עובדי ה"קוסט פלוס" במשרדי הממשלה – הפרת ההתחייבות לועדת הכספים ופגיעה אנושה ולא חוקית ב 600 עובדי מחשוב בשרות המדינה

30 בנובמבר, 2009

אדוני יו"ר הועדה, 

 
ביום 27 ביולי 2009, התקיים ביוזמתי וביוזמת חברי הכנסת יעקב אדרי, אחמד טיבי ואורי אורבך דיון מהיר בנושא "השלכותיו של מכרז שירותי המחשוב הממשלתיים על מעמדם ותנאיהם של מאות עובדי הייטק".
במהלך הדיון העליתי גם את נושא עובדי ה"קוסט פלוס" במשרדי הממשלה.
מדובר ביותר מ-600 עובדים, רובם מועסקים יותר מעשר שנים בידי המדינה. מידי פעם מוציאה המדינה מכרז חדש, ואז מתחלפת החברה שמשמשת צינור פיקטיבי להעסקתם, גוזרת על גבם קופון, ומתחלפת, וחוזר חלילה. הם, מצידם, ממשיכים לשרת בשרות המדינה במסירות, בעקביות ובמקצועיות.
הסתדרות עובדי המדינה הכירה בעובדים אלה כעובדי מדינה, ובדיון שנערך בועדת הכספים הכריז סגן הממונה על השכר במשרד האוצר, מר ברק שטרוזברג כך, להלן הציטוט מפיו:
"...הממונה על השכר הנחה אותנו להיערך למשא ומתן עם ההסתדרות העובדים החדשה על מנת להסדיר מערכת יחסים והסכם קיבוצי חדש מול עובדי המחשוב. אנחנו באמת נערכים למשא ומתן כזה שיש לו משמעויות מאוד גדולות. זה צעד מאוד אמיץ. מול הקוסט פלוס אבל אנחנו הולכים למשא ומתן שלם בהקשר הזה... ככל שעובדי הקוסט פלוס, נכון שיש יחסי עובד מעביד, ונכון שהם צריכים להיקלט, חלקם אני מניח, בתוך פלטפורמת הסכם קיבוצי מול המדינה אז זה הכוונה. זה הכוונה להיכנס למשא ומתן מהסוג הזה...".
...
לצערי, על אף התחייבותו הברורה של סגן הממונה על השכר, ועל אף דרישת הועדה, לא התקיימה עד כה ולו פגישת מו"מ אחת עם העובדים ו/או עם הסתדרות עובדי המדינה.
בימים הקרובים אמור משרד האוצר לפרסם מיהן החברות שזכו במכרז. צעד זה עלול להביא לכך שמאות עובדי הקוסט פלוס יאבדו את זכויותיהם ואת האפשרות שיוכרו כעובדי מדינה. המכרז החדש פשוט יעבירם למיקור חוץ כשבפועל מדובר בפיטורים, איבוד יחסי העבודה, התנאים, הותק שנצבר והביטחון התעסוקתי.
אני מבקשת שלא להאמין שזו כוונתו של משרד האוצר.
אני מבקשת ממך אפוא, אדוני יו"ר הועדה,  לקיים על כך דיון דחוף בועדה על מנת להגן על העובדים בטרם יהיה מאוחר מדי, ואף לשקול את הקפאת המכרז ותיקונו, כדברי חה"כ כהן, עד להגעה לסיכומים הוגנים עם העובדים. 
 
בכבוד רב,                                    
חברת הכנסת
שלי יחימוביץ' 
                                     
המכתב המלא 
27.07.09 - פרוטוקול הדיון