שלי על החלת העלאת מס הכנסה רק החל משכר של 14 אלף ש"ח ויותר: השינוי אינו משנה את העובדה המעוותת והמקוממת שמי שמשתכרים 42 אלף ש"ח ומעלה לא ישלמו אפילו שקל נוסף

6 באוגוסט, 2012

שלי משבחת את יו"ר ועדת העבודה חיים כץ ויו"ר ועדת הכספים משה גפני על כך שאילצו את האוצר להחיל את העלאת מס הכנסה רק החל משכר של 14 אלף ש"ח ויותר. עם זאת, מדגישה יחימוביץ', השינוי אינו משנה את העובדה המעוותת והמקוממת שמי שמשתכרים 42 אלף ש"ח ומעלה לא ישלמו אפילו שקל נוסף. "נתניהו יודע, בציניות רבה, כי מס היסף של 2% על מי שהכנסותיו עולות על 67 אלף ש"ח בחודש הוא קשה ומורכב לגביה, וכי בפועל, שעה שמעמד הביניים ישלם כאן ועכשיו הן בגלל עליית המע"מ והן בגלל ההעלאה במס הכנסה –לא תיפגע שערה משערת ראשם של משתכרי משכורות העתק, אשר ימשיכו לאכול את ארוחת החינם שמחלק נתניהו".