ח"כ יחימוביץ' חושפת שני סעיפים נוספים בחוק ההסדרים: ביטול שמירה בבתי ספר, הכפלת שכ"ל במסלולי יוקרה באוניברסיטאות

27 ביולי, 2008


ח"כ שלי יחימוביץ' חושפת שני סעיפים נוספים בחוק ההסדרים, הנוגעים למשרד החינוך ולמשרד לבטחון פנים. האוצר מתכוון:
* להכפיל את שכר הלימוד באוניברסיטאות בחלק מן המסלולים
* לבטל את תקצוב השמירה במוסדות חינוך

עפ"י טיוטת פרק מחוק ההסדרים שהוכנה באוצר וטרם הועברה למשרד החינוך – מתכוון האוצר לבטל את הסבסוד על לימודי תואר ראשון במסלולי משפטים, חשבונאות ומנהל עסקים, ולהוציא מסלולים אלה "לשוק החופשי". המשמעות המיידית היא עליה חדה בשכר הלימוד במסלולים אלה, לכל הפחות הכפלה שלו.


ח"כ יחימוביץ': "משמעות ההחלטה היא שרק סטודנטים ממשפחות מבוססות יוכלו להיות עורכי דין ורואי חשבון או ללמוד מנהל עסקים, מקצוע שהוא מסלול הכשרה לתפקידי ניהול. מסלולים אלה יחסמו כליל לפני סטודנטים ממעמד סוציו אקונומי נמוך ובינוני. בפועל זו הפרטה של ההשכלה הגבוהה בישראל, מהלך מסוכן ואנטי-שוויוני שאסור שיעבור, כי אם יעבור יופרטו אחריו מסלולים נוספים, האוניברסיטאות יחסמו לציבור, ויועמקו פערי ההשכלה בישראל".


בסעיף נוסף בחוק ההסדרים מבקש האוצר לבטל את תקצוב השמירה והאבטחה בבתי הספר. הקיצוץ בסעיף זה יעשה בתקציבו של המשרד לבטחון פנים, המופקד על אבטחת מוסדות החינוך. כיום עומד התקצוב למשרד זה לצורכי אבטחה על כ-140 מליון שקלים. האוצר מבקש לקצץ אותם ולבטל את האבטחה. כמו כן יקוצצו 15 מליון שקלים נוספים לצורכי אבטחה המועברים למשרד החינוך לצורך מימון שמירה במוסדות שיש בהם יום לימודים ארוך. כתוצאה מכך יבוטלו ככל הנראה גם 15 מליון השקלים שמעבירה הסוכנות כ"מאצ'ינג" למשרד החינוך.


יחימוביץ': "גם כאן האוצר עיקבי במדיניות העמקת הפערים: הורים בבתי ספר באזורים מבוססים, ורשויות חזקות, יקחו על עצמם את מימון השמירה, ומי שייפגעו וחייהם יהיו הפקר, יהיו רק תלמידים באזורים חלשים ממילא וברשויות העניות בפריפריה".