משפטנים: התיקון לחוק הגנת השכר פוגע בעובדים ובמעסיקים

19 באוגוסט, 2009
"תיקון 24 לחוק הגנת השכר, שנכנס לתוקף בפברואר, החטיא את מטרתו ומרע את מצבם של העובדים במקום להיטיב עמם, ומרע גם את מצבם של חלק מהמעסיקים" - כך קובעת חוות דעת של משפטני חברת חשבים, העוסקת במידע עסקי, שנמסרה לכמה ארגונים גדולים במשק במגזר הפרטי.
תיקון 24, שהתקבל ביוזמת ח"כ שלי יחימוביץ' (העבודה) ובתמיכת ההסתדרות, מחייב מעסיקים לערוך רישום מדויק של שעות העבודה שבהן מועסק כל אחד מעובדיהם. התיקון גם מטיל על המעסיק חובה לציין פרטים שונים בתלוש השכר הנמסר לעובדים, ובהם שכר המינימום במשק, שיעור ההפרשה לפנסיה ופרטים מלאים על המעסיק.

קבוצת המשפטנים בראשות עו"ד רפי הולין, מומחה לדיני עבודה, טוענת שהתיקון גורם למעסיקים לנקוט צעדים כדי שלא יצטרכו להגדיל את עלויות ההעסקת עובדיהם. הצעד הנפוץ הוא חלוקת השכר הקבוע המשולם לעובדים לשני חלקים: שכר רגיל וגמול בעבור עבודה בשעות נוספות. "חלוקה זו פוגעת בעובדים מכיוון שגמול לשעות נוספות אינו נכלל בהפרשה לפנסיה ולתנאים סוציאליים", טוענים משפטני חשבים.