"נציבות הביקורת על הפרקליטות - כלי בידי נאשמים חזקים לרדוף את הפרקליטות ולהחליש אותה"

29 ביוני, 2016

שלי השתתפה בדיון בוועדת החוק, החוקה והמשפט בעניין נציבות הביקורת על הפרקליטות, והביעה את התנגדותה להקמת הגוף שמהווה לדבריה כלי בידי נאשמים חזקים ומיוחסים לרדוף את הפרקליטות ולהחליש אותה. מתוך דבריה:

"אני משתכנעת שהמטרה היא לרדוף את הפרקליטות ולהחליש אותה ולאיים עליה, וגם לא רק בעיקרון, ואני הזכרתי שהוא נולד בימי ממשלת אולמרט כחלק מהרס שלטון החוק, לא רק על עיקרון – אלא גם בביצוע. לצערי הרב מאוד בשנתיים האלה אנחנו עדים לשימוש מאוד פסול – של מי? של הסנגוריה הציבורית שמגנה על העניים? של אנשים שגנבו, שפרצו לרכב ומגישים נגדם כתב אישום? מי משתמש עכשיו בכלי הזה, מי השתמש בו בשנתיים האלה? השתמשו בו סניגורים שמשלמים להם הרבה מאוד כסף של מיוצגים רבי כוח לאיומים ולמסרונים ולרמיזות, 'אנחנו כבר נראה לכם אצל הנציבה'. לכן הכלי הזה הוא כלי בידי החזקים להפחיד את מי שבעצם מגיע להגן על האינטרס הציבורי והוא מחליש את הפרקליטות. אני חוזרת ואומרת שאני מתרשמת המטרה היא לרדוף את הפרקליטות, ואני לא אחזור בי כי אני ממש משוכנעת במה שאני אומרת, גם ברמה העקרונית וגם ברמת הפרקטיקה."

לצפייה בדבריה המלאים:

תוכן הדברים המלא:

