היועץ המשפטי של הכנסת ליחימוביץ': אין כל מניעה בהתמודדותך לראשות הסתדרות - הדבר עולה בקנה אחד עם חוק חסינות חברי כנסת

9 במרץ, 2017

 

חוות הדעת של היועץ אייל ינון ניתנה כבר לפני כחודש, אחרי שיחימוביץ' פנתה מיוזמתה לועדת האתיקה ובקשה לדעת מה מגבלותיה.

היועץ ינון כתב ליחימוביץ' ב-14 בפברואר, ובעקבות פנייתה ליו"ר ועדת האתיקה ח"כ יצחק ועקנין, כי תכליתו של סעיף 13א1 לחוק חסינות חברי כנסת, לא נועדה למנוע מחברי כנסת להתמודד לכהונה בגוף ציבורי, אלא למנוע את כפל התפקידים לאחר הבחירה.

הסעיף קובע כי חבר כנסת לא יכהן כנבחר בגוף ציבורי, "אף שלא בתמורה", אך עו"ד אייל ינון מציין  כי סיעת "בית חברתי" שיחימוביץ' הצטרפה אליה, אינה באה בגדר המוסדות הנבחרים של ההסתדרות. ינון אף נותן דעתו לחוקת ההסתדרות ולא רק לחוק חסינות חברי כנסת, ומציין כי החוקה מאפשרת לסיעה לצרף לשורותיה, בהתאם לתקנונה, חברי הסתדרות, גם אם כלל לא נבחרו מטעמה לוועידת ההסתדרות.

ינון גם מונה דוגמאות מתחומים אחרים, וכותב: "כך למשל, מועצה מקומית נמנית על הגופים הציבוריים שלפי החוק, אך חברי הכנסת רשאים להתמודד בבחירות לרשויות המקומיות ולעמוד בראש רשימות מועמדים בבחירות אלה. לאחר היבחרם עליהם להחליט באיזה מהתפקידים הם מבקשים לכהן... הוראות חוק החסינות אינן מונעות ממך לעמוד באופן זמני בראש סיעה בהסתדרות לצורך התמודדות בבחירות לראשות ההסתדרות".