פניה לרשות האוכלוסין ומשרד ראה"מ בדבר העלאת יהודי אתיופיה

11 בינואר, 2018

09.01.18

כב' בטבת, השתע"ח

 

לכבוד:                                                

מר אהוד פראוור                               מר עמוס ארבל

ראש אגף ממשל וחברה                    ראש תחום אשרות ומעמד

משרד ראש הממשלה                       רשות האוכלוסין וההגירה   

 

 

הנדון: יישום החלטות הממשלה 1911, 716 בדבר העלאת שארית יהודי אתיופיה לישראל

 

רבותי,

 

ביום שני, 8.1.18, קיימה הועדה לביקורת המדינה של הכנסת בראשותי ישיבה בנושא '8,000  שארית יהודי אתיופיה עדיין מסורבי עליה לישראל - חוות דעת מבקר המדינה בנושא יישום החלטות הממשלה באשר לעליית יהודי אתיופיה, אלול התשסח, ספטמבר 2008 '.

 

בישיבה נמסר כי החלטת הממשלה 1911 בדבר העלאתם של כ-1,300 מבני הקהילה הממתינים באדיס ובגונדר בוצעה במלואה, וכי כך עלו 1308 איש, דבר שהועדה מברכת עליו.

 

יחד עם זאת, התברר בישיבה, כי יש קשיים במימוש סעיף 5 לאותה החלטת ממשלה, שזו לשונו: "ככל שרשות האוכלוסין וההגירה תתרשם כי מספר הזכאים לכניסה על-פי החלטה זו גבוה או נמוך באופן משמעותי מ-1,300, יובא הדבר מחדש לאישור הממשלה."

 

רק ערב כינוס הוועדה, ביום ראשון, 7.1.18, שוגר מכתב רשמי מאגף ממשל וחברה אל רשות האוכלוסין וההגירה, בבקשה לקבל אומדן עדכני של מספר העולים הנוספים הזכאים לעלייה לישראל מכח החלטה 1911. לדברי ראש תחום חברה באגף לממשל וחברה במשרד ראה"מ, ד"ר הילה טל אביטן, קבלת המספרים העדכניים דרושה על מנת להגיש באופן רשמי בקשת תקצוב חדשה למזכירות הממשלה.

יחד עם זאת, טרם הוברר, גם בהנחה שהמספרים העדכניים יתקבלו, מיהו המשרד הממשלתי אשר באחריותו להגיש את הבקשה האמורה. זאת, בזמן שלא שוררת מחלוקת כי ישנם לכל הפחות 1,300 מועמדים נוספים – אם לא למעלה מכך – אשר עומדים בקריטריונים של החלטה 1911.

אשר על כן, אני פונה אליכם בבקשה דחופה להסדיר באופן מידי את הפרוצדורות אשר תאפשרנה הגשת הבקשה התקציבית למזכירות הממשלה עוד בטרם ישיבתה בנושא תקציב המדינה לשנת 2019 וחלוקת תקציב ההתאמות לשנת 2018 מחר, יום ה', 11.1.17.

 

בכלל זאת, אבקש לוודא מתן תשובה בכתב ע"י רשות האוכלוסין וההגירה למכתבו של מר פארוור מיום 7.1.17; וכן הפקדת בקשת תקצוב רשמית במזכירות הממשלה על ידי המשרד הרלוונטי – יהא זה משרד הפנים או משרד ראה"מ - כפי שייקבע על ידי הצוות האמון על החלטת ממשלה 1911.

 

חמורה ביותר הסיטואציה שבה סבך בירוקרטי או אי-בהירות פורמליסטית הם שיעצרו את העלאת שארית יהודי אתיופיה, שעה שלרבים מהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, החיים בישראל כאזרחים לכל דבר ועניין ואף משרתים בצה"ל. הדעת איננה סובלת כי נושא זה לא תוקצב ולו בשקל אחד בשנת התקציב 2018.

 

כמובן שאין במכתבי כדי לייתר  את אחריותה של הממשלה בכלל, ושל משרד הפנים בפרט, לפעול ליישום מידי גם של החלטת הממשלה 716, בדבר העלאת כלל שארית יהודי אתיופיה. מסיבה זו, הועדה בראשותי אף ביקשה ממשרד המבקר להכין בהקדם דו"ח המשך על המחדלים הקשים בהעלאת שארית יהודי אתיופיה בשנים האחרונות.

 

אציין כי העובדה ששארית יהודי אתיופיה חוסה תחת חוק הכניסה לישראל, שעה שמכל יתר התפוצות מגיעים ארצה עולים לפי חוק השבות, היא לכשעצמה בלתי נסבלת מבחינה מוסרית. שבות ועלייה הן מעמודי התווך של הציונות ותקומת העם היהודי בארצו, והגבלתן מטעמים כלכליים ו/או פרוצדורליים היא דבר בלתי נתפס. למותר לציין כי שום עליה אחרת בהיסטוריה של מדינת ישראל  לא הותנתה בתקצוב באופן דומה.

על אחת כמה וכמה הדבר מצריך, למצער, טיפול ראוי בעניינים הפרוצדורליים לכאורה.

 

 

 

חתימה                                                                                                                      בכבוד ובברכה,

                                                                                                        

 

                                                                                                                   ח"כ שלי יחימוביץ'