו כאן.