פגיעה בעובדי הניקיון המועסקים בתחנת הכח 'רוטנברג' באמצעות חברת "תנופה" והרעת תנאיהם

17 ביולי, 2011

לכבוד
מנהל תחנת הכח רוטנברג באשקלון, מר ברנרד ורנסקו

הנדון: פגיעה בעובדי הניקיון המועסקים בתחנת הכח 'רוטנברג' באמצעות חברת "תנופה" והרעת תנאיהם

ברנרד שלום,
סיום העסקת העובדים באמצעות חברת תנופה:
בחודש דצמבר 2010 כתבתי לך על הפרת זכויותיהם של עובדי הניקיון, המועסקים באמצעות חברת 'תנופה' של מוטי שחם. לשמחתי, החלטתם שלא להאריך את המכרז עם חברת 'תנופה', והיא למעשה סיימה לפני מספר ימים את ההתקשרות עם תחנת הכח.


למרות זאת, 80 העובדים המועסקים בתחנת הכח מאז שנת 2005, עדיין לא קיבלו מכתבי פיטורין. לאחר שנפגשו עם בעל החברה, מוטי שחם, הובהר להם כי אין הוא מתכוון כלל לשלם להם פיצויי פיטורין, תשלום על שעות נוספות, תשלום על משמרות לילה בתעריף המתאים, חגים, דמי הבראה ודמי מחלה.
כפי שהבאתי לידיעתכם במכתבי הקודם, חברת תנופה, והבעלים מוטי שחם הם עבריינים סדרתיים. עומדים ותלויים נגדם פסקי דין של בית הדין לעבודה. הבנתי מהעובדים כי בידיכם סכום של כ- 2.5 מיליון ₪ שעדיין לא הועבר למוטי שחם בגין שלושת חודשי ההתקשרות האחרונים בתחנת הכח.


בקשתי אליך אפוא כי סכום זה יחולט על מנת שהעובדים יקבלו את מלוא כספם וזכויותיהם, או לחילופין תעוכב העברתו עד להסדרת כל זכויות העובדים, או לחילופין פתחו אתם בהליך מיידי למצות את זכויותיהם של העובדים.


העסקת העובדים באמצעות חברת 'רם קרם בע"מ':
העובדים נפגשו עם הקבלן החדש, בעל חברת 'רם קרם בע"מ', אשר באמצעותו יועסקו בתחנת הכח, מפיו נודע להם כי חברת החשמל הורתה שלא לשלם להם על חצי שעת העבודה האחרונה במשמרת. מדובר בחצי השעה שבין 15:30 ל-16:00: בחצי שעה זו היו העובדים מתקלחים לאחר יום עבודה מפרך בפחם ובחדרי מכונות בהם החום מגיע ל-60 מעלות, מתארגנים וממתינים להסעה שלהם שמגיעה בשעה 16:10. אני מבקשת בכל לשון של בקשה, שלא לפגוע בכבשת הרש של העובדים הללו ולשלם להם עבור חצי שעה זו של סוף המשמרת. אני בטוחה שחברת החשמל תחסוך כסף מהקיצוץ הזה, אולם האם אתם באמת רוצים לחסוך את הסכום הזעום הזה על גבם של עובדי הקבלן המוחלשים בחברתכם?
כמו כן, עובדי הניקיון אשר עובדים בפחם אינם מקבלים נשמיות, המגנות על דרכי הנשימה בעבודה עם פחם. אבקשך לספק להם בדחיפות ציוד זה, אשר אותו מקבלים שאר עובדי החברה.


כידוע לך, אני חסידה של עבודה מאורגנת. ואולם לחברת החשמל כחברה ממשלתית, מסודרת ומכובדת יש אחריות ואף חובה, כמעסיק, לדאוג לזכויותיהם החוקיות של כל העובדים בתחומה, על אחת כמה וכמה לזכויותיהם של העובדים החלשים ביותר המועסקים בתנאים מכמירי לב באמצעות קבלני כח אדם.

 

בברכה,

חברת הכנסת
שלי יחימוביץ'

 

העתקים:
יו"ר הסתדרות החדשה - עופר עיני
מנכ"ל חברת חשמל – אלי גליקמן
יו"ר ועד עובדי חשמל - מיקו צרפתי
יו"ר דירקטוריון חברת חשמל - יפתח רון טל  

 

> המכתב המקורי

 

לתכתובת קודמת בעניין