שאילתה בנושא אפליית עולים בחישוב קצבת זקנה

27 בדצמבר, 2011שאילתה ישירה

  אפליית עולים בחישוב קצבת זקנה

 

 

חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר\ה הרווחה

בישראל קיימת אשרת שהייה מסוג א/1 הניתנת לעולה בשלוש השנים הראשונות לשהותו בארץ. מחזיק האשרה מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
כאשר אדם שהחזיק בעבר באשרה מגיע לקבל קצבת זקנה, חישוב הקצבה לא כולל את אותן שלוש השנים בהן החזיק באשרה, על אף ששילם את דמי הביטוח הלאומי.
משמעות הדבר היא שתקופה זו של שלוש שנים אינה מזכה בתוספת ותק.
על מנת שתקופה זו תיספר לשם תוספת הותק על האדם להגיש בקשה מיוחדת לביטוח הלאומי, אולם מרבית הזכאים כלל אינם מודעים לאפשרות הזו.
מדוע לא מחושבת תקופה זו באופן אוטומטי, באם האדם אכן היה מבוטח, כתוספת ותק לקצבת הזקנה?


רצוני לשאול:

1. מדוע לא מחושבת תקופה זו באופן אוטומטי, באם האדם אכן היה מבוטח, כתוספת ותק לקצבת הזקנה?

2. מדוע, לכל הפחות, לא מיודעים המבוטחים הרלוונטיים אודות נוהל הבקשה המיוחדת?

3. האם קיים מידע אודות היקף הכספים שלא הגיעו לידי המבוטחים הרלוונטיים ומדוע לא יועברו להם רטרואקטיבית?