כן לניכויי רווחה מתלוש השכר

15 במרץ, 2011

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון מס' 27) (ניכויים בעד פעילות רווחה), התשע"א–2011

(קריאה ראשונה)

 

היו"ר מגלי והבה:

חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק הגנת השכר (תיקון מס' 27) (ניכויים בעד פעילות רווחה), התשע"א–2011, בקריאה ראשונה, של חברי הכנסת שלי יחימוביץ, חיים כץ ויצחק וקנין. תציג לנו את הצעת החוק חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בבקשה.

 

שלי יחימוביץ (העבודה):

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק היא של חברי הכנסת חיים כץ, יצחק וקנין ושלי, הצעת חוק הגנת השכר (תיקון מס' 27) (ניכויים בעד פעילות רווחה). מדובר בהצעת חוק שבאה לתקן הצעת חוק נרחבת שחוקקתי לפני כשנתיים, תיקון 24 לחוק ההגנה על השכר, תיקון אשר הרחיב את חובת הפירוט של תלוש השכר שמקבל העובד ממעסיקו כך שהתלוש יהיה ברור לעינו של העובד ויהיו כלולות בו כל זכויותיו, כל התשלומים המגיעים לו בדין, כל מה שנוכה ממנו, ימי החופשה הצבורים שלו, ימי החופשה שעוד נותרו לו. החוק הפך את התלוש לנגיש וקריא לעובדים, ואף הפך את חובת ההוכחה בבתי-הדין לעבודה, כך שעובד שבא לתבוע את מעסיקו לא תהיה חובת ההוכחה עליו אלא על המעסיק. יש היגיון בדברים, כיוון שכאשר ימלא המעסיק את חוק התלוש – או בשמו הרשמי: תיקון 24 – לא תהיה לו שום בעיה להוכיח את טיעוניו בבית-המשפט.

אחרי כניסת החוק לתוקף קיבלנו הערות מכמה וכמה ארגוני עובדים כי ההגנה שהענקנו כאן לעובד יכולה להיות במקרים מסוימים בעוכריו, משום שהיא מונעת הן ממעסיק והן מוועד עובדים לנכות משכרו של העובד בעבור קרנות סיוע הדדיות, פעילויות רווחה ותרבות וכן הלאה, דברים חיוביים, שהעובד רוצה ומעוניין בהם ומעוניין להשתתף בהם.

ולפיכך התיקון הזה בחוק בא לאפשר ניכוי סכום קצוב ממשכורתו של עובד, כפוף לכמה תנאים שתכליתם להגן על שכרו – שייגבו על-ידי ועדי העובדים בעבור פעילויות רווחה ותרבות, שהעובד או בני משפחתו ישתתפו בהם, כמובן בהסכמתם של העובדים. יש הסכמת ממשלה, ואני מבקשת מחברי לתמוך בחוק. תודה.

 

היו"ר מגלי והבה:

תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ.


הצבעה מס' 4

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – 9
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת השכר (תיקון מס' 27) (ניכויים בעד פעילות רווחה), התשע"א–2011, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.