אין לי כל כוונה לשתף אתכם פעולה כל עוד יש זיקה ביניכם לבין רשתות המנצלות עובדים

27 בדצמבר, 2009
התכתבות עם יו"ר פורום המזון והמכולות בעניין שיתוף הפעולה שלהם עם רשתות שיווק המנצלות עובדים:


From: שלי יחימוביץ 
Sent: Sunday, December 27, 2009 9:24 AM
To: Eli Stavi
Subject: RE:
פורום המכולות
לאלי סתוי שלום,
נוכח בקשתך להפגש עמי, בקשתי מעוזרי עמית בן-צור לברר אם יש קשר בין פורום המכולות שאתה עומד בראשו ובין הרשת של רמי לוי ואי.אם.פי.אם.
זאת בגלל האהדה הרבה שאני רוחשת למכולות הקטנות ונכונותי לפעול למענן, לבין ההסתייגות הקשה שלי מניצול העובדים ברשתות הבינוניות ומחוסר נכונותן לחתום על הסכמים קיבוציים.
בקשת הבדיקה נעשתה אחרי ההגנה הפומבית שהענקת לרמי לוי כאשר בקרתי אותו על כך שהוא מסרב להחיל על עצמו את צו ההרחבה להסכם הקיבוצי בענף.
לצערי, נוכח המצ"ב, לא השבת לעמית תשובה מדוייקת, בלשון המעטה.
והתברר שאתם עובדים בשת"פ הדוק עם רמי לוי אשר בינו ובין מכולת קטנה שמיים וארץ.
אבהיר זאת אחת ולתמיד: אין לי כל כוונה לשתף אתכם פעולה כל עוד יש זיקה ביניכם לבין רשתות המנצלות עובדים, אינן מכירות בזכות ההתאגדות, ונאבקות במופגן נגד הכללת עובדיהן תחת המטריה המגוננת המינימלית של הסכמים קיבוציים.
בברכה,
שלי יחימוביץ'

 
From: Eli Stavi
Sent: Tuesday, December 22, 2009 12:10 PM
To: 
שלי יחימוביץ
Subject: Fwd:
פורום המכולות

לעמית שלום רב
בתשובות לשאלותיך
 
לא רמי לוי ולא am-pm לא חברות בפורום מזון ומכולת
 
צו ההרחבה על ההסכמים הקיבוציים בענף המזון, חל רק על החנויות הגדולות מ500 מ''ר
אותם אני לא מייצג ,במסגרת הפורום ,המייצג אך ורק ,את העסקים הקטנים בענף המזון והמכולת
 
 
בתודה
אלי סתוי
יו''ר פורום מזון ומכולת

From: שלי יחימוביץ <syechimovich@knesset.gov.il>
Date: 2009/12/22
Subject: RE:
פורום המכולות
To: Eli Stavi
אלי שלום,
האם AM:PM ורשת רמי לוי חברים בפורום המכולות שאתה מייצג?
האם ברשתות הקטנות והבינוניות המיוצגות על ידכם חלים על העובדים הסכמים קיבוציים?
בברכה,
עמית

 
 
 
From:Eli Stavi
Sent: Thursday, December 10, 2009 11:09 PM
To: שלי יחימוביץ
Subject: 
פורום המכולות

לעמית שלום רב
בפורום  מזון ומכולת
רשומים היום כ1300 בעלי מכולות ומינימרקטים ברחבי הארץ
ובנוסף ,הפורום קשור לכ280 מרכוליות בקיבוצים
המיוצגות על ידי הגברת דבורה ארנון
מארגון משקי עמק יזרעל
בתודה
אלי סתוי
יו''ר פורום מזון ומכולת

From: שלי יחימוביץ
Sent: Thursday, December 10, 2009 8:45 PM
To: Eli Stavi
Subject: פורום המכולות
 
אלי שלום,
לקראת הפגישה עם שלי בעניין פורום המכולות - מי חבר בפורום?
בברכה,
עמית בן-צור
עוזר לחה"כ שלי יחימוביץ'