חה"כ יחימוביץ' מברכת את שר האוצר ואת החשב הכללי על החלטתם להפריש לעובדי השמירה והאבטחה המועסקים במכרזי המדינה פנסיה מיומם הראשון

16 במרץ, 2010
הודעה לעיתונות
 
חה"כ יחימוביץ' מברכת את שר האוצר ואת החשב הכללי על החלטתם להפריש לעובדי השמירה והאבטחה המועסקים במכרזי המדינה פנסיה מיומם הראשון. "החלטה שהיא גם מוסרית וגם כלכלית שתמנע פיטורי עובדים חלשים"
 
חה"כ שלי יחימוביץ' מברכת את שר האוצר יובל  שטייניץ ואת החשב הכללי שוקי אורן על החלטתם כי עובדי השמירה והאבטחה המועסקים בידי הממשלה יקבלו תנאי פנסיה ופיצויים כבר מיומם הראשון בעבודה.
 
"מדובר בהחלטה ראויה ונכונה של הממשלה, שהיא המעסיק הגדול במשק, המשפרת במידת מה את מצבם של העובדים החלשים והמנוצלים במשק. החלטה זאת היא גם מוסרית וצודקת, וגם נכונה כלכלית – שכן היא מחזקת את העובדים העניים ותורמת לצמצום הפערים. בכך מהווה המדינה דוגמא למעסיקים פרטיים, ואני מקווה שאחרי שנים שבהם היתה המדינה סמן שלילי למשק בכל הנוגע לתנאיהם של עובדי הקבלן, מהווה החלטה זו ראשיתה של מגמה חדשה".
 
יחימוביץ' גם ציינה כי המשך הוראת התכ"ם המיטיבה עם העובדים, ימנע פיטורי עובדים לטובת עובדים חדשים "זולים" יותר שאין צורך להפריש לטובתם פיצויים ופנסיה.
 
יצויין כי לפני שלושה חודשים, משפורסם כי בכוונת החשב לבטל את ההוראה הקיימת ולהשוות את תנאי העובדים למה שנקבע בהסכם הקיבוצי, כלומר להתחיל את הפנסיה רק אחרי חצי שנת עבודה, פנו החשב הכללי לשעבר ירון זליכה וחברת הכנסת שלי יחימוביץ' במכתב משותף לחשב הכללי, ביקשו ממנו למנוע את המהלך, וציינו כי אין שום מניעה שהמדינה כמעסיק תחיל תנאים מיטיבים.
 
בתגובה למכתב, הודיע אז שר האוצר לחה"כ יחימוביץ' כי בכוונתו לבחון את העניין, ואכן כעת קיבלו הוא והחשב את ההחלטה שלא לפגוע בעובדים.