"איומי השביתה של ניסנקורן – ניסיון ציני לטשטש את החרפה לה הוא שותף"

19 באפריל, 2017
האזינו:

שלי התייחסה ב"קול ישראל" לאיום המאוחר של ההסתדרות להשבית את המשק, בעקבות סוגיית עתידם של עובדי רשות השידור לאחר החלת חוק תאגיד השידור החדש. מתוך דבריה:

"אין גבול לציניות. אחרי שלוש שנים של רפיסות ושל הפקרה מוחלטת של עובדי רשות השידור, ואחר כך של עובדי התאגיד, אף אחד לא חושד ביו"ר ההסתדרות שהם מעניינים אותו בכלל. הרי ממילא נסגר כבר דיל כלשהו בינו לבין כחלון, השותף החדש שלו לקואליציה בתוך ההסתדרות. האיומים על שביתה ועל מאבק מדומה נועדו בסך הכול לטשטש את החרפה שהוא היה שותף לה, בה הוא נתן יד לסגירת מקום עבודה ופיטורי כל עובדיו, וגם לא טרח שבתאגיד יהיה איזשהו הסכם קיבוצי".

להאזנה: