עדותה של מאיה בוועדה לביקורת המדינה בעניין הטרדות מיניות במוסדות האקדמיים

14 ביוני, 2018

מתוך דבריה של מאיה בוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשותה של שלי, במסגרת דיון שעסק בתופעת ההטרדות המיניות במוסדות האקדמיים.