יחימוביץ' במכתב למנהלי הגופים המוסדיים: "הימנעו מלהשתתף בהנפקת הזכויות במאגר תמר"

3 ביולי, 2017

לעיון במכתב המלא

 

"לכבוד: מנהלי קרנות הפנסיה, חברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. 

הנדון: קריאה להגן על הציבור ולהימנע מלהשתתף בהנפקת הזכויות במאגר תמר. 

 

כמי שמלווה במשך שנים את סוגיית הגז הטבעי, אני פונה אליכם בקריאה לגלות אחריות ולהימנע מלהשתתף ברכישת ההחזקות במאגר הגז הטבעי תמר בתנאים שבהם הן מוצעות כעת. רכישת החזקות בפרי הביאושים שיצר מונופול הגז טומנת בחובה ביצור מעמדו של המונופול מעתה ועד קץ הדורות, ואין דרך שבה החוסכים והציבור בכללו לא יפגעו מהמהלך.

מונופול הגז מיטיב להפעיל כוח כדי למקסם את רווחיו על חשבון הציבור. שורה יקרה וארוכה של יחצ"נים, לוביסטים, עורכי דין, מתדרכים מקצועיים, בכירים בחברות הגז הנהנים מנגישות מזיקה ובלתי מוגבלת למקבלי ההחלטות, רגולטורים מפוחדים (או מודחים/מתפטרים) ולצערי גם מקבלי ההחלטות עצמם - כבר בישלו בשבילנו תבשיל בלתי אכיל שעוד יבוא היום והשחיתות שבו תיחשף עד תומה. לכם, בהיותכם נאמניו של ציבור החוסכים, יש הזדמנות להימנע מבעוד מועד מלהיות המוציאים לפועל של מהלך מושחת נוסף על חשבון הציבור.

ואסביר: כידוע, מאגר תמר הוא מונופול המהווה ספק הגז היחיד למשק הישראלי (למעט אספקת LNG באמצעות המצוף הימי, בכמויות קטנות יחסית). מחירי הגז הטבעי של מאגר תמר הם מופרזים – וכוללים רנטה מונופוליסטית. לא צריך להיות גאון גדול כדי לראות בברור כי המחיר המופרז שבו ימכרו כעת הזכויות, מגלם ישירות את המחיר המופרז שבו נמכר הגז כעת. לפי הבטחות הממשלה הבאות לידי בטוי שוב ושוב באמצעות שר האנרגיה יובל שטייניץ, אמורה בעוד כמה שנים, לפי מתווה הגז, לפרוץ במשק הגז תחרות (סוערת או מתונה) שתביא להורדת מחירים משמעותית. כתוצאה מכך – שווים של אותם %25.9 המוצעים לחוסכים באמצעותכם – ישחק עד דק. בתרחיש זה ימצא שרכשתם עבורם נכס רעיל במחיר מפולפל, תופעה שעלתה בעת האחרונה, כמה פעמים, במלא חומרתה, בארועים אחרים.

אני מסבה את תשומת לבכם לכך שכבר היום מציעים בעלי הזכויות במאגרי כריש-תנין מחירים נמוכים מאלו שגובה מונופול תמר – כ-5.4 $ליחידה אנרגטית, לעומת כ-8.5 $שבו נמכרת יחידה כזאת במחיר המונופוליסטי של תמר, שעה שגם מחיר זה הוא מחיר מופרז הגבוה באופן ניכר מן המחיר התחרותי של כ-50.2 $ליחידה. פועל יוצא מתחרות כזאת (שהיא מבורכת כשלעצמה אם תתרחש) הוא שחיקת שוויו של מאגר תמר, ופגיעה אנושה בציבור החוסכים שאת כספם אתם מנהלים כנאמני הציבור. אזכיר גם כי חברת החשמל – שהיא הלקוח העיקרי של מאגר תמר, הודיעה לאחרונה כי תדרוש הפחתת מחיר (וזאת עוד קודם להפעלת סעיפי פתיחת המחיר בהסכם בינה ובין המונופול). גם מהלך כזה אם יקרה (כפי שכבר קרה עם החלטת האיחוד האירופי לפתוח הסכמים עם גזפרום) יביא לירידה ניכרת בשווי תמר ולפגיעה בחוסכים.

אפילו אם כל אלה לא יקרו, תהיה הממשלה רשאית ואף חייבת להטיל פיקוח על המחירים המופרזים אם אלה לא יתכנסו למחיר התחרותי. יתכן שאתם סבורים, בטעות, שמה שהיה הוא שיהיה, וכי ממון, כוח ונגישות לממשלה יופעלו שוב בכל העוצמה, והמחיר המופרז שמשלמים עכשיו אזרחי ישראל ישאר לעד – אבל אני סבורה שאתם נבונים דייכם כדי להבין שמה שהיה לא יהיה עוד, וכי כללי המשחק משתנים במהירות לטובת הציבור, לשמחתנו.

ובואו נבדוק גם תרחיש חלופי. אתם תשתתפו בהנפקה, תרכשו החזקות בתמר עבור הציבור שאותו אתם אמורים לייצג נאמנה, ומהלך זה ירתיע את הרגולטורים ואת הממשלה מלפעול להוזלת המחירים המופקעים של הגז, על מנת שלא לפגוע בחוסכים. אלא שכאן יש לזכור כי הציבור כבר נפגע וממשיך להיפגע מידי יום ביומו מהמצב השורר במשק הגז הטבעי, ובו הוא משלם באופן ישיר ועקיף את מחירו המופרז של הגז הטבעי שמוכר לו מונופול תמר. כך ימצא עצמו אותו ציבור שנעשק במחירי החשמל וכו' היום, משמש בעל כורחו חומת מגן על החזקות יתר השותפות – קבוצת דלק, נובל אנרג'י, ישראמקו ודור גז. האם אתם באמת רוצים ומוכנים לשמש שכפ"ץ למונופול כדי להגן עליו בעודו עושק את הציבור? האם פעולה כזו עולה בקנה אחד עם חובות ההגינות, האמון והשכל הישר – שאתם מחוייבים לפעול על פיהם?

לכן, אני קוראת לכם ולגופים שאתם מנהלים – להימנע מרכישת החזקות בפרי הביאושים שיצר המונופול – כדי להגן על עצמו ולבצר את מעמדו מעתה ועד קץ הדורות".