שלי לשר האוצר כחלון: עיכובים בתקצוב אזורי חץ (קווי אש) - עלולים לעלות בחיי אדם

30 בנובמבר, 2017

 

יו"ר הועדה לביקורת המדינה, ח"כ שלי יחימוביץ', שיגרה מכתב לשר האוצר משה כחלון, בעקבות דיון שהתקיים בועדה בנושא מוכנות הרשות הארצית לכבאות והצלה לאירועי שריפה. 

 

להלן נוסח המכתב המלא:

 

לכבוד

מר משה כחלון

שר האוצר

 

 

הנדון: תיקצוב אזורי חיץ (קווי אש) – עיכובים העלולים לעלות בחיי אדם

 

 

אדוני שר האוצר,

 

הוועדה לענייני ביקורת המדינה קיימה דיון מהיר בנושא מוכנות הרשות הארצית לכבאות והצלה לאירועי שריפה, בהמשך לדוח הממ"מ בעניין, ולבקשתם של חברי הכנסת יואל חסון, נאווה בוקר וטאלב אבו עראר.

 

במהלך הישיבה שבה ועלתה, בין היתר, סוגיית אזורי החיץ (קווי אש). אין חולק על כך שקיומם של קווי האש חיוני למניעת התפשטות אש באירועי שריפה ולמזעור הנזק בחיי אדם וברכוש.

 

לטענת קק"ל, ביצוע הכנת אזורי החיץ כבר תוקצב על-ידם ב-250 מיליון שקלים והסכום אף הועבר לידי האוצר. ואולם, לדברי נציג משרדך שנכח בישיבה (מר עמיחי דוד מאגף התקציבים) הסכום שקק"ל  העבירה אינו אלא חלק מסכום כולל במסגרת הסכם בין קק"ל והמדינה ואין קשר בינו ובין תיקצוב קווי האש.

 

כמו כן, מבדיקה נוספת שקיימה הוועדה מול אגף התקציבים, עולה הטענה כי כלל אי אפשר לתקצב את הנושא,  כייוון שהתקנות הקשורות בקווי האש טרם אושרו.

 

השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן, אמר בישיבתה של וועדת הפנים מיום 31 בינואר 2017, כי התקנות מוכנות כבר משנת 2015 ומעוכבות אך ורק בשל המחלוקת התקציבית שהוסכם כי זו תיפתר בהקדם בעזרת סכום שיועבר מקק"ל.

 

נציגי קק"ל שאף עמם ניהלה הוועדה שיחות הבהרה בנושא ממשיכים לטעון כי קק"ל העבירה למשרד האוצר סכום של 1 מיליארד ₪ לצורך מימון מיזמים לאומיים ומתוך סכום זה קק"ל ייעדה 250 מיליון ₪ לטובת יצירת אזורי חיץ, כאשר שינוי הייעוד אינו על דעתה של קק"ל אלא של הממשלה על-פי סדרי עדיפויותיה.

 

זו חד גדיא שיש הכרח לפתור ובהקדם, בטרם יתרחש אסון נוסף. מבקשת אפוא את התערבותך האישית והדחופה.

 

בתודה ובברכה,

שלי יחימוביץ'

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה

 

 

העתקים:

חה"כ אריה דרעי, שר הפנים

חה"כ גלעד ארדן, השר לביטחון הפנים

חה"כ זאב אלקין, השר להגנת הסביבה

יו"ר קק"ל, דני עטר

לנוסח המכתב המלא, אנא לחצו כאן