יחימוביץ: "העסקת עובדי קבלן ע"י המדינה היא מדיניות שיטתית ועקבית שמטרתה להפריט אחריותה של המדינה"

25 בנובמבר, 2018
האזינו:

יו"ר הוועדה לביקורת המדינה שלי יחימוביץ' התראיינה לתכנית "יהיה בסדר" עם נעמי רביע ואביב לביא בגל"צ - 
דיברה על התופעה הנתעבת והלא מוסרית של העסקה בעזרת חברות קבלן ועל הפגיעה המתמשכת בעובדים דווקא על ידי המדינה.