״הנכם משתמשים בכספי מדינה שנועדו לעובדים העניים ביותר כדי לממן לעצמכם יחסי ציבור בסכומי עתק.״

22 באוגוסט, 2018

שלי שגרה מכתב נוסף ליו"ר הועד המנהל של קרן מעגלים ויו"ר הנשיאות של הארגונים העסקיים, שרגא ברוש, בעקבות התעקשותה של הקרן לממן חסויות בכנס מסחרי של חברת החדשות. 

להלן נוסח המכתב המלא:

 

לכבוד:

שרגא ברוש, יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים

 

הנדון: שימוש בכספי קרן מעגלים לצורך מתן חסות לועידה של חברת החדשות – מענה למכתבך מיום 16.08.2018

 

תשובתך הארוכה מקוממת ביותר, ומחזקת את הרושם שאתה באמת ובתמים סבור שכספי קרן מעגלים הם סוג של הטבה שנתנה לך ולמקורביך.

סוגיית ה"שיווק" היא אכן ראשונה במעלה וקריטית, ואף ניתנה לה תשומת לב והתייחסות בישיבות הוועדה. שיווק, במובן של: כיצד ידעו העובדים השחוקים, שאי שם יש 600 מליון שקלים(!) שנועדו לסייע להם.

ה"שיווק" לקהל היעד הוא אכן אתגר, שכן מדובר בעובדים חלשים, מותשים, עניים, רחוקים ממוקדי כוח וידע, כאלה שלעיתים אינם דוברים עברית, אלא רוסית, ערבית ואמהרית.

איך, באיזה עולם, באיזו רשות, ובאיזו סמכות מוסרית – הפכו כספי השיווק האלה להעברת סכומי עתק ל"ועידת המשפיעים" של חברת החדשות? האם שם תפגשו אתה ויו"ר הקרן, הגב' יפה ויגודסקי - את העובדים השחוקים?

באופן הבוטה והשקוף ביותר, הנכם משתמשים בכספי מדינה שנועדו לעניים כדי לממן לעצמכם יחסי ציבור אישיים, ולשלוח לחמכם (או ליתר דיוק לחמם של העניים) בתקווה להידוק הקשרים עם גורמי תקשורת.

עדות נוספת להיעדר כל רסן בבזבוז כספי הקרן לצורך האדרה עצמית, ראיתי בתגובתכם ל"העין השביעית", שם התלוננת כי הביקורת על העברת כספים לגופי תקשורת (אשר מתברר כי הפכה לשגרה אצלכם), "בועטת בדרכים החדשות של כלי התקשורת השונים במדינת ישראל לצמצם את הפסדיהם".

האם שומעות אזניכם את שפיכם אומר? האם השתנה יעוד הקרן, וכעת מטרתה היא לא לסייע לעובדים השחוקים, אלא להזרים כספים לכלי התקשורת כדי להצילם?!

אבקש לדעת האם הוצאה זאת אושרה בידי יתר החברים בועדת ההיגוי של הקרן: חשבת משרד העבודה חיה שושני; סגנית מנהל האגף להכשרה במשרד העבודה שרה פרזרוביץ; יו"ר האגף לצמצום האבטלה בהסתדרות הכללית לאון בנלולו; ויו"ר הקרן יפה ויגודסקי - וכמו כן מהו הסכום ששולם לחברת החדשות במסגרת "חסות הזהב".

בין אם הוצאה זו אכן אושרה בשוגג, ובין אם, על אחת כמה וכמה, לא אושרה – אבקש מהמכותבים החברים בוועדת המעקב העליונה של הקרן לעצור זאת לאלתר ולבטל את ההתקשרות עם חברת החדשות.

 

בכבוד רב,
שלי יחימוביץ'
יו"ר הועדה לביקורת המדינה

 

העתקים:
מבקר המדינה, כבוד השופט בדימוס יוסף שפירא
החשב הכללי באוצר רוני חזקיהו
מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אביגדור קפלן
יו"ר ההסתדרות החדשה אבי ניסנקורן
יו"ר קרן מעגלים יפה ויגודסקי

לקריאת המכתב המלא לחצו כאן

לקריאת המכתב הראשון, לחצו כאן