שלי בדיון בועדת הפנים של הכנסת בנושא שנה לאסון הכרמל, מדברת על ייבוש שירותי הכבאות בידי משרד האוצר

12 בדצמבר, 2011

 

 

 

"אני שמעתי את גנות מתאר תיאור מאוד משמח על שיקום, על בינוי, על רכישת ציוד חדש, כבאיות חדשות, סולמות חדשים, סיום של קורס אוטוטו, והנה כל הדברים הטובים הללו קורים בלי רפורמה. והמילה הזאת "רפורמה" הפכה לאובססיה. למה היה האסון בכרמל? למה היה האסון שנה קודם בצפת? בגלל שלא היו כבאיות וכבאים. הפתרון הוא רפורמה שבמהלכה יפגעו במי? באנשים היחידים שאותם אי אפשר להאשים.

ישבנו בועדות במשך שנים, והם באו עם דמעות בעיניהם ואיש לא שמע את קולם. כולם אטמו את ליבם. מה אמר שר האוצר שטייניץ באחד הדיונים שהיו בלשכתו? "קיבלתם מספיק, עד שלא תהיה רפורמה לא תקבלו גרוש". 

יש ארגון יציג לעובדים, יושב הראש שלו יואב גדסי, אדם זמין לחלוטין. לא יכול להיות שמביאים תזכיר חוק שכל כך פוגע בזכות להתאגד, מאפשר לזרוק ככלי אין חפץ אנשים שבאמת חירפו את נפשם. זה בלתי אפשרי שהם ישלמו את המחיר. אני קוראת לכל הצדדים לא להתקדם בתזכיר החוק אלא בשיתוף פעולה עם איגוד הכבאים. זאת לא בקשה בשמים. בינתים, יוצרים דור א' ודור ב'. בלי לדבר עם אף אחד. אני מפצירה בכם להמשיך במעשים הטובים של יישום מסקנות דו"ח המבקר אבל אל תשכחו בדרך את החתן והכלה."