מעל 90% מהמעסיקים הפרטיים אינם מיישמים חוק הגנת השכר המתוקן

7 ביולי, 2009
מאת חיים ביאור, The Marker

92% מהמעסיקים במגזר הפרטי אינם מיישמים באופן מלא את חוק הגנת השכר המתוקן, למרות מאמצי האכיפה שנעשים - כך עולה מבדיקה של חברת עוקץ מערכות.

התיקון לחוק 24 נכנס לתוקפו ב-1 בפברואר האחרון ביוזמת ח"כ שלי יחימוביץ' (העבודה). התיקון מחייב את המעסיקים לכלול מידע רב בתלוש השכר של העובד שלא צויין עד לכניסת התיקון לתוקף כגון כמות שעות העבודה, לרבות פירוט השעות הנוספות שנעבדו וכן פירוט של ההפרשות לפנסיה ולקופות הגמל ולציין את שכר המינימום במשק. התלוש חייב להיות בהיר כדי שכל עובד יוכל להבינו ולוודא שהוא קיבל את זכויותיו הכלכליות.

הנימוק הנפוץ ביותר לאי רישום שעות הנוכחות של העובדים היה שמדובר בסוג עובדים שאין אפשרות לעקוב אחר שעות העבודה בפועל שלהם, כגון נהגים, טכנאים וסוכני מכירות. לדברי ברגמן, "זו טענה קלושה מכיוון שנדירים מאוד המקרים בהם המעסיק אינו יכול לפקח על העבודה של עובדי שטח, למשל באמצעות טלפונים ניידים". עוד הוא אומר כי "הרושם הוא שהמעסיקים לא ניצלו את תקופת ההסתגלות שניתנה להם לצורך היערכות מתאימה ליישום החוק המתוקן".