יחימוביץ' למנהל תחנת הכח רוטנברג: עצור את הכסף שמיועד לקבלן והעבר אותו לעובדי הקבלן

18 ביולי, 2011

הודעה לעיתונות

יחימוביץ' למנהל תחנת הכח רוטנברג: עצור את הכסף שמיועד לקבלן והעבר אותו לעובדי הקבלן
עובדי קבלן מועסקים בתת תנאים ומנוצלים בתחנת הכח רוטנברג של חברת החשמל

במכתב ששיגרה ח"כ שלי יחימוביץ' למנהל תחנת הכח רוטנברג באשקלון דורשת יחימוביץ' לעצור את הכספים שהחברה חייבת לקבלן מוטי שחם המתואר על ידי יחימוביץ' כעבריין חוקי עבודה סדרתי, ולהעביר את הכספים לעובדי הקבלן ששחם עשק בשיטתיות.

"80 העובדים המועסקים בתחנת הכח מאז שנת 2005, עדיין לא קיבלו מכתבי פיטורין. לאחר שנפגשו עם בעל החברה, מוטי שחם, הובהר להם כי אין הוא מתכוון כלל לשלם להם פיצויי פיטורין, תשלום על שעות נוספות, תשלום על משמרות לילה בתעריף המתאים, חגים, דמי הבראה ודמי מחלה.
כפי שהבאתי לידיעתכם במכתבי הקודם, חברת תנופה, והבעלים מוטי שחם הם עבריינים סדרתיים. עומדים ותלויים נגדם פסקי דין של בית הדין לעבודה. הבנתי מהעובדים כי בידיכם סכום של כ- 2.5 מיליון ₪ שעדיין לא הועבר למוטי שחם בגין שלושת חודשי ההתקשרות האחרונים בתחנת הכח.
בקשתי אליך אפוא כי סכום זה יחולט על מנת שהעובדים יקבלו את מלוא כספם וזכויותיהם, או לחילופין תעוכב העברתו עד להסדרת כל זכויות העובדים".

עוד כותבת יחימוביץ' כי עם המעבר לתעסוקה בחברת החשמל חדש נודע לעובדים הם מפיו כי חברת החשמל הורתה שלא לשלם להם על חצי שעת העבודה האחרונה במשמרת. "מדובר בחצי השעה שבין 15:30 ל-16:00: בחצי שעה זו היו העובדים מתקלחים לאחר יום עבודה מפרך בפחם ובחדרי מכונות בהם החום מגיע ל-60 מעלות, מתארגנים וממתינים להסעה שלהם שמגיעה בשעה 16:10. אני מבקשת בכל לשון של בקשה, שלא לפגוע בכבשת הרש של העובדים הללו ולשלם להם עבור חצי שעה זו של סוף המשמרת. אני בטוחה שחברת החשמל תחסוך כסף מהקיצוץ הזה, אולם האם אתם באמת רוצים לחסוך את הסכום הזעום הזה על גבם של עובדי הקבלן המוחלשים בחברתכם?
כמו כן, עובדי הניקיון אשר עובדים בפחם אינם מקבלים נשמיות, המגנות על דרכי הנשימה בעבודה עם פחם. אבקשך לספק להם בדחיפות ציוד זה, אשר אותו מקבלים שאר עובדי החברה.
כידוע לך, אני חסידה של עבודה מאורגנת. ואולם לחברת החשמל כחברה ממשלתית, מסודרת ומכובדת יש אחריות ואף חובה, כמעסיק, לדאוג לזכויותיהם החוקיות של כל העובדים בתחומה, על אחת כמה וכמה לזכויותיהם של העובדים החלשים ביותר המועסקים בתנאים מכמירי לב באמצעות קבלני כח אדם." מסכמת יחימוביץ'.

> המכתב המלא 

> לתכתובת קודמת בעניין 

 

תשובת חברת החשמל