מכתב עבור שר האוצר, יובל שטייניץ, בנושא הפרת משרדי הממשלה את הוראות החשכ"ל

23 בנובמבר, 2011

 

‏סימוכין:00658711

‏ירושלים,‏ י' במרחשון, התשע"ב

07 נובמבר, 2011

 

לכבוד

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ

 

 

הנדון: משרדי הממשלה מפרים את הוראות החשכ"ל

 

ב-22 למרץ 2007 פורסמו הנחיות החשב הכללי במשרד האוצר (אז ירון זליכה)  המחייבות ביצועה של בקרה במשרדי הממשלה על זכויות עובדי הקבלן ("הוראת תכ"ם 7.11.3: הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון")

 הוראת תכ"מ אלה, אשר הייתי שותפה עם פרופ' זליכה בהכנתן, קובעות כי במכרזים לא יבחר דווקא המכרז הזול (יבוצעו חישובים המורים על כך שעובדי הקבלן יקבלו את מלוא שכרם וזכויותיהם), וכי משרד רואה חשבון יפקח על כך שהקבלן ממלא ביחס לעובדיו את הוראות החוק בכל הנוגע לחוקי העבודה וחוקי המגן .

 מאז ועד היום ניתנה ארכה לחשבי המשרדים להוציא לפועל את מנגנון הבקרה והפיקוח שהוחלט עליו במסגרת ההנחיות, בכפוף להכוונה של יחידת הביקורת במשרד החשב הכללי. 

ב-3.5.2011 הגשתי שאילתא שעיקרה ניסיון להבין עד כמה הוראות אלו מיושמות ומה מידת האפקטיביות שלהן לצורך השגת מטרתן העיקרית: שמירה על זכויותיהם של עובדי הקבלן. בתשובתך מיום 6.9.2011 הינך מציין כי "חל שיפור מהותי ביחס לשמירה על זכויות עובדי השמירה והניקיון אולם עדיין קיימים ממצאים הדורשים טיפול".

דו"ח שגובש על ידי עמותת "במעגלי צדק", ואשר הועבר לידי לאחרונה, חושף תמונה מדאיגה מאוד של המשך הפגיעה השיטתית בעובדי קבלן במשרדי ממשלה ורשויות מקומיות; הדו"ח ממחיש בצורה חד משמעית כי יישום הוראות החשכ"ל הוא חלקי ביותר, וכי הבקרה אינה אפקטיבית דיה במניעת עושק של עובדי ניקיון ושמירה.

הדרך למיגור הניצול והשעבוד של עובדי הקבלן היא ארוכה, ולהשקפתי שיטה נפסדת זאת של העסקת עובדים חייבת לעבור מהעולם, אבל גם בהינתן העובדה שהשיטה נמשכת – אין זה מתקבל על הדעת  שהמנגנון החלקי (אך המוצדק) שקובעת הוראת התכ"מ – אפילו הוא לא ייאכף ולא יבוצע.

הפעלתו המלאה של כלי זעום זה נמצאת בתחום אחריותך, ועל כן אני פונה אליך בבקשה לפעול  בדחיפות ליישומן של הוראות תכ"מ אלה.

 

בברכה,

ח"כ שלי יחימוביץ'

יו"ר מפלגת העבודה


לנייר עמדה בנושא כשלים ביישום הוראות החשכ"ל – "הוראת תכ"ם 7.11.3: הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון" - לחצו כאן