שלושה חודשים לאסון הכרמל. שלי בועדת הכספים: האוצר שוב מפקיר את כיבוי האש

2 במרץ, 2011

הודעה לעיתונות

ח"כ שלי יחימוביץ' בדיון בועדת הכספים על מערך הכיבוי: "האוצר ממשיך במדיניותו חסרת האחריות ומתנה העברת תקציבים חיוניים לכבאות בפגיעה בכבאים ובזכויותיהם. אובססית הפגיעה בעובדים של האוצר עלולה שוב להמיט אסון. בפועל, עם כל ההבטחות, מפוטרים בימים אלה 81 כבאים חיוניים משום שלא הועברו תקציבים להעסקתם. בנוסף הרפורמה הנרקמת עכשיו נעשית תוך זלזול מוחלט והיעדר תיאום עם הרשויות המקומיות הנושאות בעיקר הנטל הכספי לשירותי הכיבוי.