ח"כ שלי יחימוביץ':
ראשית לסוגיית ההליך הטכני שבו אנחנו נמצאים, אבל אני אקדים ואומר – אתה אמרת שיהיו כאלה שיגידו ככה ויהיו כאלה שיגידו ככה, אז אני לא אחזור על כל מה שאמרתי בישיבה הקודמת. אני רק אומר שאני מתנגדת להקמת הגוף הזה, נקודה. הן כהצעה הממשלתית והן כהצעה הפרטית. אני חושבת שהוא נולד בחטא בתקופת ממשלה שרדפה את כל מוסדות שלטון החוק, והוא השריד שנשאר מאותה תקופה קשה שלשמחתנו היא במידה מסוימת מאחורינו. אז זו עמדתי הכללית. עמדתי, וכבר אמרתי אותה, שיש שבעה גופי ביקורת, שאין גוף במדינה שחשוף לביקורת חיצונית ופנימית כמו הפרקליטות. על כן מלכתחילה הצעת החוק הזו בכל מתכונת לא מקובלת עלי.
אבל מכיוון שאני יודעת שמתקיימת מציאות מסוימת, ומכיוון שקראתי היטב את דו"ח גולדברג, אני חושבת שהמלצותיו הם נחמה פורתא. לכן אני שמחה על כך ששרת המשפטים אימצה את המלצות ועדת גולדברג. אבל לעצם ההליך שמתרחש כאן הוא מאוד לא ברור, אדוני היו"ר. כי אם אכן השרה – ואני עוד לא נכנסת לגופה של ההצעה של השרה, כי גם עליה יש לי הערות פרטניות – אבל אם אכן השרה אימצה את דו"ח מסקנות גולדברג והיא סבורה שצריך לפצל את הגופים, ואת גולדברג, כותב גולדברג, זה לא איזו הבלחה חסרת שחר, גם לאיש יש רקורד והוא גם בדק את הנושא לפני ולפנים בעודו מתנהל, כלומר יש לו גם את האינפוט של הדיווח וגם את העמדה העקרונית וגם את מה שמתרחש בעולם, וגולדברג קבע שאין אחד ורע לביקורת שהיא גם פרטנית וגם מערכתית בעולם, אין מודל כזה, לא קיים, קבע גולדברג – ולכן אני תוהה, ובעצם גם אתה העלית את התהיה הזו, מדוע להמשיך במודל הזה עוד שנה?
אם אכן אנחנו מחוקקים את החוק על פי ההצעה הממשלתית, ואם אני צריכה לבחור בין ההצעה הפרטית לממשלתית אני בוחרת בממשלתית. גם היא לא מקובלת עלי ויש לי הערות עליה, אבל היא עדיפה עליה. ודו"ח גולדברג עדיף עלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי:
למה לחכות שנה?
ח"כ שלי יחימוביץ:
אז זאת השאלה. הרי כבר שנה וחצי היה פיילוט –
נוכחים:
שנתיים ורבע.
ח"כ שלי יחימוביץ':
שנתיים ורבע, על אחת כמה וכמה. כבר היה פיילוט על הגוף המאוחד. הפיילוט הזה הניב ענבי זעם, ואני לא חושבת שאי אפשר להסתכל על התקופה הזו בגלל כל הסכסוכים והבלגן שזה עורר, כי הסכסוכים והבלגן שזה עורר הם חלק מהתוצאה של קיומו של אותו גוף. לכן אני שואלת את עצמי מדוע, גם אם אנחנו באמת רוצים לבחון, נגיד שאנחנו עכשיו מאמצים את שיטות הפיילוט ורוצים לבחון פיצול מול איחוד – אז מדוע להמשיך אחרי שנתיים ורבע, כפי שהעירה כאן חברתי? מדוע להמשיך עוד שנה? זה משהו שגם השנה כבר רוצה לשנות אותו ואימצה את המסקנות שקוראות לשנות אותו. אין בזה היגיון. אפילו אם היינו מחליטים שבשנה הזאת אנחנו נבדוק את הפיצול ובעוד שנה נתכנס לראות מה קרה בשנתיים ורבע לעומת מה שקרה בשנה הזאת, גם אז זה היה עושה יותר היגיון. אבל אנחנו מתכנסים כאן כיוון שהדבר לא צלח, כיוון שהממשלה עצמה חולקת על המודל הזה. ואז אנחנו אומרים, 'טוב, נמשיך אותו עוד שנה'. יצור הכלאיים הזה הוא הרבה יותר בעייתי מכל דבר אחר. לכן אני אומרת, אם נחוקק את הפיצול – בואו נחוקק אותו מעכשיו. שבענו מהפיילוט הזה, ראינו את תוצאותיו.
באמת אנחנו עומדים מאחורי שנה מאוד קשה של עימותים. אני לא מסכימה איתך, חברת הכנסת גרמן, שכולנו השתכנענו שהמטרה היא לא לרדוף את הפרקליטים.
ח"כ יעל גרמן:
לא, אנחנו היינו פשוט בנציבות ושמענו. דיברתי בעקבות הפגישה שהייתה לנו בנציבות שאת לא היית בה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
