"גוף הביקורת על הפרקליטות - גוף ההגנה על נאשמים שיש להם הרבה כוח"

8 ביוני, 2016

ח"כ שלי יחימוביץ' השתתפה בישיבה של ועדת החוק, החוקה והמשפט של הכנסת בנושא גוף הביקורת על הפרקליטות, והביעה את התנגדותה להקמתו של גוף שכזה. לצפייה בדבריה המלאים:

תוכן הדברים המלא:

ח"כ שלי יחימוביץ':
אדוני היו"ר, אני אומר דברים מאוד כלליים כיוון שאני מתכוונת לשבת כאן בדיונים על החוק ולדבר על כל סעיף לגופו. אני אומר באמת דברים כלליים שאינם דווקא משפטיים.
הדיון כאן הוא לא דיון משפטי. הוא בעיקר דיון אווירתי. הוא גם מייצר הרבה הלכי רוח מסביב. הלך הרוח שהוביל את החקיקה הזו מלכתחילה ושנוצר סביב החקיקה מאוד מדאיג אותי. כי אנחנו עומדים בסיטואציה כאילו יש לנו כאן, ונשמעו מילים כאלה, איזה גוף מרושע שהתכלית היא פשוט לצוד אותו בכל דרך אפשרית, להכפיש את שמו, להטיל בו דופי, לתקן את כל העוולות הנוראיות והאיומות במרכאות כפולות ומכופלות ומכופלות שלכאורה הגוף הזה מעולל. אי אפשר להתכחש לדיון הזה שמאוד נלווה לחוק.
אני אגיד עוד דבר, ואני רוצה לומר שאני לא מטיפה פה דופי חלילה לא בפרופ' פרידמן ולא בחברתי חברת הכנסת ציפי לבני, אבל אני כן חייבת לומר באיזו נקודה בזמן נוצרה המחשבה על הקמת גוף ביקורת על הפרקליטות. היא נוצרה בנקודה בזמן שבה ראש ממשלה היה חשוב בפלילים ותקף באופן מאוד ברוטלי את כל מערכות שלטון החוק ללא יוצא מן הכלל – חשב כללי, מבקר המדינה, בתי המשפט, פרקליטות וכן הלאה וכן הלאה. אני ישבתי בדיונים האלה. זו הייתה הכנסת הראשונה שלי כחברת כנסת וזה היה בלתי נסבל. זה קרה בוועדת החוקה, זה קרה בוועדת ביקורת המדינה. מכל העליהום האלים הזה כלפי שלטון החוק קיבלנו ראש ממשלה בכלא אמנם, אבל נשארנו עם הספיח הזה של גוף הביקורת על הפרקליטות.
אני יודעת שדברי לא עולים בקנה אחד עם עמדת חלק מחברי הכנסת, אבל חשוב לי לומר את עמדתי. פרקליטות חזקה משרתת את הציבור. פרקליטות מוחלשת מועלת בתפקידה כלפי הציבור. פרקליטות שמגישה כתבי אישום שצריך בלא מורא ובלא משוא פנים כלפי ראש ממשלה, כלפי נשיא מכהן, כלפי צווארון לבן – זו הפרקליטות שאנחנו רוצים.
מדוע מלכתחילה כבר הדיון הזה הוא נגוע בחוסר תום לב? כי המשטרה כבר הוחרגה. צריך ראייה טובה מזאת? בהחלטת ממשלה השר לביטחון פנים יכול להטיל וטו על ביקורת.
היו"ר ניסן סלומינסקי:
רק סליחה, שלי. אני יודע שזו החלטת הממשלה אולי. אותנו זה לא מחייב. חוק שאנחנו נחוקק, ולא חשוב איך נגמור, הוא לא יכלול שום דבר מהנושא הזה. אם הממשלה תרצה בעוד שנה או שנתיים לעשות שינוי היא תצטרך לחזור אלינו ונצטרך לדון אם אנחנו מקבלים את זה או לא. חוק שאנחנו נחוקק לא יחריג שום משרד ושום גוף.
ח"כ מיכל רוזין:
כולל היועץ המשפטי לממשלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי:
דיברתי על משרדים.
ח"כ מיכל רוזין:
אה, הוא לא גוף.
היו"ר ניסן סלומינסקי:
היועץ המשפטי מבוקר פה.
ח"כ מיכל רוזין:
הוא אומר שאף אחד לא יוחרג.
