מסמך ניתוח הצעת המחליטים

28 ביולי, 2012

 28.7.12

 

יו"ר מפלגת העבודה ח"כ שלי יחימוביץ' וצוותה נתחו את הצעת המחליטים המובאת לממשלה ביום ב'

הצעת המחליטים – הודאת נתניהו בקריסת מדיניות המיסים שלו. 67% מהמיסוי – רגרסיבי. עומק הגזרות על עניים ומעמד ביניים – גבוה ביותר, בעלי ההכנסות הגבוהות והחברות המבוססות – אינם נפגעים והחברות אף מתוגמלות.

 

מסקנות עיקריות וטבלה

 

1. נתניהו מטיל את מרבית ההכנסות ממיסים על מעמד הביניים והעניים. 67% מההכנסות הצפויות יגיעו מהעלאת מיסים רגרסיביים (לא כולל הכנסות מרווחים כלואים)

2. נתניהו מודה כי מדיניותו הכלכלית המבוססת על הורדת מיסים ישירים נכשלה. העלאת המסים הישירים והעקיפים מהווה הודאה כי התעקשותו להמשיך במתווה הרפורמה במס חרף האזהרות שקיבל מטובי המומחים – נכשלה

3. נתניהו מעלה את מס ההכנסה על מעמד הביניים באופן רגרסיבי

גם העלאת שיעור מס ההכנסה השולי בנקודת אחוז אחת על הכנסות שבין כ- 9 אלף ₪ בחודש עד לכ- 42 אלף ₪ בחודש אינה צעד פרוגרסיבי. שוב מדובר בהכבדת הנטל השולי על הליבה של כוח העבודה הפרודוקטיבי בישראל: טכנאים, מהנדסים, עובדי היי טק, וכו'. ההכבדה על שכבות הביניים עמוקה לאין שיעור מההכבדה על השכבה הגבוהה ביותר. העלאת המס נמוכה יותר ככל שמדרגת המס גבוהה יותר (ראו טבלה למטה)

4. נתניהו לא מעלה את מס ההכנסה על בעלי הכנסות גבוהות מאד. מס ההכנסה על מי שמרוויח בין 41,830 ₪ ל-67,000 ₪ לא יעלה (מ-67,000 ₪ ומעלה יתווסף מס אחיד של 2% על הכנסות מכל המקורות)

5.  נתניהו נותן הנחה מאסיבית לחברות החזקות ביותר במשק.

גבייה של 3 מיליארד ₪ בלבד מהרווחים הכלואים במקום עשרות מיליארדי ₪ חוקיים – וללא כל התנייה בהשקעה במפעלים בארץ

6. נתניהו מטיל מיסים על עניים שאינם מגיעים לסף המס, באמצעות מע"מ. זהו צעד לא-פרוגרסיבי, שמכביד את הנטל על כל הצריכה (לרבות, מזון) של כל משקי הבית. ככל שההכנסה נמוכה, כך אחוז גבוה ממנה מופנה לצריכה (27% מהכנסת העשירון התחתון יוצאת על מע"מ – לעומת רק 8% מהכנסת העשירון העליון), כך שהמע"מ מטיל מס הפוך – ככל שההכנסות פוחתות כך תשלם המשפחה שיעור יחסי גבוה יותר של מס. נטל המס העקיף בישראל הוא כבר עתה מהגבוהים בעולם, ואין להעלותו עוד יותר

7. נתניהו מקצץ גם את החינוך והרווחה - למרות הצהרתו. למרות ההצהרות שרווחה וחינוך לא יקוצצו – החינוך (כולל השכלה גבוהה) יקוצץ ב-118 מלש"ח, והרווחה (כולל ביטוח לאומי) ב-31 מלש"ח. לעצם הקיצוץ הרוחבי: במצב בו המשק צועד לקראת האטה בפעילות הכלכלית, הקיצוץ יחריף ויעמיק את ההאטה, וישית על מעמד הביניים והעניים תשלומים נוספים (כגון בריאות)

