פיטורי עובדות כוח עזר בביה"ח אסף הרופא בניגוד להוראותיך ובניגוד לכללי מינהל התקין

26 באפריל, 2010

מתוך המכתב של שלי לנציב שרות המדינה:

"ממידע שהגיע לידי עולה, כי בניגוד להחלטתך, אשר שללה מביה"ח את הסמכות לפטר עובדים, בשל פיטורים לא חוקיים שהתבצעו בשנה שעברה, מבצע ביה"ח פיטורים דומים בימים אלה.
מדובר בעובדות כוח העזר בביה"ח. עובדות אלה מועסקות בעבודה פיסית קשה ומתישה ביותר, ומשתכרות שכר נמוך מאד...
...מכתבי הפיטורים אמורים להיכנס לתוקף בסוף החודש, ואני פונה אליך בבקשה להתערב בדחיפות ולמנוע פיטורים אלה, שהם מקוממים, אכזריים, ובלתי חוקיים.
מועד העובדים של בית החולים נמסר לי, כי בכוונת הנהלת ביה"ח לפטר כ-60 עובדות מכוח העזר, ובכוונתה לקלוט במקום עובדות אלה עובדות חדשות. כל זאת כדי לחסוך כמה שקלים של עלות העסקה ולהעסיק עובדות חדשות בעלות אפסית.
צעדים חמורים אלה של הנהלת ביה"ח מנוגדים להוראתך, ומהווים פגיעה בלתי נסבלת במינהל התקין ובאחריות המדינה לעובדיה המסורים.
אודה לך אם תכנס לעבי הקורה בדחיפות."

26.04.10 - תשובת נציב שרות המדינה
21.04.10 - המכתב המלא לנציב שרות המדינה