היו"ר ניסן סלומינסקי:
קודם כל, היועץ המשפטי מבוקר בהצעת החוק. לא צריך רוב בשביל זה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
כיוון שזו הפעם היחידה שאני יכולה להגיד דברים כלליים ואחר כך נצלול לגופו של החוק אני אשמח להשלים אותם. ואלה דברים עקרוניים. מה יהיה ומה יקרה בוועדה זה עניין נפרד. מה קרה עד היום זה עניין אחר. קרה שיש החלטת ממשלה שמחריגה את המשטרה.
נציג המשטרה:
לא מוחרג.
ח"כ שלי יחימוביץ':
קראתי היטב את הסעיף.
נציג המשטרה:
מוחרג אבל חל עלינו. יש החלטת ממשלה. הנציבה חלה עלינו, רק בשנה הראשונה. בשנייה השנייה זה נכנס. יותר מאשר על הפרקליטות.
ח"כ שלי יחימוביץ':
כיוון שאנחנו מכירים את התנהלות הדברים, אנחנו יודעים שכרגע בכל מה שנוגע להתנהלות עכשיו, לשר לביטחון פנים יש זכות וטו. לכן כרגע אנחנו ממוקדים אך ורק בפרקליטות. הפרקליטות, אדוני היו"ר, אחראית, אני לא יודעת אם אני מדייקת על חודו של אחוז, אל 10% מכתבי האישום שמוגשים. אותם 90% מכתבי האישום פשוט נוגעים, אני אגיד את זה בצורה בוטה, לפשוטי העם. בסוף בעלי שררה, ממון והשפעה, הם נמצאים באותם 10%. לכן במידה רבה גוף הביקורת על הפרקליטות הוא גוף ההגנה על נאשמים שיש להם הרבה כוח, בין אם כוח שנובע מכוחם בצמרת שלטון המדינה ובין אם כוח של כסף.
האיפה ואיפה כאן היא כל כך זועקת לשמים, כיוון שאני אגיד את זה שוב ואני יודעת שזה נאמר, אין גוף מבוקר יותר מהפרקליטות. לא קיים גוף יותר מבוקר. הם כפופים אני חושבת לשבעה גופי ביקורת, ואם אנחנו מתעקשים למנות אותם – מבקר המדינה, נציב שירות המדינה, מבקר הפנים של משרד הפנים, היועץ המשפטי לממשלה, הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין, השופטים מותחים עליהם ביקורת. על הגוף הזה, שהוא מבוקר יותר מגוף אחר, דווקא עליו צריך נציבות מיוחדת, כיוון שהוא גוף מאוד חשוב ומכריע בהכרעות גורליות. אבל סליחה, רשות המיסים לא מחליטה החלטות גורליות? היא לא יכולה למוטט אדם מכל נכסיו וגם להביא לכך שיפתחו נגדו הליכים פליליים? למה על רשות המיסים אין גוף ביקורת? יו"ר רשות המיסים ישב בכלא. הייתה כאן שחיתות איומה. קרו שם דברים נוראיים. ביטוח לאומי – מדוע אין נציב חיצוני על ביטוח לאומי? כי זה נוגע לדלי עם שאין להם נגישות לחוקק חוק מיוחד של ביקורת על הביטוח הלאומי? אתה ידוע איך חייהם של אנשים מוכרעים בגלל הביטוח הלאומי? ושלא ישתמע מדברי, אני לא משתמשת בהזדמנות הזו כדי למתוח ביקורת על גופים אחרים. אין גוף שחף משגיאות ויש גופים רבי עוצמה וכוח. במשרד הבריאות יש גפים רבים שחורצים את גורלם של בני אדם לחיים ולמוות בהחלטות לאן ילך כסף מסוים. יש לי עוד עשרות דוגמאות. אני לא אלאה את הוועדה. ודווקא על הגוף הזה, ודווקא ספציפית על מי שנוגעים בחשובים וחזקים ביותר – עוד גוף ביקורת.
אני רוצה לומר ואני אגיד את זה עכשיו, אחר כך נתקדם עם החוק, אני מתנגדת גם להצעת החוק הממשלתית וגם להצעת החוק הפרטית. הם אינן במקומן. הם חלק מרדיפה של שלטון החוק. אני יודעת שלא כל מי שעוסקים בזה, אני יודעת שהרבה ממי שעוסקים בזה באים ממניעים נקיים לחלוטין. אין לי שום ספק. אני זוכרת איך זה התחיל, אני רואה מה קורה עכשיו, אני רואה איך זה משמש כלי בידי מי שמנסה לנגח את מוסדות שלטון החוק ואני גם יודעת איך זה יגמר.
