"גוף הביקורת על הפרקילטות - עוד סד עלה גוף שנועד לחקור אותנו החזקים, כדי שחס וחלילה לא יפגע בנו"

24 ביוני, 2016

שלי השתתפה בדיון בוועדת החוק, החוקה והמשפט בנושא גוף הביקורת על מייצגי המדינה בערכאות. מתוך דבריה בישיבה: "אני אומרת ששם החוק מטעה, שהאמת מאחורי החוק היא נציבות הביקורת על הפרקליטות, שהתביעה הצבאית בחוץ, שהמשטרתית בחוץ, שהסנגוריה בחוץ... אנחנו נשארים עם חוק נציבות תלונות הציבור על הפרקליטות, נקודה. חשוב לחדד כאן, שהפרקליטות בסופו של דבר מגישה רק חלק קטן מכתבי האישום. שאת מירב כתבי האישום נגד פשוטי עם, נגד אנשים רגילים, מגישה המשטרה. וכך אנחנו מקבלים גוף ביקורת על גוף אחד שהוא בסופו של דבר מטפל בשועי ארץ, בעשירים, בפוליטיקאים – ועליהם אנחנו שמים גוף ביקורת מיוחד, ולא יעזור כאן כלום. עליהם באופן ממוקד. על מי שמטפל בנו, בחזקים. וכאן אני חושבת שהרגל המוסרית הזאת שהיא לא עומדת בבסיסו של החוק, היא מאוד לוקה בחסר. בנוסף לאפליה. וכל הדברים האלה, אין בהם דין, אין בהם צדק, אין בהם מוסר, אין בהם שוויון."

לצפייה בדבריה המלאים:

תוכן הדברים המלא:

