שלי לנתניהו: ממש את הבטחתך להעביר את ההוסטלים לניצולי השואה לאחריות המדינה לפני יום השואה

26 באפריל, 2011

הודעה לעיתונות 

ח"כ שלי יחימוביץ' מבקשת מנתניהו כי ערב יום השואה יממש הבטחתו וידאג לתקנים ולתקצוב הדרוש למשרד הבריאות על מנת להעביר את ההוסטלים לניצולי השואה חולי הנפש לידי המדינה. יחימוביץ': "לא ראוי שהטיפול בניצולי השואה יופקד בידי מי שבראש מעייניו אינטרסים כספיים... עשה חסד עם ניצולי שואה מוכי טראומות אלה, על מנת שיוכלו לחיות את שארית ימיהם בכבוד שהם ראויים לו. זהו לא רק כבודם, אלא גם כבודנו כמדינה." כתבה יחימוביץ' לנתניהו לפני שלושה שבועות, אך טרם נענתה.

בעקבות התבטאותו של נתניהו בישיבת הממשלה לפני יותר מחודש על כך שהטיפול בניצולי השואה הוא שירות  שאסור להפריטו, פנתה יחימוביץ' לראש הממשלה וקראה לו לתרגם את דבריו למעשים, לממש את הבטחתו, ולהחזיר את  גורלם של ניצולי השואה הקשישים חולי הנפש לאחריות המדינה. כעת קוראת יחימוביץ' לנתניהו להזדרז ולעמוד בדיבורו עוד טרם יום השואה, ולקבל על כך החלטה בישיבת הממשלה הקרובה.

סגן שר הבריאות יעקוב ליצמן אמר בדיון שהתקיים בועדת העבודה הרווחה והבריאות ערב יציאת הכנסת לפגרה (לבקשת יחימוביץ' וחכ"ים נוספים) כי חרף דברי נתניהו, אין באפשרותו לבטל את הפרטת ההוסטלים בשל סירובו של האוצר לתקצב את התקנים הדרושים לכך. בעקבות דבריו, פנתה יחימוביץ' לפני שלושה שבועות במכתב לראש הממשלה וקראה לו להטיל את כובד משקלו על האוצר על מנת להעביר את התקציבים ואת התקנים הדרושים להחזרת ההוסטלים לידי המדינה.

"אני קוראת לך לממש את אמירתך החדה, הברורה והערכית, אשר מוסריותה אינה מוטלת בספק" כותבת יחימוביץ'. "דיירי ההוסטלים, אודים מוצלים, החיים את שנותיהם האחרונות, זקוקים לנחישותך... אני מבקשת ממך – הטל את מרותך על משרד האוצר, הקצב למשרד הבריאות את התקנים הנדרשים, ועשה חסד עם ניצולי שואה מוכי טראומות אלה, על מנת שיוכלו לחיות את שארית ימיהם בכבוד שהם ראויים לו. זהו לא רק כבודם, אלא גם כבודנו כמדינה."

שלושת ההוסטלים לבריאות הנפש המיועדים לניצולי שואה מופעלים על ידי קבלן כוח אדם "האגודה לבריאות הציבור". סדרת כתבות בכמה כלי תקשורת חשפה כי משרד הבריאות מצא ליקויים חמורים בטיפול המוענק בידי "האגודה לבריאות הציבור" לניצולי השואה. בעקבות החשיפה באה התבטאותו של ראש הממשלה בישיבת ממשלה כי "יש שירותים שאסור להפריט והטיפול בניצולי שואה הוא אחד מהם." באותה ישיבה אף הורה ראש הממשלה לסגן שר הבריאות לבחון את דרך הפעולה המיטבית.

 

המכתב המלא