אני אומר עוד בשולי הדברים. סוגיית היועץ המשפטי לממשלה והעובדה שכל שר יוכל לקחת לעצמו פרקליט פרטי – אני מבינה שאתה מקיים על זה דיון נפרד, אבל אם זה יכנס לתוך החוק הזה בדלת האחורית אנחנו נמצא את זה מיד בדלת הקדמית ואנחנו ניצור כאן תקדים חוקתי שהוא בלתי נתפס בעיני. הרי יש כל כך הרבה דברים שבהם שרים, לצערי, אנחנו רואים את זה יום יום ושעה שעה נגועים באינטרסים, בקשרי הון שלטון. ובא היועץ המשפטי והתפקיד שלו הוא לעצור. אגב, הבעיה שלי היא שהוא לא עוצר מספיק. בא היועץ המשפטי ותפקידו לעצור. עכשיו למשל בסוגיית הגז יבוא שר האנרגיה ויגיד 'אדוני היועץ המשפטי לממשלה' – ואני נותנת דוגמה היפותטית כי היועץ המשפטי לממשלה אינו חוסם את הממשלה, אבל נאמר שהיועץ המשפטי לממשלה היה אומר שהם מקבלים החלטה שאינה חוקתית ואיננו מסוגל להגן עליהם, היו באים שרים ועושים מכרז לעו"ד פרטי שמשרת את עמדותיהם ומתנגחים ביועץ המשפטי לממשלה. זו המהות של מדינה. זו המהות של ריבון. כן, לריבון יש עמדה והוא מגיע לעמדה והיועץ המשפטי לממשלה תפקידו גם לייעץ משפטית לממשלה וגם להחליט בסוגיית התביעה. כשיבוא יום ונפריד בין התביעה ובין היועץ המשפטי לממשלה, ויכול להיות שיבוא היום הזה, אז נדבר אחרת. אבל עצם הרעיון הוא רעיון מעורר דאגה מאוד והוא מאיים על הממלכתיות ועל כל מה שהיא המדינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי:
הוא מבוקר. הוא מבוקר וקשה לתת לנציב שמבקר את היועץ המשפטי, שאם הוא יצטרך להגן על משהו היועץ המשפטי יגיד 'אדוני, אני מייצג אותך בביקורת שלך עלי'. זה קצת אבסורד. שוב, לא הכרענו, אני רק אומר שהמקרה הזה אני רוצה להפריד אותו מהדיון הכללי.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אני מסכימה שזה נושא מרתק וראוי לדיון. גם הקשבתי היטב לדבריו של פרופ' פרידמן וגם הסכמתי על חלק מהדברים, אני חייבת לומר. הוא טען טיעונים הגיוניים. אבל זה נושא שהוא הרה גורל, הוא משמעותי והוא לא יכול להיכנס בדלת האחורית בחקיקה הזו ובכלל בהקשר הזה ביקורת מערכתית חיצונית. הרי ביקורת מערכתית חיצונית יוצרת מעין יועץ-משפטי-על, עוד יועץ משפטי שקובע מדיניות משפטית, וזה כבר שינוי חוקתי שהוא מאוד דרמתי. זה מאוד מדאיג אותי. לכן אני גם חושבת, אפרופו המכניקה של הדיון הזה, ואני סומכת עלייך במאה אחוז, אני חושבת שלא אצה לנו הדרך וחשוב מאוד לשמוע את תגובות כל הגופים שיושבים כאן על הדברים שנאמרו. כי כשאנחנו נצלול לדברים כל פרט יהיה משמעותי ולכן חשוב לשמוע אותם עכשיו ואת תגובתם לדברים שנאמרו פה, שהם דברים מאוד קשים וחמורים. הם נאמרים ככה בהיסח הדעת, אבל הם דברים שקוראים תגר על גוף שחשוב מאוד לשמור ולחזק אותו ומה שאנחנו עושים כאן זה להחליש אותו שוב ושוב ושוב.
עו"ד אליעד שרגא:
שלי, את חושבת שביקורת זה דבר מחליש?
ח"כ שלי יחימוביץ':
אם מישהו שמע בדברי שביקורת זה מחליש, הוא מפרש את דברי שלא כהלכה. אמרתי שיש גוף שמבוקר ע"י שבעה גופי ביקורת, ודווקא עליו, דווקא עליו מקימים גוף ביקורת.