הבנתי. אוקיי, הבנתי. על כל פנים אני גם, אני לא רוצה אפילו, היו לי כמה וכמה פגישות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, באמת. לפחות עשר פגישות עם כל צד ועם כל טיעון, ואני השתכנעתי שהמטרה היא כן לרדוף את הפרקליטים. מצטערת, מה לעשות. מסקנתי הפוכה.
היו"ר ניסן סלומינסקי:
בסדר.
ח"כ שלי יחימוביץ':
לא, אני אומרת את התובנה שלי. כל אחד אומר את התובנה שלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי:
בסדר, זכותך.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אני התרשמתי שהמטרה היא להטיל אימה ופחד על הפרקליטות, ואני חוזרת למה שקה קודם שבסוף בשיטת הרדוקציה בסוף הגענו לזה שהגוף המבוקר היחיד הוא בעצם הפרקליטות, וכל הגופים האחרים הם היוצאים מהכלל ונשארת רק הפרקליטות. ולא רק שנשארת רק הפרקליטות, לא רק שנשארת רק התביעה – נשארים רק 10% או 5%? כמה אחוז מהתיקים?
נוכחים:
7%.
ח"כ שלי יחימוביץ':
10% מכלל - ?
נוכחים:
7%.
ח"כ שלי יחימוביץ':
7%? כי כל היתר זו המשטרה.
ח"כ ציפי לבני:
אבל אנחנו צריכים להחליט אם זה חל או לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי:
כרגע הם בחוק.
ח"כ ציפי לבני:
אבל אנחנו צריכים לקבל את ההכרעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי:
אמרתי, כרגע הם בחוק.
ח"כ ציפי לבני:
כרגע הם בחוק. זה חל על עליהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי:
ואני הודעתי שאנחנו נשאיר אותם בחוק, ומי שירצה ישנה את החוק אחר כך.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אבל אדוני היו"ר, אני בכל זאת מתכתבת עם המציאות. ובמציאות יש החלטת ממשלה שמתירה לשר לביטחון פנים להחריג את התביעה המשטרתית.
ח"כ ציפי לבני:
---
ח"כ שלי יחימוביץ':
אבל חבר'ה, תנו לי לסיים. אני הבנתי. אנחנו כולנו יודעים, כולנו מכירים. ואני אומרת שבסופו של יום בתוצאה בפועל, אם אני מסתכלת על החלטת הממשלה, אם אני מסתכלת על התביעה הצבאית, אם אני מסתכלת על כל הגופים שהוצאו – אנחנו נשארים עם גוף ביקורת על תביעה שהיא אחראים בעיקר, אני לא רוצה להגיד באופן גורף, על מיוחסים. בעצם עליהם אנחנו שמים את הזרקור, על מי שאחראי על הגשת כתבי אישום על פוליטיקאים, על ארכי-פושעים, על עבריינים משוק ההון שהם רבי ממון. בסוף, על מי אנחנו ממקדים את הביקורת? על התביעה על עצמנו, על החזקים. וכאן לכן אני משתכנעת שהמטרה היא לרדוף את הפרקליטות ולהחליש אותה ולאיים עליה, וגם לא רק בעיקרון, ואני הזכרתי שהוא נולד בימי ממשלת אולמרט כחלק מהרס שלטון החוק, לא רק על עיקרון – אלא גם בביצוע. לצערי הרב מאוד בשנתיים האלה אנחנו עדים לשימוש מאוד פסול – של מי? של הסנגוריה הציבורית שמגנה על העניים? של אנשים שגנבו, שפרצו לרכב ומגישים נגדם כתב אישום? מי משתמש עכשיו בכלי הזה, מי השתמש בו בשנתיים האלה? השתמשו בו סניגורים שמשלמים להם הרבה מאוד כסף של מיוצגים רבי כוח לאיומים ולמסרונים ולרמיזות, 'אנחנו כבר נראה לכם אצל הנציבה'. לכן הכלי הזה הוא כלי בידי החזקים להפחיד את מי שבעצם מגיע להגן על האינטרס הציבורי והוא מחליש את הפרקליטות. אני חוזרת ואומרת שאני מתרשמת המטרה היא לרדוף את הפרקליטות, ואני לא אחזור בי כי אני ממש משוכנעת במה שאני אומרת, גם ברמה העקרונית וגם ברמת הפרקטיקה.
ולכן, כיוון שבעניין הזה העקרוני של הפיצול אני מסכימה עם השרה יותר משאני מסכימה עם ההצעה הפרטית, אם כי אני מוסיפה שאני לא מוסיפה עם הנוסח ויש לי הערות, אני לחלוטין לא מבינה, אדוני היו"ר, אני לחלוטין לא מבינה את ההיגיון הפנימי של הדחייה בשנה. לא משנה אם אתם בעד ההצעה או נגד ההצעה, לא משנה בכלל מה עמדתכם עכשיו – תסבירו לי את ההיגיון שבפיילוט נוסף אחרי שנתיים ורבע של פיילוט שנכשל, כשאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לשנות. מדוע להשאיר את זה שנה נוספת?"