הנדון: היעדר מודעות לקיומם של מרכזי הגנה לקטינים נפגעי תקיפה מינית ופיזית – הצורך בקמפיין ציבורי

18 בדצמבר, 2017

13.12.2017

כה' כסלו, התשע"ח
 

לכבוד:

ד"ר אביגדור קפלן,

מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

אדוני,

 

ביום 28.11.2017 קיימה הועדה לענייני ביקורת המדינה דיון מעקב בדוח מבקר המדינה 65ג - ליקויים וחסרים בטיפול המדינה בילדים ובני נוער נפגעי התעללות מינית או פיזית. ישיבת הועדה כונסה כחלק מציון היום הבינלאומי לזכויות הילד.

 

היה משמח ביותר להיווכח כי רוב הליקויים שצויינו בדוח המבקר תוקנו, בראש ובראשונה באמצעות השלמת הקמתם של כל שמונת מרכזי ההגנה לקטינים שנקבעו בחוק, דבר הראוי לכל שבח.

 

הליקוי המרכזי שנותר הינו היעדר מודעות מספקת לקיומם של המרכזים. מדובר בפער אשר קל מאוד לתקנו, ואשר תיקונו בהקדם יביא להגברת נגישותם של המרכזים למי שזקוקים להם יותר מכל, ואשר למענם הוקמו. מצער ללמוד כי לאחר שהפרוייקט החשוב הזה קרם עור וגידים, הוא אינו ממצה את יעודו רק בשל רמת מודעות נמוכה.

 

יודגש, כי לדברי משרד מבקר המדינה, רמת מודעות נמוכה זו איננה רק נחלתו של הציבור (ובפרט, של ציבור הילדים), אלא מאפיינת גם את אנשי המקצוע – כגון יומנאים בתחנות המשטרה, עובדי מערכת החינוך והבריאות.

 

 

אשר על כן, אני פונה אליך בבקשה לייצר קמפיין ציבורי שיביא את מרכזי ההגנה למודעות הילדים עצמם, הציבור בכלל, ואנשי המקצוע. בנוסף, עלה בדיון שוב ושוב הצורך בהקמתו של קו טלפון אחוד למרכזי ההגנה - עוד צעד פעוט אשר לבטח יגדיל את מספר הפניות מצד הקורבנות.

 

כמו כן, הוועדה מבקשת להעביר לידיה נתונים עדכניים באשר למספר הפניות למרכזי ההגנה בשנים האחרונות, לרבות פירוט באמצעות מי הגיעו הפונים. נתונים אלה יסייעו בידי הועדה  ואף למשרדך להעריך נכונה את רמת ההטמעה והמודעות לקיומם של המרכזים, ולזהות את הרשויות ואת הגופים הדורשים מאמץ ייעודי נוסף בהקשר זה.

 

 

                                                                                        בכבוד רב ובברכה,

                                                                             ח"כ שלי יחימוביץ'

                                                               יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה

 

העתק:
שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, חיים כץ

מבקר המדינה, יוסף חיים שפירא