שלי: "זה אחד הסיפורים המחרידים ביותר ששמעתי לאחרונה וגם לא מקובלת עלי ההשתהות הזאת"

26 בפברואר, 2018
האזינו:

שלי התראינה בקלמן ליברמן בהגשת קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן בכאן ב', על הדיון בוועדה לביקורת על חוק מילצ'ן ועל פרשת ההתכתבויות בין שופטת המעצרים פוזננצקי כ"ץ והחוקר מהרשות לניירות ערך בתיק 4000.

להאזנה לראיון המלא:

אסף: חברת הכנסת יחימוביץ היא יו"ר הוועדה לביקורת המדינה וחברת המחנה הציוני, שלום בוקר טוב.

שלי: שלום בוקר טוב.

אסף: מה שלומך?

שלי: בסדר גמור. הוצאתם אותי מתוך דיון על דוח המבקר על חוק מילצ'ן.

אסף: אה, נו מה תני פרטים.

שלי: על החוק הזה? זה חוק שנחקק לפני עשר שנים הוא נותן פטור מלא מתשלום מס גם בחול וגם בארץ...

אסף: לא, על הדיון ועל המסקנות שלך כי קראנו עיתונים.

שלי: שמענו את דוח המבקר עכשיו. נמצאים כאן ראש רשות המיסים, הכלכלן הראשי במשרד האוצר ועוד כהנה וכהנה, ואנחנו נבדוק לא רק מדוע חוקק החוק הזה שהמבקר קבע שהוא פשוט מאוד מעודד כספי פושעים שעוברים מכבסה ונכנסים לישראל, אלא גם שנה אחרי שנה למרות שכל גורמי המקצוע חשבו שצריך לבטל את החוק ונכנס הביטול של החוק לתוך טיוטות חוק ההסדרים, מדוע שנה אחרי שנה הסעיף הזה חמק לו מתוך טיוטת חוק ההסדרים ולא היה בנוסח הסופי ומי בחש שם כדי שהחוק לא יבוטל.

קלמן: זה דיון שנולד ונקבע בעקבות האירועים ההתפתחויות והחקירות?

שלי: כן. כמובן במגבלות רבות, תוך יעוץ משפטי ובלי להזמין את האנשים שמעורבים והיום בחקירה הספציפית הזו של תיק 1000. אם אכן היינו מזמינים את מי שנוגע בדבר היה מדובר כבר בשיבוש הליכי חקירה.

קלמן: אז זה לא קצת בעייתי לנהל את הדיון הזה תוך כדי?

שלי: מה ז"א? אתה חושב שלא צריך להתקיים דיון ציבורי ולא צריך להתקיים דיון בכנסת על כל הנושאים, על כל הנושאים שנידונים בפרשיות 1000 2000 3000 ו-4000.

קלמן: תוך כדי שמתנהלת חקירה לי לפחות זה נשמע בעייתי שאת בעצמך אומרת שהאנשים שנחקרו שהם אנשים מאוד רלוונטיים לעניין מטבע הדברים, לא תזמני לדיון הזה.

שלי: לי לא רק שזה נשמע לא בעייתי אלא שזה נשמע הכרח וכורח פרלמנטרי ודמוקרטי לדון בכל ההיבטים הפרלמנטריים ובטח כיו"ר הוועדה לביקורת המדינה לדון בדוחות מבקר המדינה שהם גלויים וחשופים בהקשר הזה.

קלמן: לא, אבל האנשים שרלוונטיים לחקירה הזו שבעקבותיה אתם מנהלים את הדיון הרי לא יוזמנו.

שלי: נכון. יכולתי להזמין אותם אגב אבל אז זה היה עלול לזהם את ההליך המשפטי ולכן לאחר ייעוץ משפטי והייעוץ המשפטי בכנסת הוא מן המשובחים שיש החלטתי לקיים את הדיון כך ותאמינו לי אתם מוזמנים גם לצפות בו בשידור חי, הוא משודר בערוץ הכנסת.

אסף: לא לא לא לא שאף אחד לא יצפה בזה בשידור חי, יש עכשיו דברים אחרים לצפות בהם ולהאזין בהם.

(צחוקים)

שלי: אפשר גם במקביל לשמוע רדיו.

קלמן: אנחנו מאזינים אותך לפה כדי שתיקחי לנו את המאזינים ואת הצופים?

אסף: לא את באה מולנו עם פצצת הרייטינג של ערוץ 99, מה נעשה מול זה?

שלי: לא, אני אומרת את זה רק כדי לציין שיש הרבה מאוד היבטים ציבוריים והכנסת היא מקום שהוא גם פוליטי וגם פרלמנטרית ולהפוך אותה סטרילית מדיון בכל העניינים שהם עכשיו הכותרות הראשיות והשיח הציבורי זה דבר שהוא הזוי. בעיני  אגב חמור מאוד להזמין למשל את מפכ"ל המשטרה ולעשות לו מסע הפחדה ציד ואיומים תוך כדי חקירה.

אסף: היית בוועדה אז לא שמעת כאן את הדברים שאמר השר יריב לוין מהליכוד, אני טוען תסכימי עם המסקנה שלו שצריך חקירה פלילית מידית נגד השופטת פוזננצקי כ"ץ.

