אושר לקריאה ראשונה: מעסיק יפצה עובד ב-15 אלף שקל, אם לא העביר לו בכתב את תנאי העסקתו.

20 ביולי, 2011

טל שחף ואריק בנדר, nrgמעריב

ועדת העבודה הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ אישרה לקריאה ראשונה הצעת חוק של שלי יחימוביץ' (העבודה), חיים כץ (ליכוד) ומרינה סולודקין (קדימה). 

על פי הצעת החוק, מעסיק שלא יעביר לידי העובד בתוך חודש מיום תחילת העבודה מסמך המפרט מראש את תנאי העסקתו, יצטרך לשלם פיצוי בסך 15 אלף שקל. הפיצוי יכול להגיע ל-30 אלף שקל לעובד במידה והמעסיק הפר את החוק כלפי ארבעה עובדים בתקופה של 30 חודשים.

חכ כץ אמר בפתיחת הדיון כי "חוק הודעת מעביד לעובד על תנאי העסקתו, אשר נחקק ב-2002, מעגן חובה חשובה: למסור הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו במהלך החודש שלאחר תחילת העבודה. לצערי, על פי בדיקת משרד התמ"ת שיעור הפרתו בקרב מעסיקים שנבדקו הוא 92%. מאות אלפי עובדים אינם זוכים לקבל הודעה בדבר תנאי העבודה שלהם".

השינוי המשמעותי בחוק הוא הפיכת נטל ההוכחה - על פי ההצעה חובת ההוכחה עוברת מהעובד למעביד, כך שבמידה והעובד יתבע את המעסיק בכל הנוגע לתפקידו, דרגתו, שכר או התנאים הסוציאליים, המביד יידרש להוכיח כי לא כך הדבר.

חברי הכנסת יחימוביץ', כץ וסולודקין אומרים: "מאז שנחקק חוק הודעה לעובד, שיעור הפרתו בהתאם לממצאי משרד התמ"ת הינו 92% בקרב מעסיקים ונכון להיום הוא נותר בבחינת אות מתה בספר החוקים.