שלי: "על הבנקים להעמיד לו"ז לרוטציה של רואה החשבון"

12 באוגוסט, 2012

 

לפי ח"כ יחימוביץ', "רואה החשבון שמבקר את מרבית המגזר הפיננסי, מבקר גם קרוב ל-34% מהחברות בת"א 100". תיזום דיון בוועדת הכספים בנושא ריכוזיות משרדי החשבון בתחום המוסדות הפיננסיים

ח"כ שלי יחמוביץ' פנתה בשבוע שעבר במכתב למפקח על הבנקים, דודו זקן, למפקח על הביטוח, עודד שריג, וליו"ר רשות ני"ע, שמואל האוזר, בבקשה לזרז את הטיפול בריכוזיות בתחום רואי החשבון המבקרים את המוסדות הפיננסים. יחימוביץ' כתבה לרגולטורים כי היא מבקשת להורות "לבנקים ולגופים הפיננסיים להעמיד לוח זמנים מהיר לרוטציה של רואה החשבון, לא יאוחר מסוף 2012".

יחימוביץ' הודיעה כי תיזום דיון בוועדת הכספים של הכנסת בנושא ריכוזיות משרדי החשבון בתחום המוסדות הפיננסיים. לדבריה, מעבר לבעיות שעלולות להיווצר במערכת היחסים ההדוקה בין המבקר למבוקר, אליהן התייחסו הרגולטורים במכתב שחיברו בעניין, יש להתייחס גם למערכת הקשרים שבין הבנקים והגופים המוסדיים לבין מקבלי האשראי הרבים, שגם הם לקוחות של אותו משרד ראיית חשבון.

"רואה החשבון שמבקר את מרבית המגזר הפיננסי, הוא גם רואה החשבון שמבקר קרוב ל-34% מהחברות בת"א 100, שהן נוטלות את החלק הארי של האשראי בישראל מהמערכת הפיננסית", כתבה יחימוביץ'.

אחד ההסברים שסופקו על מנת להצדיק את המשך הביקורת של הגופים הפיננסיים על ידי מספר מועט של רואי חשבון הוא המומחיות הנדרשת מרואי חשבון העוסקים בתחום הפיננסי. אולם, לדברי יחימוביץ', "הטענה של מומחיות נדרשת, גם אם יש בה ממש, היא מוגזמת מכל בחינה. אני משוכנעת שכל פירמה גדולה בישראל מסוגלת לטפל בתיקים הללו והעבר הוכיח שגם מי שנחשב 'מומחה' היה מעורב באירועים קשים כגון קריסת הבנק לפיתוח התעשייה, חברת הביטוח לה-נסיונל ועוד".