שלי: אופן רכישת מגדל והעובדה שכל המעורבים בעיסקה מבוקרים בידי אותו רואה חשבון – הוא הריכוזיות בהתגלמותה

14 במאי, 2012

ראש האופוזיציה שלי יחימוביץ': אופן רכישת מגדל והעובדה שכל המעורבים בעיסקה מבוקרים בידי אותו רואה חשבון – הוא הריכוזיות בהתגלמותה. "המשק הישראלי לא יכול להתנהל כחצר ביזנטית קטנה"

ראש האופזיציה ח"כ שלי יחימוביץ' אומרת כי הבעיה החריפה של הריכוזיות מומחשת הבוקר היטב בעיסקת הרכישה של חברת הביטוח מגדל. בנק לאומי מעמיד לרשות שלמה אליהו, בעל המניות הגדול בבנק, אשראי בגובה 2.4 מיליארד שקל לרכישת מגדל, כאשר במקביל מנהל אליהו מו"מ למכירת פעילות ביטוח החיים של חברת אליהו - לבית ההשקעות פסגות שנמצא בבעלות אייפקס. "מדהים כי כל הצדדים ללא יוצא מן הכלל, בנק לאומי, חברות הביטוח מגדל ואליהו, בית ההשקעות פסגות וקרן אייפקס - מבוקרים בידי אותו משרד רואה חשבון, גד סומך", מציינת יחימוביץ'.

יחימוביץ' מוסיפה כי "לא מזמן הצביעה קרן המטבע על כשל דומה במערכת הבנקאית בישראל, אשר אף בה מבוקרים כמעט כל הבנקים בידי אותו רואה חשבון ממש, סומך, הקשור בקשרים עסקיים ומספק שירותים שוטפים למרבית צרכני האשראי העסקי הגדולים בישראל. על אחת כמה וכמה מתחדדים הדברים נוכח הסקירה של מודי'ס לבנקים בישראל שפורסמה בימים האחרונים, אשר הצביעה על כשל ניהולי, ולפיו מדיניות הקצאת האשראי על ידי המערכת הבנקאית איננה עומדת בסטנדרטים בינלאומיים מינימליים והיא נתונה ללחצים ואינטרסים הנובעים מבעיות של ניגודי עניינים. ניגוד עניינים זה מטיל ספק בשיקול הדעת של הנהלות הבנקים בישראל, בבואן לתת אשראי ללווים גדולים. המשק הישראלי לא יכול להתנהל כחצר ביזנטית קטנה, ועל המפקח על הבנקים והמפקח על שוק ההון והביטוח להתיר מיידית את הקשרים הללו על מנת לשמור על מערכת בנקאית יציבה, ולשחרר את המערכות הפיננסיות מלפיתת בעלי ההון הגדולים בישראל."