שלי במעמד הגשת דו"ח המבקר: "הדו"חות היסודיים של המבקר הם העדות לחשיבותה של ביקורת בזמן אמת."

ח"כ יחימוביץ' דיברה במעמד הגשת דו"ח מבקר המדינה 
23 באוקטובר, 2018

 

נאומה המלא:

אדוני היו"ר, כבוד המבקר, מנכ"ל, מצטרפת אלינו גם מנהלת ועדה חדשה - פלורינה הלמן לוין, שכבר עושה חיל ונאחל לה בהצלחה. אני חושבת שהבוקר, בדיון לכאורה שגרתי של ישיבת הועדה לביקורת המדינה, קיבלנו דוגמא חיה ומוחשית לחשיבות עבודתו של המבקר. אנחנו קיימנו דיון על דו"ח המבקר מיולי 2017 על פרשת בזק אלוביץ'. לפני כשמונה חודשים נענתי לבקשתו של היועמ"ש ולא קיימתי דיון בעניין כיוון שמתנהלת חקירה, אבל הפעם, כיוון שזמן רב חלף, סברתי ואף הצלחנו לקיים דיון, בוודאי בלי לפגוע בחקירה, אבל כן ראינו עדות לכך שדו"ח מבקר מתריע בזמן אמת על ליקוי מאוד מאוד קשה, ומצליח לעצור אותו ולמנוע פגיעה מאוד מאוד קשה בציבור, והתעשרות של אדם אחד, תוך כדי שהדברים מתגלגלים לחקירה של הרשות לניירות ערך ולידי יח"א, והכל בזכות עבודתו של המבקר. אז באמת זאת הייתה דוגמא מוחשית ביותר. בסופו של דבר, הציבור לא מבין מדוע הוא נפגע, מדוע הוא משלם יותר על שירותי תקשורת, והנה אתם באים ומבארים דבר אחרי דבר, ומסבירים לציבור, מעבר לעובדה שאני יו"ר ועדה וחברת כנסת, אני קוראת את הדו"ח הזה, אני חותרת בירקון כמה פעמים בשבוע. אני רואה שהוא מזוהם ומלוכלך, מה אנשים רגילים חושבים כשהם רואים את הירקון מלוכלך, שמישהו לא מנקה כמו שצריך את הירקון? והנה בא דו"ח המבקר ונותן תמונה מאוד רוחבית, ומספר על כך שבכלל זה מגיע מאיגוד ערים דרום השרון מזרחי שמזרימים 400% יותר ממה שמותר להם. ואכן, מהבאור הזה לציבור באמצעות דוחות כל כך יסודיים שלך, ומאוד מאוד משמעותיים, אנחנו יכולים לטפל בהם כמיטב יכולתנו ולתבוע מהמבוקרים את תיקון הליקויים. דיברנו פה בחדר על חקיקה, אני חייבת לומר שבזכות הדוחות שלך אנחנו לפעמים מגיעים להישגים שהם הרבה יותר גדולים מהישגים חקיקתיים, אני רוצה לברך אותך על כך, תמשיך בעבודתך המצוינת. תודה.