שאילתה בנושא קבלת קצבאות מביטוח לאומי

27 בדצמבר, 2011

 
שאילתה ישירה


  קבלת קצבאות מביטוח לאומי


חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר\ה הרווחה


על פי מדיניות הביטוח הלאומי אין אדם יכול לקבל פיצוי כפול בגין אותה עילה. כוונת הסעיף למנוע תשלום קצבאות שונות באותו פרק זמן, כגון: קצבת נכות מהעבודה, קצבת נכות כללית, קצבת ניידות או קצבת שירותים מיוחדים. כתוצאה מכך נשללת ממבוטחים הזכות לקבל קצבאות שהם זקוקים להן על פי כל דין.

 

רצוני לשאול:

1. מדוע ננקטת מדיניות זו?

2. האם יש כוונה לשנותה?

3. האם יש מענה למקרים חריגים שבהם ברור כי המבוטח זקוק מאוד לשתי הקצבאות ואינו יכול להתקיים רק מאחת מהן?