שלי: קודם כל אני מתייחסת בחומרה רבה ביותר לסיפור הזה. זה אחד הסיפורים המחרידים ביותר ששמעתי לאחרונה וגם לא מקובלת עלי ההשתהות הזאת להעביר לברר, אין מה לברר זה שחור על גבי לבן. הנזק שנגרם כאן למערכת שלטון החוק שאחד היסודות שלה הוא האמון של הציבור בה הוא נזק כל כך קטסטרופלי שהיא פשוט צריכה להיות מודחת הבוקר בלי להמתין ובלי לחקור, כמובן שאם הווטסאפ הזה מזויף זה סיפור אחר אבל ככל שהתברר ונראה לי שקל מאוד לברר את זה שאכן חילופי המסרונים האלה נעשו היא לא צריכה להמשיך בתפקידה ולו לרגע אחד ולא להיות מושהית. הנזק כאן הוא נזק נוראי וצריך לתת עליו את הדין באופן מידי.

קלמן: חקירה פלילית?

שלי: יכול להיות, אני לא פליליסטית אני לא מכירה את ההיבטים הפליליים אבל יש מקום לשקול גם את הדבר הזה, זה אירוע מאוד חמור מאוד מזעזע, אני התפלצתי... לקח לי זמן לעכל שאני באמת רואה את מה שאני רואה ושהדברים האלה אכן קרו. ואני לא מדברת על הטיפשות והילדותיות של חילופי המסרונים האלה שרק היה חסר שם איזה 'חחחח' וכמה אימוג'ים. פשוט זה כל כך מטומטם, אני מדברת על הדבר הזה שהוא יהרג ובל יעבור של תיאום בין הרשות לניירות ערך לבין השופטת זה יסוד כל כך מוסד וכל כך ברור וידוע שאני לא חושבת שאפילו מלמדים אותו בלימודי המשפטים מרוב שהוא בייסיק של התנהלות שיפוטית.

קלמן: ברוך יקרא אמר פה שלדעתו צריך לשחרר את כולם עכשיו נוכח מה שהיה כי בסופו שלדבר יבואו ויגידו עורכי הדין והם כבר אומרים את זה בדיונים שכל הארכות המעצר הקודמות אולי היו תחת צל מה שראינו אתמול, אנשים נעצרו ואנחנו לא יודעים אם המעצר היה ראוי או לראוי, בינתיים בזמן המעצר הזה לחצו עליהם בחקירה, אולי דיברו על דברים שלא היו אומרים אחרת.

שלי: אני חייבת להבהיר כאן פרט קטן, מדובר בשופטת מעצרים לא בשופטת שגזרה את דינם וניהלה את המשפט שלהם.

קלמן: אבל אנשים שישבו במעצר שבוע.

שלי: אני הבנתי את השאלה, אבל האנשים האלה הובאו להארכת מעצר אחרי מסכת של ראיות ועדויות  שהצטברה בידי המשטרה.

קלמן: ורק השופטת קבעה אם מספיקות הראיות והחשדות כדי לעצור או לא.

שלי: אני אגיד לך מה אני חושבת, הרי שאלתה את דעתי. אני חושבת שהשופטת רונית פוזננצקי כ"ץ היא תפוח רקוב, סליחה שאני אומרת את זה על בן אדם אבל ממש כך, ויש איזה שהוא אמון שהשופט החדש שמונה במקומה אללה נסראווה הסתכל על כל החומרים שהביאה לפניו המשטרה וכל החומרים שהצטברו בידי הרשות לניירות ערך ויבחן פשוט בחינה מחודשת, אובייקטיבית ונקייה, ויחליט מה שיחליט. אני סומכת על מערכת המשפט, האמון שלי במערכת המשפט לא עבר מתפוח אחד רקוב.

קלמן: השאלה הייתה כי התפוח הזה דן במעצרים עד עכשיו, בסדר התשובה ברורה.

שלי: אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, אני לא שמעתי את יריב לוין אבל הוא יכול להיכנס לאותה משפחה מבחינתי. שמעתי את הזעזוע הנוראי של השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, על השחיתות הנוראה ואני שואלת חברה מה קרה לכם? לאם נעלמתם בשנה האחרונה? בלעתם את הלשון ומצאתם אותה מחדש הבוקר? הזעזוע הנורא מהשחיתות, אנחנו כאן עדים לעוד ועוד גילויים קשים וחמורים ביותר אם מסכת ראייתית שמצאה המשטרה נגד ראש הממשלה ועוד שלל שחיתויות במערכת הפוליטית. איפה הייתם ומה עשיתם? השר גלעד ארדן הממונה על המשטרה שהיה אמור לגונן עליה בגופו והשר יריב לוין שככל הידוע לי הוא אדם נקי כפיים, ואני אומרת זאת לא בציניות. מה קרה? מה קרה הבוקר? פתאום גל וזרם אדיר של גינויים קשים עוד לפני שמוצא הדין, לפני שנחקרה, הצביעות הזאת וכפל הלשון מאוד מטרידים אותי.

קלמן: חברת הכנסת שלי יחימוביץ, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, תודה רבה.

שלי: תודה רבה.