דוח הממונה על השכר הוא חלקי, מגמתי, ונטפל שלא לצורך למי שמקבלים שכר סביר בדין בשרות המדינה

19 בינואר, 2009ח"כ יחימוביץ': "דוח הממונה על השכר הוא חלקי, מגמתי, ונטפל שלא לצורך למי שמקבלים שכר סביר בדין בשרות המדינה כמו רופאים ושופטים. הדוח מעלים לחלוטין את עשרות אלפי העובדים העניים המועסקים בממשלה, המועסקים במשרות החלקיות, משתכרי שכר המינימום, מקבלי השלמת הכנסה ועובדי קבלן וחברות כוח אדם. ראוי שהזרקור יופנה דווקא אליהם".


 


ח"כ יחימוביץ' קידמה הצעת חוק הקובעת כי דוח הממונה על השכר יכלול נתונים בדבר מספר העובדים המועסקים במשרה מלאה ובמשרה חלקית, נתונים בדבר תנאי העסקתם ושכרם של העובדים המועסקים באמצעות חברות למתן שירותים וחברות כוח אדם, נתונים בדבר מספר העובדים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע ועובדים שמשולמת להם גמלה או השלמה אחרת לשכר.


 


ההצעה התקבלה בקריאה ראשונה ותהליך החקיקה יימשך בכנסת הבאה.להצעת החוק
- לכתבה ב-Ynet


- לכתבה בכלכליסט