הנדון: חילופי זכיינים בתוכניות "קרב" ו"היל"ה" וסכנה לפיטוריהם של כ– 4,500 מורות ומורים

4 בפברואר, 2018
חה"כ שלי יחימוביץ
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה
 
04.02.18
יט' בשבט, התשע"ח
 
לכבוד:
מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב

 

הנדון: חילופי זכיינים בתוכניות "קרב" ו"היל"ה" וסכנה לפיטוריהם של כ– 4,500 מורות ומורים
 
נכבדי,
ביום 29.01.2018 קיימה הועדה לביקורת המדינה בראשותי דיון בהעסקתם של מורי קבלן במערכת החינוך, כפי שעלה מממצאיו של דו"ח מבקר המדינה 65 ג  (2015)  – "העסקת עובדי הוראה בידיגופים מתווכים." במהלך הדיון למדה הועדה כי בימים אלה שוב עומדת על הפרק הוצאתן למכרז של שתי תכניות
חינוכיות יעודיות: תכנית היל"ה – השלמת יסוד ולימודי השכלה, שכבר הוצאה למכרז; ותכנית קרב למעורבות בחינוך, אשר מיועדת לצאת למכרז בימים הקרובים. למורים בשתי התוכניות, (3,200 בתוכנית קרב ו 1,200- בהיל"ה) אין כל ודאות באשר לגורלם התעסוקתי בשנה הקרובה, ואם (יבחרו זכיינים חדשים במקום אלה הנוכחיים – יש סכנה שכולם או מקצתם יפוטרו לאלתר, אחרי
שנים של עבודה מסורה ועל לא עוול בכפם.
בדיון עלתה, בין היתר, חובתו של זכיין חדש לשמור על מלוא זכויותיהם של העובדים שמעסיקם הוחלף, כפי שכבר פסק בית הדין הארצי לעבודה. סגנית היועצת המשפטית במשרדך, והממונה על ייעוץ משפטי, עו"ד סופי אורטשקנזי, אכן ציינה במהלך הדיון כי בכל מכרז "הדין הכללי חל," וכי פסיקתו המחייבת של בית הדין הארצי לעבודה מחייבת במקרה של חילופי מעסיקים. אלא שלאחר
שאלות נוספות נתקפה חוסר בטחון לגבי אמירתה, ואמרה כי עליה "לבדוק מול המשרד" וכי תשיב "בשבוע הבא" (כלומר השבוע). אמנם מיותר לציין כי פסיקת בית הדין מחייבת לכל דבר ועניין, ואולם הבהרה שלכם בעניין, ואף ציון במכרז עצמו כי על הזוכה במכרז לעמוד בתנאי החוק והפסיקות הקיימות – חיונית. המורות והמורים אינם מודעים לפסיקה, והם שרויים בחרדה ובאי וודאות, ומן הראוי להודיע להם כי שכרם וזכויותיהם הנצברות לא יפגעו בשום מקרה.
ולסוגיה המרכזית: סכנת הפיטורים ההמוניים הנשקפת למורות ולמורים. נציגיכם "לא ידעו" להשיב על השאלה אם הזכיין החדש, במידה שהזכיין הקודם לא יזכה – מחויב בכלל להמשיך ולהעסיק את המורות והמורים. אציין כי אם יש מאן דהו במשרד הסבור ולו לרגע שאפשרות השלכתם של המורים, כאילו היו חפצים במכרז לכיסאות, או חומרי ניקוי, או מסכי מחשב עומדת על הפרק - כי אז מדובר במהלך חמור ביותר, לא חינוכי, לא מוסרי, פוגעני ואכזרי במידה שאי אפשר לעבור עליה לסדר היום, וגם בלתי הגיוני מבחינה מערכתית. הרעיון שאפשר להשליך לפח ידע חינוכי ומערכתי שנצברו לאורך השנים לטובת התלמידים והתלמידות הוא רעיון עיוועים.
כמובן שהפתרון הראוי והרצוי הוא קליטת המורים במערכת במקום העסקתם דרך קבלני ביצוע.
אך גם במצב הזה, לא קיבלנו בישיבת הוועדה תשובה מניחה את הדעת לשאלה מדוע בכלל יש צורך להוציא את התכניות הללו למכרז ולקלוע את עובדיהן למצב האבסורדי בו הם נמצאים כל כמה שנים, ומדוע לא להפקיד את ביצוע התכניות הללו, שיש הערכה גבוהה לגבי תפקודן, בידי גופים ציבוריים מתמחים שישמשו סוכנות קבועה של המדינה לביצוע תכניות אלה תוך שמירה על רציפותן, המשכיותן ויציבותן. זאת כמובן כל עוד התוכניות מתפקדות היטב ואין השגות על טיב תפקודן כפי שקורה תכופות במיקור חוץ – אך לא קורה כאן.
יתרה מכך, גם במצב בו למצער מתקיים מכרז ומתחלף זכיין, נציגי משרד החינוך לא הצליחו לתת תשובה ברורה לגבי מה שהיה מצופה מהם כעניין אלמנטרי – הנחיה ברורה לזכיין החדש לקלוט אליו את העובדים הקיימים בתכנית תוך שמירה על מלוא זכויותיהם. הנחיה כזו, ככל הידוע לוועדה, לא ניתנה במכרז תכנית היל"ה, כשמכרז תכנית קרב הוא עדיין בגדר תעלומה, לרבות
השאלה מתי יפורסם.
בסיכום הישיבה בקשתי מהנוכחים לשוב לוועדה עם תשובות עקרוניות אך גם קונקרטיות לשאלות שנותרו ללא מענה:
האם במסגרת תנאי המכרז נדרשים הזוכים מפורשות להמשיך ולהעסיק את העובדים הקיימים?
האם הם נדרשים לביצוע הפסיקה המחייבת רצף שכר וזכויות?
מדוע לא יובהר לעובדים המודאגים שאיש אינו מתכוון לפטרם?
ומדוע לייצר כאוס במערכת הדורשת יציבות ותכנון ארוך טווח, ולהחליף זכיין בכל פעם (כל עוד לא נמצאו פגמים בעבודת הגופים)?
בכוונת הועדה לביקורת המדינה להמשיך ולעסוק בנושא, ונשמח לעשות זאת בשיתוף פעולה מלא אתך ועם משרדך. בכפוף לתשובות שנקבל, תתכנס הוועדה בהקדם לדיון נוסף בנושא.
 
 
בברכה ובכבוד רב,
ח"כ שלי יחימוביץ'
 
העתקים:
שר החינוך נפתלי בנט
ח"כ יעקוב מרגי, יו"ר ועדת החינוך של הכנסת
אילת מלקמן, היועצת המשפטית, משרד החינוך
יו"ר ההסתדרות החדשה מר אבי ניסנקורן (תוכנית קרב)
עמי וטורי, מזכיר ארגוני ומנהל איגוד מקצועי לחינוך, רווחה ותחבורה, כח לעובדים (תכנית היל"ה)