יחימוביץ' בדיון על חוק הפרימריס: "עוד הצעת חוק בסבב בלתי פוסק של חוקים שהכנסת מחוקקת לטובת עצמה"

25 במרץ, 2018

בריה של חברת הכנסת, יור הועדה לביקורת המדינה, שלי יחימוביץ' בדיון על חוק מימון הפריימריס במליאת הכנסת. 1.1.18