8. נתניהו לא מעלה את מס החברות. במקביל להעלאת המס על היחיד, לא מוצע הצעד המתבקש של העלאת מס חברות. יצויין בהקשר זה כי מס החברות ירד דרמטית בשנים האחרונות במסגרת מתווה הרפורמה של נתניהו ואין מניעה להעלותו במשורה. ועדת טרכטנברג קבעה מפורשות כי אם יהיו שינויים פיסקליים ראוי להעלות מס חברות ב – 2013, ושינויים כאלה אכן התרחשו. העלאת מס החברות גם תעזור לשמור על האיזון בין המס על היחיד הפועל כיחיד, לבין המס על היחיד המתאגד כחברה (וכך לא תיצור תמריץ מיסויי להתאגד כחברה)

9. נתניהו מקצץ יותר ממה שנדרש אפילו על פי החישובים שלו. הקיצוץ (1.3 מיליארד ₪) גדול יותר מסך התקציבים שיועברו למשרדים בגין המסתננים, כבאות והגנת העורף (1.1 מיליארד ₪)

10. יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה - נתניהו נותן ומקצץ לאותו משרד. גם משרדים שמקבלים תקציב חדש - מקוצצים.

11. נתניהו לא כולל בהצעת המחליטים את מס המעסיקים. בהצעת המחליטים אין התייחסות להטלת מס מעסיקים בגובה של 0.6% עליו הכריזו רה"מ ושר האוצר בהודעותיהם.

12. נתניהו מעלה את הפרשות המעסיק לביטוח לאומי – אך מקצץ את תקציבו. על תקבולי מס זה להישאר בקופת המוסד לביטוח הלאומי ולסייע  לו לצמצם את הגירעון האקטוארי שלו, ובוודאי אין להשתמש בתשלום שנועד לקופת הביטוח הלאומי כהכנסה זמינה לקופת האוצר

13. נתניהו מסתיר את פרוט הקיצוצים והעלאות המיסים. אינו מפרסם את הצעת המחליטים באתר משרד רה"מ – כמו כל הצעת מחליטים בכל שבוע.

 

1. העלאת מסים

 

 

 

המס

השינוי

הכנסה צפויה (מלש"ח)

1.       

מע"מ

העלאה ל-17%

4,400

2.       

מס רכישה על דירה

הארכה בשנה של הוראת השעה בדבר הגדלת מס רכישה על דירה שאינה דירה יחידה והגדלת מדרגת המס הראשונה בחישוב לדירה יחידה

 

300

3.       

מס מיוחד על הכנסות גבוהות

מדרגת מס אחיד של 2% על שכר שמעל 67,000 ₪ לחודש / 800,000 ₪ לשנה – ללא קשר למקורות ההכנסה

600

4.       

מס הכנסה

אי עדכון המדד בשלוש מדרגות מס ההכנסה העליונות

300

5.       

מיסוי ירוק

הקשחת הקריטריונים למיסוי ירוק על רכבים מזהמים

400

6.       

העלאת מס הקנייה על סיגריות ובירות

 

1,000

7.       

מכס

ביטול הפחתת מכס על אלקטרוניקה בידורית

250

8.       

הפרשות מעסיק לביטוח לאומי

העלאת השתתפות המעסיקים בדמי ביטוח לאומי על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע:

1.1.13 – 6.5%

1.1.14 – 7%

1.1.156 – 7.5%

הפחתת הקצבות המדינה לביטוח הלאומי בהתאם (1,250 מלש"ח)

950

9.       

מס הכנסה

העלאת מדרגות המס 3,4,5 (ללא 1,2 ו-5) ב-1%

 

מדרגת מס חודשית

שיעור נוכחי

שיעור מוצע

עד 5,200

10%

10%

מ-5,201 עד 8,880

14%

14%

מ-8,881 עד 14,430

21%

22%

מ-14,431 עד 21,780

30%

31%

מ-21,781עד 41,830

33%

34%

מ-41,830 עד 80,000

48%

48%

 

 

1,200

סה"כ

9,400

 
 
 
 
2. רווחים כלואים:
אישור הצעת החוק של משרד האוצר לפיה תיקבע הוראת שעה שתיתן הנחות נוספות לחברות המחזיקות ברווחים כלואים. אומדן הכנסות – 3 מליארד ₪.
 
