יש כאן מניע קפיטליסטי ותאוות בצע - רצון עז לעשות כסף גם בשבתות

15 בנובמבר, 2009
שלי בתכנית "עושים סדר" בחינוכית 23: אותי מטריד שחילונים לא מפגינים נגד עבודה בשבתות. חוק עבודה ומנוחה הוא חוק סוציאלי, חילוני, שנחקק מיד עם קום המדינה. רק בגלל שהוא 'מריח' מחרדיות כיום, חילונים נרתעים מלאמר את הדבר הבסיסי הזה: לכל אדם מגיע יום מנוחה בשבוע. יותר מכך, הציווי הראשונה של "שמור את יום השבת לקדשו" - מדובר בחוק סוציאלי מדהים, הראשון בהיסטוריה, שנחקק לפני אלפי שנים בתקופה שהיתה עבדות ואומר שלא רק הגבר אלא גם האישה שהיתה נחותה זכאית ליום מנוחה בשבוע. יש כאן דבר הרבה יותר עמוק משיח חרדי-חילוני: יש כאן מניע קפיטליסטי ותאוות בצע - רצון עז לעשות כסף גם בשבתות. בעל המפעל לא עובד בשבת, אלא הולך לשחק סקווש או לשחות בבריכה ולבלות עם המשפחה. אותו עובד ב20.72 ש"ח לשעה מחויב לעבוד בשבתות. יש כאן מנוע אדיר של עשיית רווחים על גבי העובדים החלשים שמחויבים לעבוד בשבת.