הנדון: הליכים משפטיים בתיקי אלימות מינית ופיזית בקטינים

18 בדצמבר, 2017

13.12.2017
כה' כסלו התשע"ח

 

לכבוד:

נצ"מ עו"ד מאיר דב ברקוביץ'                         עו"ד בת עמי ברוט

ראש מחלקת נוער                                            ראש יחידת הסיוע לנפגעי עבירה,

משטרת ישראל                                                המחלקה הפלילית, פרקליטות המדינה

 

 

אדוני וגבירתי,

 

ביום 28 בנוב' 2017 קיימה הועדה לענייני ביקורת המדינה דיון מעקב בדוח מבקר המדינה 65ג - ליקויים וחסרים בטיפול המדינה בילדים ובני נוער נפגעי התעללות מינית או פיזית. ישיבת הועדה כונסה כחלק מציון היום הבינלאומי לזכויות הילד על ידי הכנסת.

 

הועדה שמחה ללמוד כי רוב הליקויים שצויינו בדוח המבקר תוקנו, בראש ובראשונה באמצעות השלמת הקמתם של כל שמונת מרכזי ההגנה לקטינים שנקבעו בחוק, דבר הראוי לכל שבח.

 

אחד הפערים אשר בכל זאת התגלו בדיון, נגע להיעדר נתונים עדכניים על מספר התיקים שנפתחו בעבירות תקיפה מינית ו/או פיזית של קטינים, ומצבם היום. מנתונים שמסרה משטרת ישראל למרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ) בשנת 2015, עולה כי בין השנים 2010-2014, רק חמישית מהתיקים שנפתחו בגין העבירות האמורות הגיעו לכלל החלטה שיפוטית כלשהי. הגם שאנו מודעים לקשיים היחודיים המאפיינים חקירות מסוג זה, מדובר במספר נמוך לכל הדעות.

 

לצערי, נציגת המשטרה בדיון, רפ"ק ליאת לב, לא הכירה נתונים אלה, ולא ידעה לספק נתונים חלופיים – בטענה כי מידע מסוג זה נמצא רק בידי הפרקליטות. בה בעת, לטענת הפרקליטות כפי שנמסרה לממ"מ, למערכת הממוחשבת של הארגון אין אפשרות להפיק נתונים הנוגעים להיותו של נפגע העבירה קטין.

 

 

ברור כי לפחות אחד הגופים – המשטרה או הפרקליטות – צריך לדעת לספק את המידע ואת הנתונים המבוקשים, ואם לא כן, הרי שמדובר בליקוי רציני שחובה לתקנו: ראשית, כי פשוט לא סביר שלא יהיו רישום ומעקב ממוחשבים ומסודרים של עבודתכם; ושנית, כיוון שנתונים אמינים ועדכניים הם צורך קריטי, גם שלכם עצמכם,  בכדילהעריך את אופן הטיפול  בתופעה הקשה של אלימות מינית ו/או פיזית כנגד קטינים – על ההצלחות והפערים כאחד.

 

נתונים עדכניים גם יסייעו לכלל הגורמים הרלוונטים לאמוד את שיעור המקרים  שמגיעים לבסוף אל מרכזי ההגנה של משרד הרווחה – מרכזים, אשר למרבה הצער, רמת המודעות לגבי עצם קיומם מוגבלת – הן בציבור, והן בקרב גורמי המקצוע. 

 

אשר על כן, אבקש לקבל לידיי בהקדם את הנתונים העדכניים והמפורטים ביותר אשר בידיכם בכל הנוגע למספר התיקים שנפתחו בעבירות אלימות מינית ו/או פיזית כנגד קטינים זה בשנים 2015-2016, ובכלל זה מספר התיקים מתוכם אשר הגיעו לכלל הליך משפטי, מספר התיקים שנגנזו, והסיבות לכך.

 

 

                                                                                    בכבוד ובברכה,

 

 

                                                                                    
                                                                                      ח"כ שלי יחימוביץ'

                                                                                       יו"ר הועדה לענייני ביקורת המדינה

 

העתק:
השר לביטחון פנים, ח"כ גלעד ארדן

שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ רוני אלשיך

המשנה לפרקליט המדינה (פלילי), עו"ד שלמה למברגר

מבקר המדינה, יוסף חיים שפירא