ח"כ שלי יחימוביץ':
ברשותך, אדוני, אני רוצה לומר דבר מה. אני חושבת שהדיון על שם החוק הוא דיון ענייני לחלוטין, ואני גם רוצה להתייחס עניינית. אתה קודם ככה בהיסח הדעת אמרת "טוב, זה חוק הביקורת על הפרקליטות". אמרת את זה. אתה מוזמן אחר כך לראות בפרוטוקול ולתקן אותו אם אתה רוצה.
ח"כ ציפי לבני:
אכן כך נאמר וזה לא נכון.
ח"כ שלי יחימוביץ':
כן, אמרת את זה.
ח"כ ציפי לבני:
לא שלא נכון להגיד את זה, לא נכון שכך יהיה החוק.
ח"כ שלי יחימוביץ':
על כל פנים, אתה אדוני היו"ר אמרת: "מה אתם רוצים? זה חוק הביקורת על הפרקליטות". אם שם החוק הוא "חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגים המדינה בערכאות" ובסופו של דבר אנחנו רואים שהתביעה הצבאית בחוץ – בצדק או שלא בצדק, אני לא נכנסת לזה, זה אכן נושא ראוי לדיון מעמיק – ואם אנחנו יודעים, ידועים, לא משערים, יש החלטת ממשלה, שהממשלה תביא בסוף את התיקון שלה ותוציא את התביעה המשטרתית, ואם אנחנו יודעים, תקנו אותי אם אני טועה, שגם הסנגוריה הציבורית בחוץ –
נוכחים:
כן. בחוץ. לא מייצגת את המדינה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
וזה לא גוף רב עוצמה.
נוכחים:
היא מייצגת נאשמים.
ח"כ שלי יחימוביץ':
בסדר, אבל היא גוף מדינתי לכל דבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי:
אז מה, יש כל כך הרבה גופים. טוב, שלי, אנחנו חוזרים על אותם דברים כבר פעם ופעמיים ושלוש.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אני רוצה שהדברים שלי יאמרו לפרוטוקול.
היו"ר ניסן סלומינסקי:
רבותי, שלי, בואי, אנחנו –
ח"כ שלי יחימוביץ':
תן לי לסיים, אדוני היו"ר. אני לא מרגישה שאני חוזרת. אני מרגישה שאני אומרת עכשיו דבר חדש, אפילו נושא חדש – וזה שם החוק. קודם זה לא עלה כך, זה עלה בדיבור אגבי. אבל אני אומרת ששם החוק מטעה, שהאמת מאחורי החוק היא נציבות הביקורת על הפרקליטות, שהתביעה הצבאית בחוץ, שהמשטרתית בחוץ, שהסנגוריה בחוץ.
נוכחים:
המשטרתית לא בחוץ.
ח"כ שלי יחימוביץ':
המשטרתית בריאל פוליטיק. אנחנו יכולים להגיד כאן מה שאנחנו רוצים. הרשות המחוקקת הזאת יושבת ומחוקקת מתוקף זה שוועדת השרים לחקיקה – בסדר, ציפי, מעבר להצעת החוק הפרטית שלך –
ח"כ ציפי לבני:
אני מדברת על הממשלתית.
ח"כ שלי יחימוביץ':
גם אני מדברת על הממשלתית. לכן מהרגע שוועדת השרים לחקיקה אישרה, אנחנו במידה רבה, בואי נגיד, בהליכי חקיקה רגילים אתה בונה על זה שהחוק הזה יעבור מתוקף הסכמת הממשלה בוועדת השרים לחקיקה. לכן אנחנו לא יכולים לשים בצד כאילו זה לחלוטין לא רלוונטי לחקיקה את אותה החרגה שניתנה למשרד לביטחון פנים. לכן בריאל פוליטיקה, בכוח הזה שניתן בידי השר לבטיחון פנים, בסופו של דבר זה לא מופרך ואפילו יש סבירות גובהה ביותר שהשר לביטחון פנים יגיע וישתמש בסמכות שניתנה לו ובהסכמה שניתנה לו במחליטים –
היו"ר ניסן סלומינסקי:
את יכולה בעוד שנה להצטרף אלינו לדיון במידה ותהיה כזאת בקשה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אבל רגע, ניסן, תן לי לסיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי:
ואז טיעונייך ישמעו ואולי נקבל אותם ואולי לא נקבל את זה. כרגע אנחנו, ואני אומר את זה בפעם המי-יודע-כמה, כרגע אנחנו דנים והמשטרה בפנים. כל מי שעונה על הקריטריון שהם הסבירו נמצא בפנים. בואו נפסיק לחזור כל הזמן.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אני רק להשלים ולומר שאפילו מהדיון הקצר הזה כאן, וטוב שהדיון הזה מתקיים, וטוב שהוא מתקיים בפרוטרוט, ועכשיו אני בדיעבד שמחה גם שהתחלת לדבר על הסעיפים כי הסעיפים הופכים את הדבר למאוד גלוי ושקוף ואפילו צורם – כיוון שבסופו של דבר כשאנחנו מפשיטים את החוק הזה מכל המלל סביבו, אנחנו נשארים עם חוק נציבות תלונות הציבור על הפרקליטות, נקודה. במידה רבה יוצא המרצע מן השק. אז בואו ננהל את הדיון הזה לפחות בכנות, באמת. לפחות בכנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי:
מאחר והחוק -
ח"כ שלי יחימוביץ':
רגע, אדוני היו"ר עוד מילה. עוד מילה אחת ואני מסיימת, ברשותך. בסופו של דבר, על מה אנחנו מדברים? אמרתי את זה בפעם הקודמת אבל חשוב לחדד כאן, שהפרקליטות בסופו של דבר מגישה רק חלק קטן מכתבי האישום. שאת מירב כתבי האישום נגד פשוטי עם, נגד אנשים רגילים, מגישה המשטרה. וכך אנחנו מקבלים גוף ביקורת על גוף אחד שהוא בסופו של דבר מטפל בשועי ארץ, בעשירים, בפוליטיקאים – ועליהם אנחנו שמים גוף ביקורת מיוחד, ולא יעזור כאן כלום. עליהם באופן ממוקד. על מי שמטפל בנו, בחזקים. וכאן אני חושבת שהרגל המוסרית הזאת שהיא לא עומדת בבסיסו של החוק, היא מאוד לוקה בחסר. בנוסף לאפליה. וכל הדברים האלה, אין בהם דין, אין בהם צדק, אין בהם מוסר, אין בהם שוויון. וזה מאוד צורם. אתה יודע מה יוצא? אפרופו לכאורה אותו תיק שיש במשטרה נגד פוליטיקאים, שבסוגריים אני אגיד שאני נגד אגירת מידע לשם אגירת מידע ומי שצריך להיחקר שיחקר כאן ועכשיו, שיחקר על אגירת נתונים – בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו מחוקקים חוק להגנה על עצמנו, בעצם. כי הם, הם האנשים שיושבי כאן, הם אלה שחוקרים אותנו. הם אלה שיחליטו אם להגיש כתבי אישום. ולכן אנחנו במידה רבה בחוק נגד הפרקליטות, אנחנו מחריגים את עצמנו. אנחנו מייצגים עוד סד על הגוף שנועד לחקור אותנו, לפקח עלינו, להגיש נגדנו כתבי אישום. אנחנו מייצרים לעצמנו סוג מסוים של ערכאה שהיא מבוקרת פי כמה וכמה, כדי שחס וחלילה לא תפגע בנו, החזקים, בנו, בעלי האמצעים. זה מאוד צורם."