יחימוביץ במכתב רשמי לקרן מעגלים: בטלו לאלתר שימוש בכספי המדינה למתן חסות לאירוע מסחרי.

16 באוגוסט, 2018

שלי שיגרה מכתב דחוף לחברי ועדת המעקב העליונה של 'מעגלים' - הקרן למען בעלי מקצועות שוחקים, לאחר שנוגע כי הקרן, הממומנת מכספי משלם המיסים, משתתפת במימון אירוע מסחרי של חברת החדשות. 

להלן תוכן המכתב:
 

לכבוד: 

חברי ועדת המעקב העליונה – קרן מעגלים:

מר רוני חזקיהו, החשב הכללי באוצר

מר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד העבודה והרווחה

מר שרגא ברוש, יו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ונשיא התאחדות התעשיינים

מר אבי ניסנקורן, יו"ר ההסתדרות הכללית

 

הנדון: העברת כספי הקרן לצורך מתן חסות לאירוע מסחרי של חברת החדשות

 

נכבדיי,

נחרדתי לקרוא בידיעה של העיתונאי אורן פרסיקו (העין השביעית, 14.08.2018), כי קרן מעגלים משתתפת במימון כנס של חברת החדשות. המימון נעשה באמצעות מתן 'חסות זהב' לכנס, ששוויה אף גבוה מחסות רגילה.

אני מבקשת להזכיר לכם כי כספי הקרן נועדו לסיוע לעובדים החלשים ביותר במשק, העוסקים במקצועות קשים ושוחקים. מדובר בבעיה חברתית קשה וחמורה ברמת המאקרו, ובסבל אישי וכלכלי לעובדים העניים השחוקים שפשוט אינם מסוגלים עוד, פיזית, להמשיך בעבודתם.

אזכיר עוד כי אף שהקרן מופעלת בידי התאחדות התעשיינים וההסתדרות, 100% מתקציבה הם כספי מדינה, כלומר כספם של משלמי המיסים, שבמקרה זה נועדו למטרה ספציפית וחשובה של סיוע לעובד הדל והחלש.

דוח מבקר המדינה בעניין הקרן כבר מצא ליקויים קשים בתפקוד הקרן. גם בשתי ישיבות הועדה שקיימתי בעקבות הדו"ח, אשר באחרונה מביניהן הודיעה נציגת החשכ"ל כי משרד החשכ"ל יפתח בבדיקה של פעילות הקרן, עלו נתונים קשים נוספים, ובהם העובדה שבהמלך שנות קיומה של הקרן רק שבעה (!) עובדים קיבלו פנסיית גישור. בנוסף, כספים רבים הועברו לסדנאות וקורסים שבינם ובין הסבה מקצועית אין דבר וחצי דבר.

בישיבה האחרונה שוכנעתי כי להנהלת הקרן וליו"ר והמנכ"לית הגב' יפה ויגודסקי יש כוונה אמיתית לתקן את דרכיה של הקרן, ואף נרתמתי לסייע בכך, ואולם, נראה כי לא כך הדבר. העברת כספים לצורך האירוע הנ"ל היא כבר בגדר חרפה, לא פחות מזה. אני תובעת מכם לבטל לאלתר את ההשתתפות הכספית באירוע, ומעבירה את מכתבי זה גם לידיעת מבקר המדינה, כבוד השופט בדימוס יוסף שפירא, על מנת שימשיך לבדוק את פעילותכם ואת השימוש המקומם והקלוקל בכספי ציבור.

בכבוד רב,

ח"כ שלי יחימוביץ
יו"ר הועדה לביקורת המדינה

העתקים:
מבקר המדינה, השופט (בדימ') יוסף חיים שפירא


לקריאת המכתב בפורמט PDF, לחצו כאן