זנות: יש המזהים פוריטניות עם התנגדות לזנות. אין שום קשר. אדם יכול להיות מאוד חופשי בדעותיו ובאורח חייו, אבל לתעב את אותו ניצול עמוק ומבזה של כבוד האדם ושל גוף האדם

10 בפברואר, 2011

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 111) (הרחבת איסור הפרסום בדבר מתן שירותי זנות והחמרת הענישה),התשע"א–2011

[רשומות (הצעות חוק, חוב' כ/366).]

(קריאה ראשונה)

היו"ר מגלי והבה:

 

תודה לחבר הכנסת נסים זאב. אני מזמין את חברת הכנסת שלי יחימוביץ, אחרונת המתדיינים בהצעת החוק הזאת.

 

שלי יחימוביץ (העבודה):

 

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקשת לברך את היוזמים שחתומים על שני החוקים הנפרדים הדומים האלה, חברת הכנסת אורית זוארץ וחבר הכנסת דב חנין. מדובר בחוק חשוב ומוסרי מאין כמותו. זנות היא אחת מצורות האלימות הנפוצות בעולם. אין קשר בין זנות לבין מתירנות מינית או בין זנות לבין חופש מיני. לא מדובר באורח חיים כזה או אחר, אלא פשוט בדיכוי כבוד האדם וחירותו באמצעות שימוש אלים בגופו, כאילו היה הגוף הזה חפץ שרוכשים תמורת תשלום.

 

יש לפעמים ערבוב מושגים בתחום הזה של הזנות, ויש המזהים פוריטניות עם התנגדות לזנות. אין שום קשר. אדם יכול להיות מאוד חופשי בדעותיו ובאורח חייו, אבל לתעב את אותו ניצול עמוק ומבזה של כבוד האדם ושל גוף האדם שבא לידי ביטוי מאוד מאוד קיצוני בזנות.

 

יש גם כאלה שלוקחים ביטויים מעולם המסחר ואומרים שמדובר בעצם סחורה שמישהו נותן מרצונו ואחר קונה מרצונו, ולא היא. אני לא מכירה ילדה שבצעירותה אומרת: לכשאגדל אהיה זונה. אין דבר כזה. אין כאן חופש בחירה. הידרדרות לזנות היא הידרדרות לשולי החברה, והיא נובעת בדרך כלל מעוני מרוד או מהידרדרות לסמים או מהיתקלות אסונית עם סרסור. בכל מקרה מדובר בגורל מאוד מאוד אכזר לאשה, שבו היא בעצם נאנסת שוב ושוב ושוב.

 

 כשניתן פומבי ופרסום ל... אני אפילו לא רוצה להגיד שירותי זנות, כי המלה "שירותים" הופכת את האלימות הזאת לכמעט לגיטימית, לסוג של מסחר – כשניתן לעוול הנורא הזה פרסום, זו גם לגיטימציה, משל היה מדובר בפרסום לעסק כזה ואחר והנה מדובר בעוד עסק. ברגע שהחברה נותנת לגיטימציה לפרסום בראש חוצות של תופעה כזאת של דיכוי ואלימות וביזוי כבוד האדם, כי אז היא בעצם מנציחה את אותה תופעה, ולא מגנה אותה ולא דוחקת אותה אל שולי החברה.

 

לכן, החמרת הענישה בעניין הזה היא מאוד חשובה. היא גם הצהרתית, היא גם חינוכית, ויש בה צעד, אומנם קטן, כי מדובר בתופעה קשה ואפילה שימיה כימי האנושות כולה. אגב, זה לא הופך אותה חלילה ללגיטימית. לפעמים אומרים: מה את רוצה? עובדה, את רואה שזה קיים מאז תחילת האנושות ולא עבר מן העולם, בתור הצדקה.

 

אורית זוארץ(קדימה):

 

- - - ואיזה אינטרסים זה משרת.

 

שלי יחימוביץ (העבודה):

 

למי שאומר את זה, אני שואלת אותו: גם רצח היה מקדמת דנא. האם אנחנו מקדשים רצח? גם עבדות היתה מקדמת דנא, והנה נפטרנו ממנה רק לפני 150 שנה. גם מהתופעה הנוראה הזאת אני מקווה שיבוא יום וניפרד ממנה, והיא תהיה בלתי לגיטימית בעליל ומגונה כפי שהיא צריכה להיות, ולחוק שלכם תהיה תרומה לכך. תודה רבה.

 

היו"ר מגלי והבה:

 

תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. נאפשר לך להגיע למקומך. חברי חברי הכנסת, גם אלה שבצדדים ורוצים להצביע, נא לגשת למקומות שלכם. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 111) (הרחבת איסור הפרסום בדבר מתן שירותי זנות והחמרת הענישה), התשע"א–2011, בקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצבעה.

 

הצבעה מס' 3

 

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – 8

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 111) (הרחבת איסור הפרסום בדבר מתן שירותי זנות והחמרת הענישה), התשע"א–2011, לוועדה לקידום מעמד האשה נתקבלה