מכתב ששלחה שלי למנכ"ל דואר ישראל בנוגע לתנאי העסקתן של קלדניות בחברת הדואר

28 בנובמבר, 2011

‏סימוכין: 00718911


‏ירושלים,‏ ב בכסלו, התשע"ב
‏28 נובמבר 2011

לכבוד
מנכ"ל דואר ישראל, מר חיים אלמוזנינו


הנדון: תנאי העסקתן של קלדניות בחברת הדואר

למר אלמוזנינו שלום,

אני פונה אליך בבקשה לקחת לתשומת לבך התעמרות מתמשכת ומיותרת בעובדות החלשות ביותר המועסקות בחברה שאתה מנהל – הקלדניות, ולטפל לאלתר בתיקון המצב.

חברת הדואר בראשותך מעסיקה כ-50 קלדניות במיון ממוחשב של דברי דואר, בהיקף של בין 50% עד 75% משרה.

הקלדניות שהועסקו עד שנת 2008 באמצעות חברות קבלן (מנפאואר, תגבור) הפכו באותה שנה לעובדות החברה. הן נקלטו בתנאים שונים מהעובדים הותיקים, ועל פי ההסכם הקיבוצי היו אמורות להיות מועסקות על פי תפוקות. בפועל, מכיוון שדואר ישראל לא היה ערוך לכך, הן הועסקו על פי שעות במשך שנה.
בשנה זו תלוש השכר היה קריא ומובן להן ולא היו על כך כל טענות.

בשנת 2009 עם המעבר לחישוב שכר על פי תפוקות, נפגעו תנאי העסקתן של הקלדניות. ראשית, תלוש השכר שלהן הפך בלתי קריא ובלתי מובן. נוסחת החישוב אינה נהירה להן, וממילא, לדבריהן, הדואר "משחק" בנוסחה בהתאם לצרכיו. כך, לדוגמה, כאשר הקלדנית עוברת את המכסה השעתית של מעטפות, החריגה מקוזזת ללא כל הודעה ממשמרות בהן כמות המעטפות הייתה קטנה. כמו כן מתבצעים שינויים בתעריפים, במכסות ובחישובי שעות העבודה ללא כל הודעה לעובדות, ולעיתים ההודעה היא רטרואקטיבית.
השינויים התדירים בנוסחת חישוב השכר מקשים על הקלדניות לאתר טעויות בשכרן – טעויות שלטענתן מתרחשות בתכיפות. בנוסף, לאחרונה הוכנסה לשימוש מערכת חדשה, שאינה מאפשרת לקלדניות להפיק דו"חות תפוקה ולעקוב בעצמן אחר תפוקתן כפי שעשו במערכת הקודמת.
כיום, למעשה, אין באפשרות העובדת לדעת מראש, אפילו בקירוב, מה יהיה שכרה בטרם קיבלה את התלוש לידיה, וגם לאחר שקיבלה אותו היא אינה יכולה לדעת כיצד חושבה התפוקה שלה, ומה היו החריגות, החופשות וכד'.
מדובר בעבירה על "חוק התלוש" שחוקקתי - תיקון 24 לחוק הגנת השכר, המחייב מעסיק להנפיק לעובדיו תלוש משכורת ברור, קריא ומנוסח במילים פשוטות, המפרט את כל רכיבי השכר.
חברת הדואר עשתה צעד נכון בשנת 2008 כאשר לאחר מאבק ממושך החליטה להעסיק את הקלדניות כעובדות מן המניין ולא באמצעות חברות כ"א. כעת אני פונה אלייך בבקשה לדאוג כי הן תועסקנה בתנאים הוגנים וראויים. יש לנהוג עמן בשקיפות, לדאוג כי הן יודעות כיצד מחושב שכרן, להעניק להן התראה מוקדמת על שינוי בנוסחה, ולוודא שביכולתן לבצע מעקב עצמאי אחר תפוקתן – למען ידעו מבעוד מועד מה צפוי להיות שכרן. אם מערכת הדואר עדיין אינה ערוכה להעסקה לפי תפוקה – יש פשוט להחזיר אותן לשכר שעתי.

מדברי הקלדניות עולה כי תהליך קליטתן כעובדות מן המניין בדואר ישראל עדיין לא הושלם. בעת הקליטה הובטח להן כי היקף משרתן יוגדל והן תקבלנה קביעות. הדברים לא קרו ואף שהן משוועות לעבוד באחוזי משרה גדולים יותר, הדואר בוחר להעסיק קלדניות נוספות במקום להגדיל את אחוזי המשרה של העובדות הקיימות.
בנוסף, החודש הובא לידיעת העובדות כי הנוסחה המשמשת לחישוב שכרן שונתה רטרואקטיבית שלושה חודשים לאחור, ולכן נוכו סכומים שבין 1500-3000 ₪ ממשכורות חודש אוקטובר. הבנתי כי ההנהלה הסכימה שלא להחיל את השינוי רטרואקטיבית ולהחזיר לעובדות את שכרן. אבקש לוודא שהדבר התבצע.

מעבר לאחריות המשפטית של דואר ישראל כמעסיק, לחברה ממשלתית מכובדת כדואר ישראל יש אחריות ציבורית להבטיח תנאי העסקה נאותים לכל עובדיה, במיוחד כשמדובר בעובדות מוחלשות כקלדניות.


בכבוד רב,

 

חה"כ שלי יחימוביץ'
יו"ר מפלגת העבודה