יישום תיקון 24 לחוק הגנת השכר – תלושי השכר של מורות האולפנים ללימוד עברית

1 בדצמבר, 2010

 

01.06.10 - שלי בפנייה ראשונה לחשב משרד החינוך יהודה קיסר:


מר קיסר שלום,
 
פנו אלי כמה וכמה מורות באולפנים להוראת עברית, והציגו בפני את תלושי השכר שלהן. מבדיקת התלושים עולה חסר מידע לגבי יתרת ימי החופשה העומדת לרשותן. 
העדרו של מידע זה עומד בניגוד לתיקון 24 לחוק הגנת השכר אשר חוקקתי ונכנס לתוקף בפברואר 2009. 
מצ"ב החוק לנוחותך.
מורות האולפנים להוראת עברית מנצלות את ימי החופשה שלהן בין הקורסים שהן מלמדות, במנות קטנות לאורך השנה, ושלא כרוב המורים בבתי הספר, אינן עושות זאת באופן מרוכז בחודשי הקיץ. אי קיום החוק בהקשר זה פוגע בהן באופן מיוחד.
כיום, בניגוד לחוק, הן מקבלות את הפירוט רק פעם בשנה, מהמחוז שהן משתייכות אליו. בדרך כלל יש אי התאמות בין היתרה המחושבת ידנית ובין המצב בפועל.
יוצא אפוא שימי חופשה אשר הן זכאיות להם על פי חוק פשוט נמחקים, וזאת בשל מידע שגוי, כאילו צברו ימי חופשה עודפים. בשל כך הן נאלצות לקיים בדיקות רטרואקטיביות רבות ומסורבלות, כל זאת  כדי לקבל את זכויותיהן על פי חוק.
תיקון 24 לחוק הגנת השכר נועד בין היתר למנוע מצבים כאלה בדיוק. החוק קובע במפורש כי תלוש השכר יכלול את "מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה" (סעיף 4(5) לתוספת).
אבקש לדעת מדוע משרד החינוך אינו ממלא אחר הוראות החוק, וכיצד בכוונתך לפעול ליישומו המהיר.
 
בברכה,
 
חברת הכנסת
שלי יחימוביץ'
 
> 15.06.10 - תשובת החשב
 
 

02.11.10 - שלי בפנייה חוזרת לחשב משרד החינוך יהודה קיסר:

 

 

שלום רב,
בראשית יוני השנה פניתי אליך בעקבות תלונות של המורות באולפנים להוראת העברית. מתלושי השכר שלהן נעדר מידע על יתרת ימי החופשה העומדת לרשותן, כנדרש עפ"י חוק. המורות מנצלות את ימי החופשה במהלך השנה, ולא באופן מרוכז בחודשי הקיץ, ולכן אי קיום החוק בהקשר הזה פוגע בהן באופן מיוחד.בתשובתך כתבת כי אתה מטפל בעניין, וכי בשנת הלימודים הקרובה יושלם התהליך והמידע יוצג בתלושי השכר של המורות.

ואולם, מעיון בתלושי שכר שנתנו באחרונה עולה כי הדבר לא תוקן וכי המידע על ימי החופשה עדיין אינו מופיע בתלושים.
אודה לך על טיפול מהיר לתיקון הבעיה.

בתודה ובברכה,

חברת הכנסת
שלי יחימוביץ'

 
 

01.12.10 - גלי צדיק מודה לשלי על פעילותה למען יישום חוק התלוש בקרב מורי האולפנים לעברית:


ח"כ שלי יחימוביץ', ללורה וירדן היקרים,

 

בשעה טובה הגיע מאבקכם ליישום תיקון חוק הגנת השכר 24 לסיומו המוצלח, ומספר ימי החופשה העומדים לזכות המורים באולפנים מופיע בתלוש שכר נובמבר.

 

תודה מקרב לב על עזרתכם הנחרצת.

כרגיל אין כמוכם - אתם הניסים והנפלאות של העובדים בישראל ובלי שלי יחימוביץ' אנה אנו באים?

 

בתודה וחג שמח

גלי צדיק וצוות מטה מורות האולפנים