3. העברת תקציבים:
 

 

נושא

פרוט

תקציב 2012 (מלש"ח)

תקציב 2013 (מלש"ח)

משרד

1.     

הקמת מתקן משמורת לשהייתם של המסתננים ובלימת ההסתננות הבלתי חוקית

 

308.618 + 770 תקני כ"א

431.882

 

א.       

מתקן משמורת למסתננים בקציעות

הקמת מתקן משמורת בקציעות ל-4,000 מסתננים

130

119

ביטחון

ב.        

מתקן לטיהור שפכים באזור קציעות

הקמת מתקן לטיהור שפכים באזור קציעות

5

 

רשות המים והביוב

ג.         

תפעול מתקני המשמורת

תפעול ותחזוקת מתקן המשמרות החדש, הסעדת 3,000 מסתננים במתקן בסהרונים, הקמת נקודת משטרה, הקמת דסק מסתננים, רכישת אמצעים לנטילת זיהוי והקמת נקודת הזנקה לכיבוי אש

129.618 + 452 תקני כ"א

234.882

ביטחון פנים

ד.        

תפעול ותחזוקת מתקן המשמורת

פעולות תפעול ותחזוקת מתקן המשמורת שאינן צפויות מראש

18

0

סעיף הוצאות שונות (מעין רזרבה)

ה.       

בתי דין לביקורת משמורת מסתננים

הקמת בתי דין לביקורת משמורת לטיפול במסתננים ושפיטתם

1.667 + 9 תקני כ"א

2.333

משרד המשפטים

ו.         

ביצוע פעולות במתקן המשמורת

ביצוע פעולות במתקן המשמורת והגברת האכיפה כנגד שהייה בלתי חוקית של מסתננים

24.333 + 309 תקני כ"א

75.667

רשות האוכלוסין וההגירה

2.     

רפורמה במערך הכבאות

 

350

 

ביטחון פנים

א.       

התעצמות מערך הכבאות

תכנית רב שנתית להתעצמות מערך הכבאות

100

 

ביטחון פנים

ב.        

הסכם קיבוצי כבאים ועוד

הסכם קיבוצי על העברת העובדים לרשות הארצית לכבאות והצלה + סיכומים והתחייבויות עבר + העברת מערך חומרים מסוכנים מהמשרד להגנת הסביבה למשרד לביטחון הפנים

250

 

ביטחון פנים

3.

מוכנות העורף לחירום

השלמת פערים בתחום מוכנות העורף לחרום

22

 

הגנת העורף וביטחון הפנים

 

 

השלמת פערים בתחום מוכנות העורף לחרום

10

 

הגנת העורף

 

 

השלמת פערים בתחום מוכנות העורף לחרום

6

 

פיקוד העורף האזרחי

 

 

השלמת פערים בתחום מוכנות העורף לחרום

6

 

ביטחון פנים

סה"כ

680.618

431.882

 
 
4. קיצוצים
  • קיצוץ 5% בבסיס תקציב משרדי הממשלה ב-2012 ו-3% נוספים ב-2013
  • קיצוץ 13 מלש"ח בבסיס תקציב המוסד לביטוח לאומי ב-2012 ו-7.8 מלש"ח נוספים ב-2013
פרוט עיקרי הקיצוצים:
 

משרד

2012

2013

סה"כ

סה"כ תוספת במסגרת ההחלטה

בטחון פנים

113.021

67.813

180.834

720.5

משפטים

35.996

21.597

57.593

4

רשויות מקומיות

23.467

14.08

37.547

 

חינוך

30.457

30.457

60.914

 

השכלה גבוהה

35.77

21.462

57.232

 

רווחה

6.598

3.959

10.557

 

בריאות

18.098

10.859

28.957

 

בינוי ושיכון

23.846

14.308

38.154

 

תמ"ת

81.914

49.148

131.062

 

סה"כ (כולל סעיפים שאינם מפורטים כאן)

800,270

492,347

1,292,617