שמירת זכויות הפיצויים והפנסיה של עובדי קבלן המועסקים בענפי השמירה, האבטחה והניקיון

16 במרץ, 2010

מתוך המכתב של שלי ושל החשב הכללי לשעבר ד"ר ירון זליכה לחשב הכללי שוקי אורן:

אנחנו מבקשים להתריע בפניך כי כוונתך לבטל את הוראת התכ"מ מ-10 במאי 2009 בנושא הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון (הוראה אשר אתה עצמך פרסמת, ועל כך תבורך) - עומדת לפגוע אנושות בעובדים החלשים ביותר במשק. ביטול ההוראה ישאיר שדה פרוץ לניצול עובדים, לפיטוריהם בכל ששה חודשים, לתחרות בין חברות האבטחה שתבוא על חשבון שכר העובדים הנמוך מאוד ממילא – וכל העוולות הקשות האלה בחסות המדינה ובעידודה.
...
עד להוראה נהגו חברות רבות לנצל פרקטיקה פסולה זו של דלת מסתובבת, תוך ידיעה כי הוכחת סיבת הפיטורים הלא חוקית כמעט ואינה אפשרית. התוצאה היתה קשה: בפני עשרות אלפי עובדים עובדים, הנעים ונדים בין החברות מידי כמה חודשים, נחסמה האפשרות לפנסיה כלשהיא. על חשבון הפרת הזכות הבסיסית הזאת הפיקו החברות רווחים פסולים.
יודגש כי ההוראה החיונית והמבורכת שקבעת לא היתה בגדר מעשה פילנתרופי, אלא במסגרת תפקידך וחובתך. זאת, כמי שבידיו (באמצעות יחידת הביקורת באגף החשב הכללי) הפקיד חוק הביקורת הפנימית, את החובה לערוך ביקורת פנימית במשרדי הממשלה וביחידות הסמך על מכלול היבטי הכספים, הנכסים וההתקשרויות. לשון אחר, זו אחריותו המלאה של החשב הכללי לסגור לאלתר פרצות בקרה, אשר מאפשרות ואף מעודדות את התרחשותן של עבירות סדרתיות על החוק בחצרה של הממשלה.
להמשך קיומה של הוראת התכ"ם יש אפוא חשיבות אדירה, הן מכיוון שהיא מגוננת על העובדים החלשים והעניים ביותר במשק, והן בסוגרה כאמור פרצת בקרה משמעותית עליה הופקד החשב הכללי מכוח חוק מפורש.
זוהי פנייה שניה אליך בעניין זה, אחרי שפניה קודמת מיום 8 בנובמבר 2009 לא הניבה התייחסות או שיקול מחדש. אנו פונים אליך אפוא שוב בבקשה לשמור על הוראת התכ"ם, לא לשנות את סעיפי ההפרשה לפנסיה ולפיצויים ואף לקרוא ליתר מזמיני שירותי השמירה, האבטחה והניקיון במשק לאמץ סעיפים זהים בחוזי ההתקשרות שהם עורכים עם קבלני כוח האדם."

09.12.09 - תשובת החשב הכללי
15.11.09 - המכתב לחשב הכללי